Bilirkişi Raporu Betoniyerde Meydana Gelen İş Kazası Bilirkişi Raporu

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
BİLİRKİŞİ RAPORU

RAPORUN KONUSU:

…İşyeri işçisi olarak çalışmakta iken, 02.11.2004 tarihinde işyerinde iş kazası geçiren Kazalının kaza olayının incelenerek tarafların kusur oranlarının tespit edilmesinden ibarettir.
OLAY:

İşyerinde işçi olarak çalışmakta olan Kazalı ve Y. 02.11.2004 tarihinde saat 15.30 sıralarında üretim yaptıkları harç karma makinesinde çalışmanın tamamlanması üzerine, bakım ve temizlik için makine kazanı içinde kalan ve donmuş durumda olan harçları Y. bir müddet balyozla kırarak temizledikten sonra bu kez Kazalının harç makinesi kazanı içindeki donmuş harcı balyozla kırması sırasında Y. makinenin şalterini kontrol ederken dalgınlıkla kumanda tertibatında açma butonuna basması üzerine çalışmaya başlayan harç makinesi kazanı içindeki dönen mikser bıçaklarına sol ayağını kaptıran Kazalı iş kazasına maruz kalmıştır.

OLAYIN NEDENLERİ VE SAPTANAN HUSUSLAR:

1- İş kazasına maruz kalan 01.05.1991 doğumlu Kazalının, iş kazası geçirdiği 02.11.2004 tarihinde 14 yaşını doldurmadığı, buna rağmen ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığı,
2- İşveren yetkililerinin, işçileri çalışmaları sırasında uymaları gereken iş güvenliği kuralları, önlemler ve usuller hakkında gözetim ve denetim altında bulundurmadığı,
3- İşverenin işyerinde çalışan işçilere gerekli iş eğitimini vermediği,
4- Harç karma makinesinin bakım ve temizliğinin yapılması sırasında işçi Y’nin dalgınlıkla kumanda tertibatında çalıştırma butonuna basarak makineyi çalıştırdığı,
5- İşçi Y’nin işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili hususlara uymadığı,

hususları tespit edilmiştir.

YASA VE MEVZUATA GÖRE DURUM:

1- Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabilirler.
Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
( İş Kanunu Madde 71, 85)
2- İşveren veya yetkililer işyerinde çalışan işçilerin çalışmalarını sürdürmeleri sırasında iş güvenliği ile ilgili hususlara riayetinden sorumlu olup, işçilerin çalışmalarında uyguladığı iş güvenliği kuralları, önlemleri ve usullere uygunluğu yeterli seviyede takip edilerek denetlenecek, iş disiplini saplanacaktır.
(İş Kanunu Madde:77)
3- İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.
İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
(İş Kanunu Madde:77)
4- İş ekipmanları kapsamında harç karma makinelerinin bakım ve temizliği
sürecinde motor ana kumandadan kapatılarak, durdurulmadan bakım işlemi yapılmayacaktır.
( İş Kanunu Madde:78)
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:5, 6 Ek I Mad.:2.13)
5- İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar.
(İş Kanunu Madde:77)

SONUÇ VE KANAAT:

İşyeri işçisi iken, 02.11.2004 tarihinde işyerinde iş kazası geçiren Kazalının kaza olayının dosya muhteviyatı üzerinden incelenmesi ile elde edinilen bilgilerin değerlendirilmesinden sonra taraflardan;
A)Raporun kanuni mevzuata göre durum bölümünde yazılı 1., 2. ve 3. maddelerinde yazılı hususlarına uymayan, işverenin bu kaza olayında 6/8 (sekizde altı) oranında kusurlu olduğu,
B)Raporun kanuni mevzuata göre durum bölümünde yazılı 4. ve 5. maddelerinde yazılı hususlara uymayan işçi Y’nin bu kaza olayında 2/8 (sekizde iki) oranında kusurlu olduğu,

kanaatiyle düzenlenmiş rapordur.

Takdirlerinize arz ederim.23.02.2006

Bilirkişi
Yılmaz Cengiz
Makine Mühendisi

Kaynak : www.igmrehberi.com
 
Üst