Soru Belediyede Iş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında H.Ece SÜRMEN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. fatıh ozgur

  fatıh ozgur TÜİSAG Üyesi  Ben küçük bi belediyeye başvuru yapıcam fakat taşeron firmalar hariç belediye bünyesinde 20 kişi var bunun için tam zamanlımı görevlendirilmem gerekiyor yasal dayanağı nedir yardımcı olursanız sevinirim...


   
 2. betulmaden

  betulmaden TÜİSAG Üyesi

  Arkadaslar ücret mevzusu henüz netleşmedi farklı bir sebepten dolayı beklemedeyiz, büyük ihtimalle seçimden sonra netleşir.

   
  ERGİN ERYILMAZ bu yazıya teşekkür etti.
 3. emine ber

  emine ber TÜİSAG Üyesi

  Betül Hn merhaba
  Belediyelerin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki kısımlarında iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü başladı,doğru mu anlıyorum?il Belediyesi için soruyorum.bölümlerin hepsinin 50nin üzerinde çalışanı var.
  Ayrıca kısmi süreli sözleşmeli mi çalışıyorsunuz?
  Rİsk analizleri için de bireysel başvuru yapabilir miyim?
  Cevap verebilirseniz memnun olurum.teşekkürler

     

   
 4. cvl-tt

  cvl-tt TÜİSAG Üyesi

  Kısım diyoruz ama belediye nace kodu e bildirge sisteminde tek gözüküyor..cok tehlikeli diyor bizim belediye için hemde alakasıx bir kodla.civar beleidyelerin nace kodunu öğrendim bende tehlikeli diye geciyor.kodu güncellicem ☺️

   
 5. betulmaden

  betulmaden TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar memur tek bir SGK numarası altında gözükür, kadrolu işçiler ayrı dosya numaralarında gözükür, mali işler den dosyaları isteyin kimin hangi dosyada olduğu ortaya çıkar. İşçilerin olduğu dosyalar 4857 ye tabi ve tehlike sınıfları farklıdır, sizde ona göre görev yapacaksınız.

     

   
 6. EFE38

  EFE38 TÜİSAG Üyesi

  devlet memuru statüsünde olan iş yeri hekimlerine özel sektöre ait iş yerlerinde 30 saate kadar işyeri hekimliği yapabilme hakkı tanınmıştır ancak devlet memuru statüsünde olan iş güvenliği uzmanlarına bu hak verilmemiştir bence iş güvenliği uzmanlarına da bu hak verilmelidir....

   
 7. tamer_dal

  tamer_dal TÜİSAG Üyesi

  Belediyede 5393 sayılı yasa ile çalışan sözleşmeli bir uzmanım. bildiğim kadarıyla yaptığımız işten dolayı almamız gereken ek ödemeler için 1 temmuz 2016 yı beklememiz gerekiyormuş. bu konuda bilgisi olan ve bu ek ödemeyi alan arkadaşlar bilgi verebilir mi nasıl aldıklarını. kazasız günler dilerim.
   
 8. ERGİN ERYILMAZ

  ERGİN ERYILMAZ TÜİSAG Üyesi

  Bildiğim kadarı ile belediyerde sözleşmeli çalışan kişiler herhangi bir ödeme altında ilave ücret ödenemez diye maliye bakanlığının belirlediği ücret dışında ücret alamaz diye tebliği var.   
 9. musty0786

  musty0786 TÜİSAG Üyesi

  C sınıfı uzman yeterli olacaktır.(Bakanlığın yayınladığı nace kodlarına bknz.) Eğer isg uzmanı olacak kişi aynı zamanda memur kadrosunda ve isg sertifikası var ise maaşına + yaklaşık 1200 lira verilecek.(6331 sayılı kanun bknz). Açacakları boş kadro ile uzman memur alabilirler. Hizmet alımı yolu ile herhangi bir OSGB kuruluşundan alabilirler.

     

   
 10. musty0786

  musty0786 TÜİSAG Üyesi

  Sözleşmeli memur olmanızdan dolayı alamazsınız diye biliyorum. Sözleşmeli memur çalıştırılması ile ilgili yönetmeliği incelemelisiniz.   
 11. tuncayozturk

  tuncayozturk TÜİSAG Üyesi

  evet tamer bey eğer yaptığınız asıl işin dışındada görevlendirilmiş olsanız yinede bu parayı 2016 yılına kadar alamazsınız ve 5393 sayılı kanunla uzman olarak çalışamazsınız.siz muhakkak başka kadro ile girmiş ve isg uzmanı olarak görevlendirilmişsinizdir.   
 12. sapropel

  sapropel TÜİSAG Üyesi

  ben bi ril belediyesinde jeoloji müh kadrosundayım. jeoloji yapmıyorum onun yerine sivil savunma amirliği yapıyorum. aynı zamanda a sınıfı igu yum. c sınıfı başka bir arkadaşla başkan oluru ile iş güvenliği yapıyoruz. bana 55 saat c sınıfı arkadaş ise 50 saat üzerinden ödeme yapılıyor.

   
  emin kayhan bu yazıya teşekkür etti.
 13. H.Ece SÜRMEN

  H.Ece SÜRMEN TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar bende belediye çalışanıyım ve bizim nace kodumuzda inşaat gözüküyordu... Şimdi düzelttirdik "Belediyelerin kamu hizmetleri" diye geçiyor...

  H.Ece ALTINTAŞ
  İş Güvenliği Uzmanı
   
  Last edited: 2 Temmuz 2014
  musty0786 bu yazıya teşekkür etti.
 14. emin kayhan

  emin kayhan TÜİSAG Üyesi

  Merhaba ece hanim ücret alıyor musunuz belediyeden . kendi maasiniz disinda

   
 15. H.Ece SÜRMEN

  H.Ece SÜRMEN TÜİSAG Üyesi

  Belediyeye Sözleşmeli personel olarak alınan uzmanlar 5393 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmaktadırlar. Bu konumda 657 sayılı kanunla aynı haklara ve yaptırımlara sahiptirler. Yani aldığı ücret dışında gelir getirici başka bir işte çalışamaz ve ekstra kazanç sağlayamaz...

  BELEDiYE KANUNU
  Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.
  Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
  Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.
  Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. (Ek cümle: 29/6/2012-6338/16 md.) Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

  H.Ece ALTINTAŞ
  İş Güvenliği Uzmanı   
  Last edited: 2 Temmuz 2014
  ERGİN ERYILMAZ bu yazıya teşekkür etti.
 16. H.Ece SÜRMEN

  H.Ece SÜRMEN TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar... hayır, ekstra başka ücret ödenmiyor...

  H.Ece ALTINTAŞ
  İş Güvenliği Uzmanı

   
  Last edited: 2 Temmuz 2014
 17. emin kayhan

  emin kayhan TÜİSAG Üyesi

  sözleşmeli olmanızdan dolayı alamıyorsunuz herhalde . Tehlike sınıfınız nedir yani belediyenizin... ilçe Belediyesi sanırım.

   
 18. H.Ece SÜRMEN

  H.Ece SÜRMEN TÜİSAG Üyesi

  İşkolumuz önceden İnşaat gözüküyordu itiraz ettik ve şimdi değişti belediyelerin kamu hizmetleri oldu...
  Aslında tam tersi ben geçen sene çıkan kanunla memuriyet hakkı kazanan Sözleşmelilerdenim =)) Sözleşmeliykende ekstra ücret almıyordum, şimdide almıyorum....

  H.Ece ALTINTAŞ
  İş Güvenliği Uzmanı

   
  musty0786 bu yazıya teşekkür etti.
 19. emin kayhan

  emin kayhan TÜİSAG Üyesi

  Peki alan varmı Biliyormusunuz. Benim de görevlendirmem yazılacak ancak ücret alınamıyorsa bir anlamı yok.

   
 20. H.Ece SÜRMEN

  H.Ece SÜRMEN TÜİSAG Üyesi

  Benim tanıdığım arkadaşlar arasında alan yok... Ama yazı içerisinde "SAPROPEL" isimli kullanıcı aldığını söylüyor, bir ona sorun isterseniz

  H.Ece ALTINTAŞ
  İş Güvenliği Uzmanı

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica