Belgelerin Alinma Zamani (21 Ekim 2012 Sinavi) | Sayfa 2 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Belgelerin Alinma Zamani (21 Ekim 2012 Sinavi)

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında rs_6 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. suleymangurgen

  suleymangurgen TÜİSAG Üyesi  anlaşacağın yer belge numaranı yeterli görür büyük ihtimalle bence yakın değilsen gelmene gerek yok bi arkadaşını gönder i. blok 6.kattan alsın zaten kimlik istemiyolar sen gibi davransın yeter:)


   
 2. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
  SIRA NO
  HİZMETİN ADI
  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*)
  1

  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi verecek eğiticilerin belgelendirilmesi

  1. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, en az beş yıl iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yaptığını belgeleyen işyeri hekimleri,
  2. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, en az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları,
  3. Üniversitelerde tıp, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun olanlardan iş sağlığı ve güvenliği alanlarında en az dört yarıyıl ders verenlere,
  4. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri,
  5. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,
  6. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  7. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve en az on yıllık uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğine haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
  8. İş ve meslek hastalıkları, ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları,
  5 iş günü
  2

  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi verecek eğitim kurumlarını yetkilendirme

  (1) Eğitim kurumları başvuru işlemleri:
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
  b) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
  1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi.
  2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı.
  3) Şirket ortağı olanlar için tam gün görev yapacağına dair taahhütname.
  c) Eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
  ç) Faaliyet gösterilecek işyerinin yapı kullanma izni belgesi.
  d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
  e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan.
  f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.
  g) İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendiyle (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
  (3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
  (4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Bakanlıkça tasdiki yapılır.


  Uygun dosyalar 10 iş günü
  Uygun olmayan dosyalar 5 iş günü  3

  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelendirme


  (1) İşyeri hekimliği belgesi;
  a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
  b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,
  c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına istekleri halinde,

  Ek-6’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  (2) Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara Ek-6’daki örneğine uygun işyeri hekimliği belgesi Bakanlıkça verilir.

  (3) İkinci fıkraya göre işyeri hekimliği belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

  (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

  a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

  2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

  Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

  1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

  Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  (2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

  a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,

  b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,

  c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,

  iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  (3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

  Uygun dosyalar 8 iş günü Uygun olmayan dosyalar 3 iş günü

   
 3. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi

  Yukarıdaki metni bakanlığın web sayfasındaki
  bölümünden aynen kopyalayarak aldım.

  Evraklarımızın tam olması koşulu ile belgelendirme işleminin en geç 8 iş günü içinde tamamlanması gerekmektedir.
  Belgelerini durumu ile ilgili 170 veya direkt bakanlığı arayan arkadaşların bu durumu belirterek konuşmaları daha etkili olabilir.

     

   
  akraba54 ve kerim öztoy bu yazıya teşekkür etti.
 4. cevreseli

  cevreseli TÜİSAG Üyesi

  İyi günler grup üyeleri;
  Şu an bu konu ile ilgili epey moralim bozuk. 17.12.2012 de eğitim kurumuma elden yatırdığım belge bedeli sonrasında evrakları 1 haftaya yollarız dediler. Ocak ayının başından arayarak sertifika ile ilgili bir gelişme var mı dediğim eğitim kurumum bugün çok sıkıştırmam üzerine bana dosya numarasını ve gönderdikleri tarihi verdiler ve tamamen şoktayım 17.aralıkta tamamladığım işlemli evrakları 10.ocakta göndermişler hayretlerdeyim. Ocak ayı içinde ISG uzmanı olarak işe alındığım firmam ocak ayı bitmeden sisteme girişimi yapmak istiyor fakat maalesef bu gidişle yapamayacağım ve işini adam gibi yapmayan kurumum yüzünden işsiz kalabilirim. Bakanlıktan arayarak bu konuda yardım isteyebileceğim bir birim telefon numarası biliyor musunuz? Çok kızgın ve üzgünüm ne yapmalıyım?

   
 5. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki bağlantıdan, ilgili bölüme TC kimlik numaranızı girdiğinizde, sertifika bilgileriniz gözüküyorsa o bilgileri kullanabilirsiniz.

  http://www.isgkatip.com/adduzman.php

  Saygılarımla

     

   
 6. cevreseli

  cevreseli TÜİSAG Üyesi

  Fatih Bey ilginize teşekkür ederim ama maalesef ordan kayıt bulunamıyor sanıyorum henüz işlenmemiş. bu yüzden başka bir çare arıyorum.

   
 7. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  Süleyman bey,
  Belgenizi,elden mi aldınız ,adresinize mi geldi ,eğitim kurumu aracılığı ile mi müracaat ettiniz ,yükseltme amaçlı kendiniz sınava doğrudan mı başvurmuştunuz?
  Farklı müracaat durumları söz konusu olduğundan,bu noktalara açıklık kazandırabilir miyiz?
  İyi çalışmalar.
   
 8. münir

  münir TÜİSAG Üyesi

  Evet doğru , sertifika numarası ve aktif olup olmadığına bakılacak. Selamlar   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica