Bilirkişi Raporu Ağır Tonajlı Eksantrik Preste Meydana Gelen İş Kazası Bilirkişi Raporu

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
... MAHKEMESİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

RAPORUN KONUSU:
… ünvanlı işyeri işçisi iken, 17.11.2006 tarihinde işyerinde uzuv kaybı ile sonuçlanan iş kazası geçiren kazalının, kaza olayının incelenerek tarafların kusur oranlarının tespit edilmesinden ibarettir.

OLAY:
... ünvanlı işyerinde 31.10.2006 tarihinden itibaren işe başlayan işçi bundan önce bir süre pres operatörlüğü yapması nedeniyle doğrudan pres operatörü olarak çalıştırılmaya başlanmış ve 17.11.2006 tarihinde 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışılan eksantrik presin her iki tarafında çift el kumanda tertibatı ile koruyucu el aleti kullanmadan baskı yaparken presin kavrama grubunda perçin kopması ile ikileme yapması üzerine sırada işçi sol elini kalıp arasına kaptırarak iş kazasına maruz kalmıştır.

OLAYIN NEDENLERİ VE SAPTANAN HUSUSLAR: Kazalı işçinin işyerinde 17.11.2006 tarihinde geçirdiği iş kazası ile ilgili olarak yapılan keşifte ve dosya muhteviyatından aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1- İşveren 30.10.2006 tarihinde işyerine işçi olarak aldığı işçiyi yeterli iş eğitimine tabi tutmadan doğrudan preste operatör olarak çalıştırmaya başlamıştır.
2- Kaza olayının meydana geldiği 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışılan ve her iki yönde çift el kumanda tertibatı olan eksantrik presin kaza sonrasında yapılan incelemesinde kavrama grubundaki perçinlerden birinin kopması nedeniyle muhtemelen kavrama yapamayan pres bu durumda ikileme yapabileceğinden, kaza sonrasında kavrama grubunda parça onarımları ve parça yenilenmeleri yapılmıştır.
3- Kaza olayının meydana geldiği 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışılan ve her iki yönde çift el kumanda tertibatı olan eksantrik presin kaza sırasında, keşifte görülen basılan parçaya ait operatör çalışma talimatında koruyucu el aleti kullanılması talimatı yoktur.
4- Presin muhtemelen kavrama grubundaki arıza nedeniyle meydana geldiği kanaati oluşmasına rağmen, kaza olasılık nedenlerini azaltmak için bu tür ağır tonajlı preslerde kalıp önünde kumandanın kullanılmadığı sırada el tehlikeli bölgede iken kalıp hareketini önleyen fotosel tertibatı yoktur.

YASA VE MEVZUATA GÖRE DURUM:

İşyeri işçisi iken, işyerinde 17.11.2006 tarihinde uzuv kaybı ile sonuçlanan iş kazası geçiren işçinin kaza olayı ile ilgili olarak edinilen bilgiler ve dosya içindeki belgelerin değerlendirilmesiyle belirlenen hususlar;
1- Kazalı işçi işyerinde yeterli olarak işbaşı-iş güvenliği eğitimine tabi tutulmadan 30.10.2006 tarihinden itibaren preslerde çalıştırılmaya başlanmış olup, 17.11.2006 tarihinde 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışan ve her iki yönde çift el kumanda tertibatlı eksantrik preste çalışması sırasında iş kazasına maruz kalmıştır.
İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;
a) İşe başlanmadan önce,
b) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d) Yeni teknoloji uygulanması halinde,
yapılır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
(İş Kanunu Madde:77)
2- Kazanın meydana geldiği 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışan ve her iki yönde çift el kumanda tertibatlı eksantrik preste belirlenemeyen ancak kaza sonrası yapılan araştırmada kavrama grubundaki perçinlerden birinin kopması sonucu kavrama yapamayan presin yeniden baskı yapması yani ikileme durumu presin arızalı durumda olduğunu göstermektedir.
Her işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek üretim makine ve araçlarını noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
(İş Kanunu Madde:78) (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:2-4)
3- Kaza olayının meydana geldiği 350 tonluk açık kalıp bağlı, iki yönlü çalışılan ve her iki yönde çift el kumanda tertibatı olan eksantrik presin kaza sırasında rapor ekinde sureti bulunan basılan parçaya ait operatör çalışma talimatında koruyucu el aleti kullanılması talimatı yoktur.
Pres çalışmalarında el ve kolları korumak imkanı olmayan hallerde, uygun kişisel koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya maşa, mıknatıs gibi aletlerin kullanılması talimatı verilecektir.
(İş Kanunu Madde:78) (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:180/5)
4-Büyük parçaların işlendiği ağır tonajlı preslerde, el tehlikeli bölgede iken kalıp hareketini engelleyen fotosel tertibatı bulunacaktır.
(İş Kanunu Madde:78) (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:180/6)

SONUÇ VE KANAAT:
Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi olarak işçinin 17.11.2006 tarihinde geçirdiği iş kazasına ilişkin olarak yapılan keşifte tespit edilen noksan hususlar ile mevzuata aykırılıklar belirtilmiştir.
Bu durumda; İşyeri işçisi iken, işyerinde 17.11.2006 tarihinde uzuv kaybı ile sonuçlanan iş kazası geçiren işçinin kaza olayı ile ilgili olarak keşifte edinilen bilgiler ve dosya içindeki belgelerin değerlendirilmesinden sonra taraflardan;
Raporun Mevzuata Göre Durum bölümünün 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtildiği şekilde tedbir almayan işveren kuruluşun bu iş kazası olayında % 100 (Yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu,

kanaatiyle düzenlenmiş rapordur.
Takdirlerinize arz ederim.21.07.2008


Bilirkişi
Yılmaz Cengiz
Makine Mühendisi

Kaynak : www.igmrehberi.com
 

hakanclnr

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 May 2012
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Böyle bir kazanın kimsenin başına gelmemesi dileğiyle, paylaşım için teşekkürler
 

servet yortumluk

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Şub 2013
Mesajlar
108
Tepki puanı
86
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Buna benzer bir kaza da benim çalıştığım iş yerinde olmuştu.
Çalışan arkadaş çift el kumanda butonunun birisinin üzerine takoz koyarak bantlamış diğer eli ile parçayı koyup tek elle de diğer butona basarken sağ elinin iki parmağını 1. boğumdan kaybetti.
Bilirkişi incelemesinde çalışanı kusurlu buldu.
Gönül ister ki; ne böyle üzücü kazalar yaşansın, ne de insanlar bu tür travmaları evlerine taşısınlar.
Kazasız günler dilerim,
 
Üst