Akaryakıt İstasyonlarında Alınması Gerekli Önlemler, Tank Mesafeleri - 12.09.2010

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,507
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri (Petrol filling stations–Safety requirements) standardına göre Akaryakıt İstasyonlarında uyulacak mesafeler aşağıda belirtilmiştir. (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 20.05.2007/26527 Tebliğ No: ÖSG-2007/09)

- ASGARİ EMNİYET MESAFELERİ:
Akaryakıt istasyonunda uygulanacak asgari emniyet mesafeleri Çizelge 2’ye uygun olmalıdır. (Denizcilik ve özel akaryakıt istasyonlarında uygulanacak mesafeler için Madde 4.15’e bakınız.)
Not - Elektrik tesislerine olan mesafeler için, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.9)

Çizelge 2 - Akaryakıt istasyonunda uygulanacak asgari emniyet mesafeleri (Ölçüler metredir)
Birim
Tank[SUP]2)[/SUP]

Dağıtım
birimi

Havalan
dırma çıkış ağzı[SUP]1)[/SUP]
Tank doldurma ağzı [SUP]1)[/SUP]
İdari ve yardımcı
bina
Komşu arsa sınırı
Tesis dışı yollar
İdari ve yardımcı bina dışındaki binalarla komşu arsa sınırı içinde yer alan binalar[SUP]8)[/SUP]
Tank
0,5[SUP]2)[/SUP]
2
-
-
2
3[SUP]3)[/SUP]
3
10[SUP]9)[/SUP]

Dağıtım birimi

2
6/0[SUP]6)[/SUP]
6
6
7,5/5[SUP]4)[/SUP]
7,5
15/7,5[SUP]7)[/SUP]
15[SUP]10)[/SUP]
Havalandırma çıkış ağzı[SUP]1)[/SUP]
-
6
-
1
1,5/0[SUP]1)[/SUP]
1,5/0[SUP]1)[/SUP]
1,5/0[SUP]1)[/SUP]
3/0[SUP]1)[/SUP]
Tank doldurma ağzı
-
6
1
-
1/0,5[SUP]5)[/SUP]
1/0,5[SUP]5)[/SUP]
4
2/0,5[SUP]5)[/SUP]
İdari ve yardımcı
bina

2

7,5/5[SUP]4)[/SUP]
1,5/0[SUP](1)[/SUP]
1/0,5[SUP]5)[/SUP]
-
-
-
-
Komşu arsa sınırı
3[SUP]3)[/SUP]
7,5
1,5/0[SUP](1)[/SUP]
1/0,5[SUP]5)[/SUP]
-
-
-
-
Tesis dışı yollar
3
15/7,5[SUP]7)[/SUP]
1,5/0[SUP](1)[/SUP]
4
-
-
-
-
İdari ve yardımcı bina dışındaki binalarla komşu arsa sınırı içinde yer alan binalar[SUP]8)[/SUP]
10[SUP]9)[/SUP]
15[SUP]10)[/SUP]
3/0[SUP]1)[/SUP]
2/0,5[SUP]5)[/SUP]
-
-
-
-
1) Bu mesafe doldurma ağzı ve havalandırma borusu çıkış ucunun izdüşümünden ölçülen mesafedir. Binalarda cebri havalandırma olmadığı takdirde bu mesafe bina açıklıklarından itibaren 1,5 m olarak uygulanır. Binada herhangi bir açıklık, pencere, klima, kapı, aydınlatma sistemi ya da bodrum yoksa, bu mesafe 0 m alınır. Havalandırma ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m’yi aşamaz. Buhar geri kazanma sistemi bulunan tanklarda bu mesafe sıfır alınır.
2) Tanklar üst üste konulamaz. Tankla ilgili mesafelerin ölçülmesinde tankın en yakın dış noktası esas alınır.
3) Üzerinde herhangi bir yapının parçası olmayan veya yangına dayanıklılık süresi TS EN 1355 -1 en az 4 saat olan en az 25 cm kalınlığında ve en az 1 m yüksekliğinde betonarme (TS EN 1364-1 e uygun olarak yapılmış) duvar olması durumunda bu mesafe 1 m olarak alınır.
4). Binadan istasyon sahasına doğrudan çıkışı engelleyecek bir korkuluk olması durumunda bu mesafe 5 m olarak alınır.
5) Dolum esnasında, yakıt akışı da gözlenebilecek şekilde bir deve boynu (elbow filling) doldurma teçhizatı kullanılması durumunda bu mesafe % 50 azaltılır.
6) Seri halde (aynı hatta yan yana dizili) tesis edilmiş adaların birleştirilmesi halinde ise bunlar tek ada kabul edilir ve aralarında mesafe şartı aranmaz.
7) Bu mesafe yerleşim birimleri içinde kalan akaryakıt tesisleri için 7,5 m olarak uygulanır. Söz konusu mesafe, yola olan sınıra en az 1 m yüksekliğinde ve 2 m eninde toprak veya 1 m yükseklikte ve 35 cm eninde betonarme bir duvar tesis edilmesi durumunda (giriş çıkışlar hariç olmak üzere), yerleşim birimleri için 4 m, yerleşim birimleri dışı için 7,5 m olarak alınır.
8) Üzerinde herhangi bir yapının parçası olmayan veya yangına dayanıklılık süresi TS EN 1355 -1 en az 4 saat olan en az 25 cm kalınlığında ve en az 1 m yüksekliğinde betonarme (TS EN 1364-1 e uygun olarak yapılmış) duvar olması durumunda bu mesafeler % 50 azaltılır.
9) Bu standardın yayımlandığı tarihte ticari faaliyette bulunduğunu belgelendiren akaryakıt istasyonları için bu değer 6 m olarak alınır.
10) Bu standardın yayımlandığı tarihte ticari faaliyette bulunduğunu belgelendiren akaryakıt istasyonları için bu değer 10 m olarak alınır.

TABLO AÇIKLAMASI:
Yer altı akaryakıt tankı ile
dağıtım birimi (pompa) arası en az 2,
idari ve yardımcı bina arası en az 2,
komşu arsa sınırı arası en az 3 (üzerinde yapı parçası olmayan, yangına dayanıklı, 1 metre yüksekliğinde 25 cm eninde betonarme duvar olması halinde1 metre olabilir)
karayolu arasında en az 3,
komşu arsa içerisindeki bina arası en az 10 (20.07.2006 dan önce kurulan istasyonlar için 6 metre)
metre mesafede olmalıdır.
Dağıtım birimi (pompa) ile
dağıtım birimi arası en az 2 (aynı adadakiler için sıfır),
havalandırma çıkış ağzı arası en az 6,
tank doldurma ağzı arası en az 6,
idari ve yardımcı bina arası en az 7,5 (arada korkuluk varsa 5 metre olabilir),
komşu arsa sınırı arası en az 7,5,
karayolu arasında en az 15 (yerleşim birimi içerisindeki istasyonlar için 7,5 metre olabilir, ayrıca giriş çıkışlar hariç 1 metre yüksekliğinde 35 cm eninde betonarme duvar olması halinde yerleşim birimlerinde 4 m yerleşim dışı yerler için 7,5 metre olabilir)
komşu arsa içerisindeki bina arası en az 15 (20.07.2006 dan önce kurulan istasyonlar için 10 metre)
metre mesafede olmalıdır.
Havalandırma çıkış ağzı ile
dağıtım birimi arası en az 6,
tank doldurma ağzı arası en az 1,
idari ve yardımcı bina arası en az 1,5 (bodrum, pencere vb açıklık yoksa sıfır olabilir),
komşu arsa sınırı arası en az 1,5 (buhar geri kazanma sistemi bulunan tanklarda sıfır alınır),
karayolu arasında en az 1,5 (buhar geri kazanma sistemi bulunan tanklarda sıfır alınır)
komşu arsa içerisindeki bina arası en az 3 (buhar geri kazanma sistemi bulunan tanklarda sıfır alınır)
metre mesafede olmalıdır.
Tank doldurma ağzı ile
idari ve yardımcı bina arası en az 1 (dolum sırasında yakıt akışı da gözlenebilecek şekilde deve boynu (elbow fling) doldurma teçhizatı kullanılması durumunda 0,5 metre olabilir),
komşu arsa sınırı arası en az 1 (dolum sırasında yakıt akışı da gözlenebilecek şekilde deve boynu (elbow fling) doldurma teçhizatı kullanılması durumunda 0,5 metre olabilir),
karayolu arasında en az 4,
komşu arsa içerisindeki bina arası en az 2 (dolum sırasında yakıt akışı da gözlenebilecek şekilde deve boynu (elbow fling) doldurma teçhizatı kullanılması durumunda 0,5 metre olabilir)
metre mesafede olmalıdır.

Kaynak : www.bilgit.com
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.