25 Aralık 2010 Src 5 Sınav Soruları

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
(25 ARALIK 2010)
SRC5
SINAV SORULARI
Bu kitapçık 40 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60
dakikadır.
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.


1) Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?
A) Rüzgar karşıdan gelecek şekilde
B) Rüzgar arkadan gelecek şekilde
C) Rüzgar sol taraftan gelecek şekilde
D) Yangından en az 10 metre uzakta

2) Düz seyir halindeyken fren yapıldığında yük hangi yöne doğru
kayabilir?
A) Yük konumu değişmez
B) Sağ kenara doğru
C) Sol kenara doğru
D) Aracın gidiş yönüne

3) Kryo – kabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kryo – kabı, gaz formundaki maddeler için, metal veya plastikten
yapılmış bir bidondur.
B) Kryo – kabı, çabuk paslanan maddeler için, metal veya camdan
yapılmış bir tank konteynerdir.
C) Kryo – kabı, katı zehirli maddeler için, sert plastikten yapılmış
kapasitesi maximum 50 Kg’lık kaptır.
D) Kryo – kabı, derin dondurulmuş, sıvılaştırılmış gazlar için, hareketli,
ısı yalıtımlı, kapasitesi maximum 1000 litre olan basınç kabıdır.

4) Bir kaza ihbarının neyi kapsaması şart değildir?
A) Tehlikeli mal hakkında bilgi.
B) Hasarın kapsamı hakkında bilgi.
C) Yaralı sayısı hakkında bilgi.
D) Yolların yüzey yapısı hakkında bilgi.

5) Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan
(takmaktan) kim sorumludur?
A) Güvenlik danışmanı
B) Yükleyen
C) Araç sürücüsü
D) Araç sahibi


6) Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç
tane olmalıdır?
A) Bir adet (önde)
B) İki adet (yanlarda)
C) İki adet (ön ve arkada)
D) Dört adet (ön,arka ve yanlarda)

7) "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmelik"e göre sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar aşağıdaki tünel
sınırlandırma kodlarından hangisini kullanamaz?
A) B1D
B) C1D
C) D
D) Hiçbirini kullanamaz

8) İşaretleme yükümlülüğü bulunan bir tehlikeli madde taşıma işlemi
sırasında araç sürücüsü hangi durumda kurallara aykırı davranmış
olur?
A) Aracı güvenlik görevlisi olmaksızın firma arazisine park edecek
olursa.
B) Kabinde sigara bulunursa.
C) Aracı park freni çekilmiş halde park ederse.
D) Tehlikeli madde içeren sızıntı yapan paketleri taşıyacak olursa.

9) Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini
kim sağlamalıdır?
A) Nakliyeci.
B) Konteyneri yükleyen.
C) Alıcı personel.
D) Tehlikeli malı ambalajlayan.

10) Paketler halinde tehlikeli madde taşıyan bir kamyon hangi
durumda işaretlendirmelidir?
A) Tehlikeli maddeler serbest miktarda taşındığında.
B) ADR alt kısım 1.1.3.6'daki tabloda belirtildiği şekilde tespit edilir.
C) Tehlikeli maddeler yüklendiği her zaman.
D) Sadece bir kilogramdan fazla tehlikeli madde taşınırsa.


11) İşaretleme yükümlülüğü olan tehlikeli atıkların taşınması sırasında,
hangi durumda turuncu renkli levhanın takılmasından
vazgeçilebilir?
A) Üzeri kapalı araçlarla yapılan taşımalarda.
B) Araç 5 metreden daha uzun olduğunda.
C) Üzeri örtülü araçlarla yapılan taşımalarda.
D) Hiçbir durumda.

12) Aşağıdaki sembolün anlamı nedir?
A) Sıvı maddeler ihtiva eden ve havalandırma düzenekleriyle donatılmış
ambalajlar için yön okları (yükleme)
B) Çift şeritli yol.
C) Herhangi bir anlamı yok.
D) Düz gidilmesini gösteren yönlendirme levhası.

13) ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli
madde taşıması yapmaktadır.”
Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?
A) Gergi mekanizmalı kancalı zincir
B) Gergili spanzet
C) İki katlı sarma tel
D) Demir paletler ağır oldukları için emniyet altına almaya gerek yoktur.

14) Tehlikeli madde taşımacılığında yazılı talimatlar nerede
bulundurulmalıdır?
A) Araçta arkada ve önde.
B) Sürücü kabininde, kolay bulunacak bir yerde.
C) Ambalajlarda.
D) Yükleme yerinde.


15) Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?
A) Geçerli en yüksek hız.
B) Kazalarda yapılacaklar.
C) Bulundurulacak sevk kağıtları hakkında bilgiler.
D) Güzergah hakkında bilgiler.

16) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?
A) Su dolum istasyonu.
B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağı.
C) Çevre için tehlike oluşturan bir madde.
D) Zehirli bir katı madde.

17) UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi
tehlike kaynaklanır?
A) Aşındırıcı etki
B) Zehirlilik
C) Yanıcılık
D) Kendiliğinden yanma19) “UN 1415 Lityum, 4.3,I işaretleme zorunluluğu olan ambalajlar için
tünel sınırlama kodu B/E’ dir”. Hangi tünellerden geçebilirsiniz?
A) B, C ya da D kategorisi olan tüneller.
B) Bütün tüneller.
C) E kategorisi olan tüneller.
D) Hiçbiri


20) Taşıma Belgesi nedir?
A) Trafik kanallarının her saat başı dinlenmesi.
B) Bazı tehlikeli maddelerin sadece belirli yollarda ve sadece özel durumlarda
ek kurallara dikkat etmek suretiyle taşınmasını belirleyen yazılı talimatlar.
C) Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gidilen yolun tespit edilmesi.
D) Tehlikeli maddelerin eğer Avrupa Birliği dışına çıkacaksa, bir limana
götürülmesini belirten kurallar.

21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Yönetmeliğinin amacıdır?
A) İşletmeciler için daha iyi tarifelerin uygulanabilmesi.
B) Nakliye işleminin hızlandırılması.
C) Sevk belgelerinin tek bir nüshada toplanması.
D) Çevre ve araç ekibinin korunması ile birlikte tarafların
yükümlülüklerini belirlemek.

22) İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin
taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk
edebilir?
A) Araç sürücüsünün karar verdiği kişiler.
B) Araç mürettebatına dâhil olanlar.
C) Gönderenin karar verdiği kişiler.
D) Yalnızca araç sürücüsü.

23) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Parlama noktası yüksek olan maddeler daha tehlikelidir.
B) Parlama noktası düşük olan maddeler sadece yazın tehlikelidir.
C) Parlama noktası düşük olan maddeler tehlikelidir.
D) Parlama noktası önemli değildir. Önemli olan yakacak maddenin ne
kadar tehlikeli olduğudur.

24) Fuel-oilin sulara karışması sonucu ne olur?
A) Çözünmez ve büyük miktarlarda suyu kirleten yağ tabakası oluşturur.
B) Tamamen su ile birleşir ve bu şekilde akıp gider.
C) Su içerisinde çözünüp nötralize olur.
D) Hemen buharlaşır.


25) Zehirli maddeler insanları nasıl etkiler?
A) Zehir, havada ince bir şekilde yeterince dağıldığı sürece tehlike
oluşmaz.
B) Temas ve teneffüs edilmesi halinde zehirlenme tehlikesi ortaya çıkar.
C) Bulantıya sebep olabilir.
D) Sadece zehir, açık yaraya temas ettiğinde tehlike ortaya çıkar.

26) Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde
sınıfında yer alırlar?
A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.1
D) Sınıf 9

27) Atık taşırken bulundurulması gereken taşıma evrağı ADR'ye göre
de taşıma evrağı olarak geçerli midir?
A) Sadece atıklar konteynerde taşınıyorsa geçerlidir.
B) Eğer idari işler merkezi onaylarsa geçerlidir.
C) ADR'ye göre gerekli bilgiler yazılmışsa geçerlidir.
D) Hiçbiri

28) Araç sürücüsü gerekli refakat evrakları ile ne yapmalıdır?
A) Yanında bulundurmalı ve talep edildiğinde yetkili kişilere ibraz
etmelidir.
B) Görünecek şekilde aracın ön camına takmalıdır.
C) Bir kapta saklamalıdır.
D) Bilgi edindikten sonra geri vermelidir.

29) Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları ne
anlama gelmektedir?
A) Paketleme grubu III-II-I
B) Paketleme grubu II-I-III
C) Paketleme grubu I-II-III
D) Paketleme grubu III-IV-V


30) Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması
sırasında nelere dikkat edilmelidir?
A) Nakliye talimatları, güzergâh tespit belgesinde önceden belirlenir.
B) Yükün korunması için brandayla donatılmış açık bir araç kullanılabilir.
C) Yağmurlu havalarda bu maddeler nakledilemezler.
D) Bu maddeler yalnızca kapalı demiryolu araçlarında taşınırlar.

31) Tehlikeli madde etiketlerinin ambalajlara yerleştirmesinden kim
sorumludur?
A) Gönderen
B) Nakliyeci
C) Sürücü
D) Paketleyen

32) Tehlikeli madde yüklenmeden önce kasası kirli bir kamyon neden
temizlenmelidir?
A) Kirli olan bir kasada insan daha çabuk kayar.
B) Paketler bu durumda iyi bağlanamazlar.
C) Paketlerin yıkanması masraflı olmaz.
D) Tehlikeli maddeler paketlerden sızarlarsa pislikle tehlikeli bir
tepkimeye girebilirler.

33) Araçların ikaz levhası ile işaretlenmesi ne anlama gelmektedir?
A) Taşımanın yurtdışına yapılan bir tehlikeli madde taşıması olduğunu
belirtir.
B) Tehlikeli maddelerin kapalı araçlarda taşınması gerektiğini belirtir.
C) Tehlikeli maddelerin varilleri içerisinde taşınması gerektiğini belirtir.
D) Aracın içerisinde tehlikeli madde olduğunu belirtir.

34) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları en az kaç
metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 50


35) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h,
otoyollarda 50 km/h
B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h,
otoyollarda 55 km/h
C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h,
otoyollarda 60 km/h
D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h,
otoyollarda 60 km/h

36) Kaza sonrası polise bilgi vermek kimin görevidir?
A) Nakliyeci
B) Sürücü
C) Gönderen
D) Yükleyen

37) Taşıma sırasında şoförün gözüne kimyasal bir madde kaçması
halinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiçbir şey yapılmaz.
B) Göz yıkama suyu ile yıkanır.
C) Göz pamukla kapatılır.
D) Baş aşağı eğilerek maddenin akması sağlanır.

38) Sürücüye sızıntılı bir büyük paketleme malzemesi (IBC)
verildiğinde ne yapmalıdır?
A) Sigorta haber vermelidir.
B) IBC’nin altına su geçirmez bir koruma örtüsü yerleştirir.
C) IBC hiçbir koşulda yüklenmemelidir.
D) Donanımı tamir etmeyi dener.

39) Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa
sürücü ne yapmalıdır?
A) Yoğunlaştırıcı madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi toplamalı.
B) Hemen park yerini terk ederek ve polise bilgi vermeli.
C) Alıcıya hasarlı malı alması için bilgi vermeli.
D) Sıvının kanalizasyona akmasını sağlamalı.


40) Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz
dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan mücadele
etmelidir.
B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.
C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak
söndürmelidir.
D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın
söndürücünün tamamını boşaltmalıdır.


1) Doğru Cevap = B
2) Doğru Cevap = D
3) Doğru Cevap = D
4) Doğru Cevap = D
5) Doğru Cevap = C
6) Doğru Cevap = C
7) Doğru Cevap = D
8) Doğru Cevap = D
9) Doğru Cevap = A
10) Doğru Cevap = B
11) Doğru Cevap = D
12) Doğru Cevap = A
13) Doğru Cevap = A
14) Doğru Cevap = B
15) Doğru Cevap = B
16) Doğru Cevap = C
17) Doğru Cevap = C
18) Doğru Cevap = D
19) Doğru Cevap = A
20) Doğru Cevap = B
21) Doğru Cevap = D
22) Doğru Cevap = B
23) Doğru Cevap = C
24) Doğru Cevap = A
25) Doğru Cevap = B
26) Doğru Cevap = D
27) Doğru Cevap = C
28) Doğru Cevap = A
29) Doğru Cevap = C
30) Doğru Cevap = B
31) Doğru Cevap = D
32) Doğru Cevap = D
33) Doğru Cevap = D
34) Doğru Cevap = D
35) Doğru Cevap = C
36) Doğru Cevap = B
37) Doğru Cevap = B
38) Doğru Cevap = C
39) Doğru Cevap = A
40) Doğru Cevap = C
 

Ekli dosyalar

  • 25 Aralık 2010 SRC 5 Sınav Soruları.pdf
    928.1 KB · Görüntüleme: 84
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.