Ab direktifleri

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
AB DİREKTİFLERİ

İSG ile ilgili Avrupa Birliği tarafından çıkarılan direktiflerin önemlileri şunlardır:
İşçilerin çalışırken sağlık ve güvenliğine iyileştirilmiş tedbirlerin alınmasının teşvikine
ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi
İş araç ve gereçlerinin işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve
sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/655 sayılı Konsey Direktifi
(89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1 . Paragrafı kapsamında 2. direktif)
(95/63/EC ve 2001/41/EC ile değiştirildi.)
Kişisel Koruyucu Donanımların işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari
güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/656/EEC sayılı Konsey
Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 3. Direktif)
İşçilerin işyerinde kanser yapıcı maddelere maruziyet riskinden korunması hakkındaki
90/394/EEC sayılı Konsey Direktifine mutajenlerin de eklenmesine dair 29 Nisan 1999
tarih ve 99/38/EC sayılı Konsey Direktifi
İşyerinde asbeste maruz kalmaktan ortaya çıkabilecek risklerden çalışanların korunması
hakkında 19 Eylül 1983 tarih ve 83/477/EEC sayılı Konsey Direktifi (80/1107/EEC sayılı
Konsey Direktifinin 8. maddesi kapsamında çıkarılan 2. Direktif) (91/382/EEC ve
2003/18/EC ile değiştirildi)
İşçilerin fiziksel ajanlardan kaynaklanan risklere maruziyeti ile ilgili asgari sağlık ve
güvenlik şartları hakkında 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/44/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden, çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 7 Ekim 1997 tarih ve
97/59/EC sayılı Komisyon Direktifi
Yer üstü ve yer altı madenciliğinde çalışanların güvenlik ve sağlık korumalarının
iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3 Aralık 1992 tarih ve 92/104/EEC


sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı
kapsamında 12. Direktif)

Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı

Çalışanların özellikle sırt incinmelerine neden olabilecek el ile yükleme ve boşaltma
işlerinde asgari sağlık ve güvenlik koşulları hakkında 29 Mayıs 1990 tarih ve
90/269/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
paragrafı kapsamında 4. direktif)
İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin kimyasallarla ilgili risklerden korunmasına
ilişkin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasında mesleki maruziyet sınır
değerlerinin ilk listesinin oluşturulmasıyla ilgili 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/39/EC
sayılı Komisyon Direktifi
İşyerinde biyolojik maddelere maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 26 Kasım 1997 tarih
ve 97/65 sayılı Komisyon Direktifi
Gemilerde daha iyi tedavi geliştirilmesi için asgari güvenlik ve sağlık gereksinmeleri
hakkında 31 Mart 1992 tarih ve 92/29/EEC sayılı Konsey Direktifi
Ekranlı araçlar ile çalışmalarda asgari sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin 29 Mayıs
1990 tarih ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 5. direktif)
Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruziyet risklerinden korunmasına ilişkin 28
Haziran 1990 tarih ve 90/394/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin
16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6. Direktif)
Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruz kalmaları ile ilgili risklerde korunmasına
ilişkin Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6.
Direktif) değiştiren 27 Haziran 1997 tarih ve 97/42/EC sayılı Konsey Direktifi
Çalışma esnasında gürültüye maruz kalmaya bağlı risklere karşı, çalışanların korunması
hakkında 12 Mayıs 1986 tarih ve 86/188/EEC sayılı Konsey Direktifi
İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi değiştiren 12 Ekim 1993 tarih ve 93/88/EEC sayılı
Konsey Direktifi
Kıyılarda ve açık denizlerde sondaj yoluyla maden çıkaran endüstrilerde çalışanların
güvenlik ve sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3
Kasım 1992 tarih ve 92/91/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 11. Direktif)
Balıkçı gemilerinde çalışanların asgari güvenlik ve sağlık gereksinmelerine ilişkin 23
Kasım 1993 tarih ve 93/103/EC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 13. Direktif)
İşçilerin sağlık ve güvenliğini işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korumaya
ilişkin 7 Nisan 1998 tarih ve 98/24/ec sayılı Konsey Direktifi
Geçici veya hareketli inşaat sitelerinde asgari güvenlik ve sağlık koşullarının
uygulanması hakkında 24 Haziran 1992 tarih ve 92/57/EEC Konsey Direktifi
Endüstriyel kazaların kontrolüne ilişkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/EC sayılı Konsey
Direktifi
Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin
iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih
ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
paragrafı kapsamında 10. Direktif)
İyonize radyasyondan doğan zararlara karşı çalışanları ve toplumun korunması için
temel güvenlik standartların oluşturulmasına ilişkin 13 Mayıs 1996 tarih ve
96/29/Euratom sayılı Konsey Direktifi
Kontrollü alanlarda çalışmaları sırasında iyonizan radyasyona maruz kalan işçilerin
dışarıda korunmasına ilişkin 4 Aralık 1990 tarih ve 90/641/Euratom sayılı Konsey
Direktifi
 
Üst