13 Mayis Sinavina Ait Püf Noktalar

Konu, 'Soru Bankaları, Konu Özetleri, Hap Bilgiler' kısmında Cem AKBULAK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned  İşinize yarayabilir.
  http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1423


   
  napo bu yazıya teşekkür etti.
 2. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  41. mesajımdaki eklediğim dosyada risk analizine dair herşey mevcut sayın heaven...

   
  GÜLDEN YILMAZ ve heaven bu yazıya teşekkür etti.
 3. gonzo01

  gonzo01 TÜİSAG Üyesi

  Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında Kullanılan Kısaltmalar

  UN: Birleşmiş Milletler

  NFPA: Milli Yangın Önleme Kurumu

  NIOSH: Milli Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü

  NMAM: NIOSH Analitik metotlar el kitabı

  ACGIH: Hükümete bağlı endüstriyel hijyenistler Amerika Konferansı

  DFG: (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Alman araştırma kuruluşu

  CEC: Çevresel işbirliği komisyonu

  EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

  IPCS: Uluslararası kimyasal güvenlik programı

  IPCS PRC: Uluslararası kimyasal güvenliği yakından izleme programı

  APF: Onaylanmış Koruma Faktörü

  BAT: Biyolojik Tolerans değeri

  BEI: Biyolojik maruz kalma indeksleri. Sayısal değerler maddelerin dokudaki, sıvıdaki dışarı verilen ürünlerin ölçülerek insan vücudunun absorbladığı madde miktarını belirlemek metodu temeline dayanmaktadır.

  CLV: Tavan Değeri
  CAS No: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası


  CEC: Çevresel işbirliği komisyonu
  DOT ID: DOT Belirtme numarası bazı özel maddelerin taşınmalarını tanımlamak anlamında kullanılan dört haneli bir sayı. Bakınız: Düzenlemeleri anlatan yayınlar (49 CFR 172.10) Kanada Tehlikeli Malları Taşıma Talimatı gereğince sayılara Ürün Tanımlama Sayıları adı verilmektedir.(PINs) Bu numaralar Uluslararası olarak UN ön eki taşıyabilir. Örneğin;(UN 1170 Etil alkol), fakat sadece Kuzey ABD de kullanılanlar, NA ön eki ile yazılır. ( NA 9163 Zirkonyum Sülfat)


  EU OEL: Avrupa Birliği Mesleki maruziyet limit değerleri

  ICSC: Uluslararası kimyasal iş güvenliği kartları

  LEL: TUTUŞMA( PATLAMA) ARALIĞI Tutuşturucu bir kaynakla temas ettiğinde patlama veya yanma meydana gelen Gaz yada buhar derişim aralığı Genellikle aralığın alt limitine alt patlama veya tutuşma limiti LEL/LFL ve üst limite de üst patlama limiti UEL/UFL denir.

  Lt
  patlama veya tutuşma limitinin altında karışım yanmayacak kadar fakir üstünde de yanmayacak kadar zengindir.

  MAC:
  Maksimumu kabul edilebilir konsantrasyon

  MPC: Maksimum müsaade edilen konsantrasyon

  NIOSH IDLH:
  NIOSH Sağlığa ve yaşama derhal tehlikeli olabilecek derişimler

  NIOSH RELs: NIOSH Tavsiye edilen maruziyet limitleri

  OEL: Mesleki maruz kalma limitleri

  OSHA PELs:
  Mesleki güvenlik ve sağlık İdaresi izin verilebilir maruziyet sınırları(PELs)

  PDK: İzin verilebilir maksimum konsantrasyon

  RADS: Reaktif hava yolu fonksiyon bozukluğu sendromu

  RTECS: Kimyasal maddelerin zehir etkileri kayıtları

  STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer.

  TLV- STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı veya maksimum.

  TLV -TWA: 40 saatlik hafta veya 8 saatlik normal çalışma süresindeki İzin verilebilir
  zaman ağırlıklı ortalama derişimi

  TLV:
  Eşik Limit Değeri: İşçilerin günlük veya haftalık çalışma esnasında büyük çoğunlukla maruz kaldığı fakat kötü etkilerin yaşamadığı maddenin havadaki derişimin ACGIH tarafından tanımı. "İşçiler" sağlıklı bireyler anlamında, "sağlıklı" ise yaşları 25-44 arasında değişen 150 paundluk erkek. Daha genç, yaşlı, hasta, doğal olarak şüphelenilen daha az toleranslıdır ve ilave önlemler alınmalıdır. ACGIH TLV nin 3 şekilde olduğunu belirtir.

  TWA: 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

     

   
  brrkorn, ÜNAL TEKİN ve mervea. bu yazıya teşekkür etti.
 4. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;
  a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri,
  b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,
  c) Yapı denetimi kuruluşları,
  ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları,
  kusurlarına göre sorumludur.

  yangın yönetmeliğine göre yangın hasarlarından kimler sorumludur?

  güzel bir soru olabilir...

   
  napo ve Nurdan DAHİ bu yazıya teşekkür etti.
 5. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  Bencede güzel bir soru çıkma ihtimali yüksek. Belkide sınavı hazırlayanlar formu takip edip konuşmadığımız konuları soruyolardır. eşeğin aklına karpuz kabuğuda düşürüyor olabiliriz :)

     

   
  IEsena bu yazıya teşekkür etti.
 6. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  esenyurt yangınından sonra,yangın konusuna eğilineceğini düşünüyorum her alanda...

   
 7. murkiv5555

  murkiv5555 TÜİSAG Üyesi

  550-Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir

  A. 75 cm

  B. 100 cm

  C. Maksimum 150cm

  D. Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir

  yönetmelik 6kg dan fazla 12kg dan az yangın söndürücüler 90 cm yüksekte bulunacak diyor cevap 150cm diyor anlamadım ben birşey
   
 8. eski

  eski TÜİSAG Üyesi

  Ben daha ezberleyemedim ama size kolay gelsin :)
  Yasal Dayanaklar
  BAZI TETKİKLERİN YAPILMASIYLA İLGİLİ YASAL DAYANAKLAR
  Akciğer Grafisi / SFT / Odyometri / Kan Testleri(Tam Kan-Kanda Kurşun-Karaciğer Fonksiyon Tesleri vb.) /İdrar (Tam İdrar Tetkiki-İdrarda Fenol-İdrarda Hippürik Asit-İdrarda TCA vb.) Tetkiklerinin Aşağıda belirtilen Yönetmelikler ve Tüzükler gereği yapılması öngörülmektedir.
  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği/ Madde 5,
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik/Madde 12
  Gürültü Yönetmeliği/ Madde 12
  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /Madde 16
  İşçi Sağ. Ve İş Güvenliği Tüzüğü /Madde78
  İşçi Sağ. Ve İş Güvenliği Tüzüğü /Madde76
  Konu ile belirtilen yönetmelik ve tüzüklerin ilgili maddeler açıklamalarıyla aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.


  1- ODYOMETRİ;
  (Gürültü Yönetmeliği/ Madde 12 )
  İşçiler aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:
  a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
  b) En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.
  c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır.
  Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi, istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.
  d) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, işçide işitme kaybı saptandığında, işitme kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığını bir hekim veya hekimin uygun gördüğü bir uzman değerlendirecektir. İşitme kaybı gürültüye bağlı ise;
  1) İşçi, hekim veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir.
  İşçi Sağ. Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:78
  4) Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe, alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir.
  5) Gürültülü işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, genel sağlık muayeneleri yapılacaktır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.


  2-AKCİĞER GRAFİSİ / SFT / ODYOMETRİ / KAN-İDRAR TESTLERİ;
  (Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği/ Madde 5)
  – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.
  Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.
  Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.
  EK-II de belirtilen laboratuvar bulguları aşağıda belirtilmiştir.
  a) Biyolojik analizler
  - Kan
  - İdrar
  b) Radyolojik analizler
  c) Fizyolojik analizler
  - Odyometre
  - SFT
  d) Psikolojik testler
  e) Diğer


  İşçi Sağ. Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:76

  5) Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs radyografileri alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
  6) Tozlu işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir, göğüs radyoğrafileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.


  3-KANDA KURŞUN-İDRARDA FENOL-İDRARDA HİPPÜRİK ASİT- KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ-SEDİM;
  (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
  Proseste kimyasal madde ve çözücüleri (siklohegzanon, hegzan, toluen, ksilen, heptan,kurşun vs.) kullanan işçilerin kimyasal madde ve çözücüler yönünden laboratuar tetkikleri (kan-idrar) belli periyotlarla yaptırılmalı, etkilenmiş olanlar bu işlerden uzaklaştırılmalıdır. Bu tahlil sonuçları iş yeri hekimi veya periyodik sağlık kontrolü yapan hekim tarafından takip edilmelidir.


  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile:
  a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
  İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu gözetimler özellikle;
  1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu,
  2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,
  3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,
  durumlarda yapılacaktır. Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılacaktır. Ek-II’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı Ek’deki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur. İşçiler bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edileceklerdir.
  b) (a) bendine göre sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir.
  c) sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alacaktır.
  İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir.
  Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir.
  İşçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptirler.
  İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.
  d) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan işçide, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir.


  (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /Madde 16)

  İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:

  a) İşveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların, sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
  b) Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülecektir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.
  c) Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu şüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde, aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirileceklerdir. Bu durumda, maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesi yapılacaktır.
  d) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır. İşyeri hekimi her çalışan için, alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunacaktır.
  e) Çalışanlara, maruziyet sona erdikten sonra da yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilecektir.
  f) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
  g) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek–II’de verilmiştir.
  h) Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir.


  Kayıtların Saklanması

  Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır.
  İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.


  4- ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE RAPORLANDIRILMASI;(İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:297,353,354, Topraklama Yönetmeliği Madde:10-1/p)

  Elektrik tesisatı ve topraklama sisteminin uygunluğuna dair belge bulunmalıdır. İş yerinin elektrik tesisatı cins ve hacmine göre yetkili elektrikçi tarafından kontrol edilerek elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygunluğu sağlanmalı ve bu uygunluk belgelendirilmelidir. Elektrikle çalışan makine ve tezgahların gövde güvenlik topraklamaları, yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve dirençleri(Omaj değerleri) ölçülerek kontrol edilmeli ve Topraklama Yönetmeliğine uygun olduğuna dair bir rapor düzenlenmelidir. Bu çalışma yılda bir tekrarlanmalıdır.

  5- PARATONERİN ÖLÇÜM VE RAPORLANDIRILMASI;(Par.Pap.Tüzüğü Madde:57)

  Paratonerin kontrol belgesi olmalıdır. Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı iş yerleri yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmalıdır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol edilmeli ve düzenlenecek belge iş yerinde saklanmalıdır.

  6- KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK KONTROLÜ VE RAPORLANDIRILMASI;(İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:227,237,244)

  Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere ; kompresörlerin montajında sonra ve çalıştırılmasından önce,kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneylere, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılmalı ve sonuçları, sicil kartına veya deftere işlenmelidir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır. Basınçlı kapların hidrolik basınç testleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.

  7-HAVA AKIM HIZININ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANDIRILMASI;(İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:200)

  Havalandırma tesisatının (Klima Sistemi) kontrol belgesi olmalıdır. Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile 3 ayda birde genel kontrol ile temizliği yapılarak belge düzenlenmeli ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği bozulmamalıdır.

  8- KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ VE RAPORLANDIRILMASI;(işçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)

  Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ; çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik eleman tarafından 3 ayda bir bütünüyle kontrol edilmeli ve bir kontrol belgesi düzenlenerek iş yerindeki özel dosyasında saklanmalıdır. Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalı ve askıda tutabilecek güçte ve bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır.

  9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ;(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:4,5,6)

  İşverenler iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu amaçla, işverenler ,çalışanları,yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ,eğitimlerin düzenlenmesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer,araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.Çalışanlarda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için iş yerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

  10- BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ VE RAPORLANDIRILMASI;

  ( İşçi Sağlığı Ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:223)
  İş yerinde basınçlı kapların (kazan, kompresör, hidrofor, otoklavların vb.) periyodik kontrol belgesi olmalıdır. Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve her halde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar iş yerinde saklanır.

  11- YANGIN EĞİTİMİ;( İşçi Sağlığı Ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:129,131,133)

  Yangın söndürme eğitim ve tatbikatı yapılmalıdır. İş yerinde bekçiler ve çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve ekip personeline, yangın halinde yapacakları görevler gösterilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılmalı ve belgelendirilmelidir. İş yerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı bu denemeler yetkili ve tecrübeli bir şef işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetiminde yapılmalı ve iş yeri yangın planına uygun olarak tertiplenmelidir. Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilmeli ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulmalıdır.

  12- RİSK ANALİZİ;(İş Kanunu Madde 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6)

  İş yerinde “risk analizi” yapılmalıdır. Her işveren işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi anmacıyla bir risk değerlendirilmesi çalışması yapmakla yükümlüdür.

  13- ORTAM ISI VE BAĞIL NEM ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANDIRILMASI;(İ.S.G.T. Madde 20)
  Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için,işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır.

  14- AYDINLATMA ŞİDDETİNİN ÖLÇÜLMESİ;(İ.S.G.T. Madde18)
  İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler, üretim alanları, depo, stok sahaları ve benzeri yerlerin yeterli derecede aydınlatıldığının ölçüm ve kontrollerinin düzenli olarak yapılaması
   
  safiye, napo, brktbk ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 9. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Yönetmelikte 90cm den yüksekte bulunamaz diyor. yere de koyabilirsiniz yer uygunsa, çoğu iş yerinde öyle yapılıyor, burdakin şıklardan en uygunu 75 cm. cevap 150 cm diyorsa yanlıştır.

     

   
  napo bu yazıya teşekkür etti.
 10. yucel guzel

  yucel guzel TÜİSAG Üyesi

  Cem bey bende bu şemayı arıyordum. Paşlaştığınız için teşekkür ederim.İyi çalışmalar   
 11. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?
  I.Önlemlerin belirlenmesi
  II.Acil durumların belirlenmesi
  III-Ekiplerin oluşturulması
  IV-Uygulama,
  V-Eğitim,
  VI-gözden geçirme, Güncelleme,İyileştirme
  A) I-II-III-V-IV-VI
  B) II-I-III-IV-V-IV
  C) II-I-III-V-IV-VI
  D) I-III-II-IV-V-VI
  çok güzel bir soru....(cevap c bu arada)   
  mervea. bu yazıya teşekkür etti.
 12. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
  b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.
  c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.
  ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
  yangın yönetmeliği.....

   
 13. ruskamat

  ruskamat TÜİSAG Üyesi

  gürültülü ortamlarda odyomotik test i nekdar sürede bir yapılır,3,6,12 ay değil ama doğru cevabı bulamıyorum
   
 14. eski

  eski TÜİSAG Üyesi

  peiyodik olarak yapılıyor belirli bir süre yok sanırım

   
 15. seko

  seko TÜİSAG Üyesi

  bu yasa eski, kalktı   
 16. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Teşekkürler Sayın Seko sildim...

   
  napo bu yazıya teşekkür etti.
 17. Musa Kıransoy

  Musa Kıransoy TÜİSAG Üyesi

  Sınava Girecek Tüm Arkadaşlara BAŞARILAR DİLERİM..

   
  yucelguzel bu yazıya teşekkür etti.
 18. tayfun1959

  tayfun1959 TÜİSAG Üyesi

  RG 15/8/2009tarih-27320sayılı Tehlikeli Sınıflar Listesi Tebliği Yürürlükte

   
 19. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  NOT=Tank,kazan gibi kapalı alanlarda kaynak işlemi yapılırken, alternatif akım(AC) değil,
  doğru akım(DC) kullanılır...
  bunu unutmayalım...

   
  şçağrı, yunuskoç, esat1903 ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. AYŞIN ÖCMENLER

  AYŞIN ÖCMENLER TÜİSAG Üyesi

  2010 istatistikleri de kömür madenciliği diyor..

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica