Bilirkişi Raporu Yüksek Gerilim Hatti İş Kazası Bilirkişi Raporu

serkan malçok

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Haz 2016
Mesajlar
19
Tepki puanı
34
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
(BİLİRKİŞİ RAPORU)


……..ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DOSYA ESAS NO : 2014/

MÜŞTEKİ : A ve B

MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ: X, Y ve… ENERJİ LTD.ŞTİ

OLAY TARİHİ : ../../2014

KONU : İŞ KAZASI



Asliye Ceza Mahkemesinin yukarıda belirtilen esas numarası ile yapılan soruşturmasında, kusur raporu düzenlemek üzere resen bilirkişi seçilmem nedeniyle tarafıma teslim edilen dosya tüm kapsamı ile incelenmiş olup varılan sonuç aşağıya çıkarılmıştır.


OLAY


…. ENERJİ firmasında yüksek gerim hattı işçisi olarak çalışan X ve Y, ../../.2014 tarihinde … mezrası yakınlarında 154 KV enerji yüksek gerilim hattı direklerini ve nakil tellerinin değişimini yaparken, tel kesimi esnasında son telin kayma yapması sonucunda iletkenin çalışma yaptıkları hattın altından geçen enerjili F15 orta gerilim hattının üzerine düşmesi sonucu kısa devre ve kıvılcım meydana gelmiş ve ……mezrası …E… mevkiinde yangın çıkmıştır. Bu olayın sonucunda tepki ile enerjili …. köylerinin besleyen F7 elektrik hattında da kısa devre ve kıvılcım meydana gelmiş ve …D… mevkiinde de yangın çıkmıştır.



TESPİT EDİLEN HUSUSLAR


Dosyanın titizlikle incelenmesi neticesinde aşağıda maddeler halinde verilen hususlar tespit edilmiştir.


1-Şüpheli X ve Y ifadelerinde, ….. Enerji firmasında yüksek gerilim hattı işçisi olarak çalıştıklarını, birlikte ……. mezrası yakınlarında yüksek gerilim hattı direkleri ve nakil tellerinin söküm çalışmasını yaptıklarını, bu esnada enerji hattı üzerinde enerji olmadığını, direk üstünde tel kesim işlemi yaparken son telin 7-8 direk kayma yaparak hattın altından geçen orta gerilim hattının üzerine düşünce kıvılcım çıktığını ve kuru otları tutuşması ile yangının çıktığını belirtmişler ve olayın tamamen kazaen meydana geldiğini beyan etmişlerdir.


2- Yangından zarar gören tarla sahipleri A ve B, kazanın meydana gelmesinde ihmali olan işçilerden ve firmadan şikayetci olduklarını beyan etmişlerdir.


3- Elektrik Mühendisi nin bilirkişi raporunda, …….. mezrası ..E.. mevkiinde, 154 KV enerji yüksek gerilim hattı değişim ve yenilenmesi çalışmaları esnasında, iletkenin enerjili F15 orta gerİlim hattının üzerine düşmesi sonucu kısa devre ve kıvılcım meydana gelmesi ile bölgede yangın çıktığı ve bu olayla bağlantılı olarak tepki ile enerjili …köylerini besleyen enerjili F7 elektrik hattında da kısa devre ve kıvılcım meydana gelmiş ve … köyü D mevkiinde de yangın çıktığını beyan etmiştir.








OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ



Olay, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre iş kazasıdır. İfadelerden, elektrik mühendisi bilirkişi raporundan ve olay yeri görüntülerden anlaşılacağı üzere kaza, işin tamamen güvensiz bir şekilde ve şartlarda yapılmaya çalışıldığı sırada meydana gelmiştir. Şüpheli işçiler, 154 KV enerji yüksek gerilim hattı direklerini ve nakil tellerinin değişimini yaparken, tel kesimi esnasında son telin kayma yapması sonucunda iletkenin çalışma yaptıkları hattın altından geçen enerjili F15 orta gerilim hattının üzerine düşmesi sonucu kısa devre ve kıvılcım meydana gelmiş, bu olayla bağlantılı olarak tepki ile … köylerinin besleyen enerjili F7 elektrik hattında da kısa devre ve kıvılcım meydana gelmiş ve müştekilere ait arazilerde yangına sebep olmuştur. Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği gibi işveren, işyerinde doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. Bu sebeple işveren, söküm ve değişimi yapılan yüksek gerilim hattın altından geçen F15 orta gerilim hattının enerjisinin geçici olarak kesilmesi için ilgili dağıtım şirketine talepte bulunup çalışma bitene kadar F15 hattının enerjisiz olmasını sağlamalıydı. İşveren …. ENERJİ firması, çalışma bölgesinde yeterli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almayıp, ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uyup uymadıklarını yeterince denetlemediği için aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe aykırı davrandığından 6/8 (sekizde altı) kusurludur.



1-İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;


a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. ( 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 4)


2- İşveren, işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. İşveren, günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür, çalışan kimsenin iş güvenliği işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. İşçiler çalışırken taksirli eylemlerden kaçınarak iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki usul ve koşullara uymakla yükümlüdür. ( Yargıtay 12. Ceza Dairesi 06.05.2014 Tarih, 2013/18819 Esas, 2014/10923 Karar, 22.05.2014 Tarih, 2013/20801 Esas, 2014/12486 Karar )


Şüpheli işçiler X ve Y, çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına uymayıp dikkatsizce haraket etmişlerdir. Bu sebeple olayın meydana gelmesinde şahsi can emniyeti için gerekli özen ve dikkati göstermeyip aşağıda belirtilen kanuna aykırı davrandıklarından 2/8 ( sekizde iki) kusurludurlar.


(Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 19)



Kanaatimi belirtir raporumu Sayın Asliye Ceza Mahkemesinin takdirlerine saygı ile sunarım.




Bilirkişi

Serkan MALÇOK

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

aad

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Ara 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
3
Meslek
Uzman Adayı (C)
Serkan Bey;

Raporunuzdan anladığım kadarı ile olay sonucunda sadece yangın çıkmış ve hiç bir çalışan zarar görmemiş iken bu olay hakkında nasıl iş kazası olarak yorum yapabiliyorsunuz?

Ayrıca iş kazaları 2013 yılında yürürlüğe giren İSG kanuna değil, daha öncesinde bulunan 5510 sayılı kanuna tabidir.
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.