Ab direktifleri | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Ab direktifleri

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  AB DİREKTİFLERİ

  İSG ile ilgili Avrupa Birliği tarafından çıkarılan direktiflerin önemlileri şunlardır:
  İşçilerin çalışırken sağlık ve güvenliğine iyileştirilmiş tedbirlerin alınmasının teşvikine
  ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi
  İş araç ve gereçlerinin işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve
  sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/655 sayılı Konsey Direktifi
  (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1 . Paragrafı kapsamında 2. direktif)
  (95/63/EC ve 2001/41/EC ile değiştirildi.)
  Kişisel Koruyucu Donanımların işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari
  güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/656/EEC sayılı Konsey
  Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 3. Direktif)
  İşçilerin işyerinde kanser yapıcı maddelere maruziyet riskinden korunması hakkındaki
  90/394/EEC sayılı Konsey Direktifine mutajenlerin de eklenmesine dair 29 Nisan 1999
  tarih ve 99/38/EC sayılı Konsey Direktifi
  İşyerinde asbeste maruz kalmaktan ortaya çıkabilecek risklerden çalışanların korunması
  hakkında 19 Eylül 1983 tarih ve 83/477/EEC sayılı Konsey Direktifi (80/1107/EEC sayılı
  Konsey Direktifinin 8. maddesi kapsamında çıkarılan 2. Direktif) (91/382/EEC ve
  2003/18/EC ile değiştirildi)
  İşçilerin fiziksel ajanlardan kaynaklanan risklere maruziyeti ile ilgili asgari sağlık ve
  güvenlik şartları hakkında 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/44/EC sayılı Avrupa
  Parlamentosu ve Konsey Direktifi
  İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden, çalışanların korunması
  hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 7 Ekim 1997 tarih ve
  97/59/EC sayılı Komisyon Direktifi
  Yer üstü ve yer altı madenciliğinde çalışanların güvenlik ve sağlık korumalarının
  iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3 Aralık 1992 tarih ve 92/104/EEC


  sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı
  kapsamında 12. Direktif)

  Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı

  Çalışanların özellikle sırt incinmelerine neden olabilecek el ile yükleme ve boşaltma
  işlerinde asgari sağlık ve güvenlik koşulları hakkında 29 Mayıs 1990 tarih ve
  90/269/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
  paragrafı kapsamında 4. direktif)
  İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin kimyasallarla ilgili risklerden korunmasına
  ilişkin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasında mesleki maruziyet sınır
  değerlerinin ilk listesinin oluşturulmasıyla ilgili 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/39/EC
  sayılı Komisyon Direktifi
  İşyerinde biyolojik maddelere maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
  hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 26 Kasım 1997 tarih
  ve 97/65 sayılı Komisyon Direktifi
  Gemilerde daha iyi tedavi geliştirilmesi için asgari güvenlik ve sağlık gereksinmeleri
  hakkında 31 Mart 1992 tarih ve 92/29/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Ekranlı araçlar ile çalışmalarda asgari sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin 29 Mayıs
  1990 tarih ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
  maddesi 1. paragrafı kapsamında 5. direktif)
  Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruziyet risklerinden korunmasına ilişkin 28
  Haziran 1990 tarih ve 90/394/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin
  16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6. Direktif)
  Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruz kalmaları ile ilgili risklerde korunmasına
  ilişkin Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6.
  Direktif) değiştiren 27 Haziran 1997 tarih ve 97/42/EC sayılı Konsey Direktifi
  Çalışma esnasında gürültüye maruz kalmaya bağlı risklere karşı, çalışanların korunması
  hakkında 12 Mayıs 1986 tarih ve 86/188/EEC sayılı Konsey Direktifi
  İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
  hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi değiştiren 12 Ekim 1993 tarih ve 93/88/EEC sayılı
  Konsey Direktifi
  Kıyılarda ve açık denizlerde sondaj yoluyla maden çıkaran endüstrilerde çalışanların
  güvenlik ve sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3
  Kasım 1992 tarih ve 92/91/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
  maddesi 1. paragrafı kapsamında 11. Direktif)
  Balıkçı gemilerinde çalışanların asgari güvenlik ve sağlık gereksinmelerine ilişkin 23
  Kasım 1993 tarih ve 93/103/EC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
  maddesi 1. paragrafı kapsamında 13. Direktif)
  İşçilerin sağlık ve güvenliğini işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korumaya
  ilişkin 7 Nisan 1998 tarih ve 98/24/ec sayılı Konsey Direktifi
  Geçici veya hareketli inşaat sitelerinde asgari güvenlik ve sağlık koşullarının
  uygulanması hakkında 24 Haziran 1992 tarih ve 92/57/EEC Konsey Direktifi
  Endüstriyel kazaların kontrolüne ilişkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/EC sayılı Konsey
  Direktifi
  Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin
  iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih
  ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
  paragrafı kapsamında 10. Direktif)
  İyonize radyasyondan doğan zararlara karşı çalışanları ve toplumun korunması için
  temel güvenlik standartların oluşturulmasına ilişkin 13 Mayıs 1996 tarih ve
  96/29/Euratom sayılı Konsey Direktifi
  Kontrollü alanlarda çalışmaları sırasında iyonizan radyasyona maruz kalan işçilerin
  dışarıda korunmasına ilişkin 4 Aralık 1990 tarih ve 90/641/Euratom sayılı Konsey
  Direktifi


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica