Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ÜÇÜNCÜ KISIM
İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler:

- BULAŞICI HASTALIĞA KARŞI ÖNLEM:
Bulaşıcı hastalıkların çıkması ihtimaline karşı, işyerinde ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bu Tüzüğün ikinci kısmında yazılı tedbirlerden başka,aşağıda yazılı sağlık tedbirleri alınacaktır.
1) İşyerleriyle müştemilatının ve özellikle işçi konutlarının ve helalarının temizliği artırılacak ve buralarda kullanılan içme ve kullanma suları, gerektiğinde sterilize veya dezenfekte edilecektir.
2) İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi için, sık sık gereken temizleme tedbirleri alınacak ve fenni usullere göre, gerekli emniyet kurallarına uyularak ensektisit, rodentisit uygulama sı yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve yok edilecektir.
Farelere karşı da, diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde bunlar, fenni usullerle yok edilecektir.
3) İşçiler, sık sık temizlik ve özellikle muayenelerine tabi tutulacaklar, bekar işçilere özgü binalardaki yataklar vb. eşya aynı şekilde kontrol edilecektir.
4) İşyerleri ve müştemilatı ile işçi konutları etrafında gübre, süprüntü ve benzeri pislik biriktirilmeden kaldırılacak, haşaratın üremesine yarayacak su birikintileri akıtılacak veya kurutulacaktır.
5) Bulaşma ihtimali olan işyerlerinde ve işlerde, işçilere, uygun koruyucu elbise, çizme ve benzeri gerekli malzeme verilecek, maden ocakları, yeraltı ve benzeri işlerde derinden bulaşma tehlikesine karşı, çıplak ayakla çalışma önlenecektir.
6) Bulaşıcı hastalıkların çıkmasına yol açan yiyecek maddelerinin, işyerlerinde bulundurulması ve tüketilmesi, işveren veya işveren vekillerince önlenecektir.
7) Yeniden işe girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı aranacak, sağlık dosyasında saklanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57)
- BULAŞICI HASTALIK:
İşçiler arasında bulaşıcı bir hastalık çıktığı, yahut çıkan hastalığın bulaşıcı olmasından şüphe edildiği hallerde, derhal en yakın Hükümet veya belediye tabipliğine haber verilecek resmi sağlık teşkilatının işe el koyması sağlanacaktır.
Hastalığın mahiyetine göre,işçilere aşı uygulaması veya bunların tecridi ve eşyaların etüvden geçirilmesi, yahut işyeri ve müştemilatının genel dezenfeksiyonu gibi sağlık tedbirlerinin uygulanmasında, işveren veya işveren vekilleri ile işçiler, resmi tabiplerin öğütlerine göre hareket etmek zorundadırlar.
İşyerlerinin özel tabipleri bulunması halinde de bulaşıcı hastalık çıktığında,yukarıdaki hükümler uygulanır. Bu gibi hallerde bu tabipler, resmi sağlık teşkilatına yardımcı olarak çalışırlar.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:58)
 

Haldun SEBER

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
217
Tepki puanı
254
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
İşletmelerde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar
Merhaba
İşletmelerde bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda yaptığınız uygulama örneklerini nelerdir?
Yemekhaneler için, lavabo ve tuvaletler için,...
Talimat veya kılavuz kitapçıklar çıkarılması gereken konu ve yerler var mıdır?
İşletmelerde karşılaşılan hayvansal hastalık ve salgınlar konusunda neler yapılabilir?
Sanırım bu bilgiler bu konuyu zenginleştirecektir....
Bilgi ve tecrübelerinizi yazarsanız sevinirim.
(Yukarıda Kaan Beyin alıntı yaptığı tüzük kalktı sanırım. Bunun yerine bu konuda hangi mevzut takibi yapılmalıdır?)
Haldun S
kurban_bayrami_oncesi_sap_krizi_h18343.jpg


DVXKTNPilac.jpg


bulasici-hastaliklar-kapimizin-onunde-32936.jpg
 
Üst