Soru : Virus Kaynaklı Hastalıklar

gökçe güntepe

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
104
Tepki puanı
48
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar
İLO listesinde hepatit virüsleri ve HIV meslek hastalığı olarak sayılmakta yani listede geçmekte
Sağlık çalışanlarının sık sık yaşadıkları kesici delici alet yaralanmalarından dolayı kişiler virüslerle kaynaklı tedavisi olan ya da olmayan ama çalışmasını etkilemeyen viral hastalıklara yakalanmaktadırlar.
Çalışabilir durumda bir kişi kaptığı virüsten dolayı ne gibi hakları vardır ya da ne gibi hakları olabilir ?
Tedavi giderleri gibi konu haricinde; sağlık çalışanı HCV kaptı çalışabilir durumda taşıyıcı tedavi yok ne gibi hakları vardır ?
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

gökçe güntepe

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
104
Tepki puanı
48
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Ek olarak acaba listede adı yok bilgi edinme kapsamında herhangi bir bilgilendirici cevap yok. Vit D eksikliği olan bir kişi çalıştığı işyeri güneş ışığından uzak ve 8 saat boyunca güneş ışığı görmeden çalışıyorsa ilerde olasılık olarak yaşayabileceği kemik erimesi meslek hastalığı sayılabilir mi ?
 

uzakkk

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Tem 2012
Mesajlar
81
Tepki puanı
51
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Sn. Güntepe , Aşağıdaki 5510 sayılı Kanunun 14 maddesinde sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İyi çalışmalar....

5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?
1- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
2- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
5- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.
 

yunus er

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Ara 2015
Mesajlar
36
Tepki puanı
8
Medeni hal
Evli
Meslek
DSP
Ek olarak acaba listede adı yok bilgi edinme kapsamında herhangi bir bilgilendirici cevap yok. Vit D eksikliği olan bir kişi çalıştığı işyeri güneş ışığından uzak ve 8 saat boyunca güneş ışığı görmeden çalışıyorsa ilerde olasılık olarak yaşayabileceği kemik erimesi meslek hastalığı sayılabilir mi ?
bu durum meslek hastalığı değil iş ile ilgili hastalık grubuna girer.

hastalığın sebebi kapalı yerde çalışması değil d vitamini eksikliği yaşaması. çalışma ortamından dolayı hastalığın şiddeti artıyor.
 

uzakkk

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Tem 2012
Mesajlar
81
Tepki puanı
51
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Sayın Er, Bizim mevzuatımız da ''İşe bağlı hastalıklar'' yer almasa da günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. İşle ilgili hastalıklar çalışma koşulları, bir hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı veya gelişmesini hızlandırıcı nedenlerdir. Dünya Sağlık Örgütü ''İşle ilgili hastalıklar''(Work -related diseases) yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır. Kısaca '' Çalışma koşulları ile doğal tarihi (gelişmesi) değişen hastalıklar, işle ilgili hastalıklardır. Birkaç örnek verirsek; Yüksek kan basıncı, koroner kalp hastalıkları, Lokomotor sistem hastalıkları, kronik nonspesifik solunum sistemi hastalıkları, mide duedenum ülserleri gibi. Yapılacak şey KORUMA yani çalışma ortamındaki olumsuz koşulları arayıp bulmak ve ortadan kaldırmak, işçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerinde (aralıklı kontrol muayenelerinde) bu tür hastalığı olduğu anlaşılanlar için iş değiştirme olanakları aranmalı ve uygun işlerde çalıştırılması sağlanmalıdır. Nedeni ortadan kaldırmak genel iş hijyeni önlemleriyle mümkündür. Hijyenik koruma yetersiz kalırsa tıbbi koruma gerekir. Bu sorunların çözümü, işin yeniden düzenlenmesi, iş değiştirme gibi önlemleri gerektirir. Ancak, bir işyerinde çeşitli düzeydeki çeşitli görevlilerin işbirliği ve karşılıklı anlayışı ile gerçekleşebilir. Burada biz İşyeri hekimlerine ve İşverenlere büyük iş düşmektedir. Tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarına selamlarımı gönderiyorum..
 

uzakkk

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Tem 2012
Mesajlar
81
Tepki puanı
51
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Ülkemizde ve dünyada D vitamini eksikliği/yetersizliği yaygın olarak görülmektedir. Günümüzde de çeşitli nedenlerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı aşikar olup, bu durumda D vitamininden zenginleştirilmiş yiyecekler veya D vitamini destek tedavisinin önemi artmaktadır.
 

KübraHemşire

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 Mar 2016
Mesajlar
250
Tepki puanı
260
Medeni hal
Bekar
Meslek
DSP
Kesici delici alet yaralanması kötü olmuş:-( benimde başıma gelmişti çok korkutucu dönem,kabus gibi geçiyor,her zaman şanslı olunamayabiliyor.Allah kolaylık versin.
 

KübraHemşire

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 Mar 2016
Mesajlar
250
Tepki puanı
260
Medeni hal
Bekar
Meslek
DSP
Hastanelerde enfeksiyon birimleri oluyor.enfeksiyon uzmanı detaylı tetkikler istiyor.varsa tedavi süreci yada bağışıklama veya bikaç ay sonra tekrar testleri,duruma göre değişebiliyor.sigortamız kalıcı hasarları kapsıyor diye biliyorum.
 

gökçe güntepe

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
104
Tepki puanı
48
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonucunda şunu anladım. Kanunu okumuştum ama orada HCV kapan birinin varsa tedavi giderleri karşılanır ama adam ölmüyor taşıyıcı olarak devam ediyor hayatına ve sadece meslek hastası olmuş oluyor sonucunda herhangi bir hakkı olmuyor.
 

yunus er

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Ara 2015
Mesajlar
36
Tepki puanı
8
Medeni hal
Evli
Meslek
DSP
Sayın Er, Bizim mevzuatımız da ''İşe bağlı hastalıklar'' yer almasa da günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. İşle ilgili hastalıklar çalışma koşulları, bir hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı veya gelişmesini hızlandırıcı nedenlerdir. Dünya Sağlık Örgütü ''İşle ilgili hastalıklar''(Work -related diseases) yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır. Kısaca '' Çalışma koşulları ile doğal tarihi (gelişmesi) değişen hastalıklar, işle ilgili hastalıklardır. Birkaç örnek verirsek; Yüksek kan basıncı, koroner kalp hastalıkları, Lokomotor sistem hastalıkları, kronik nonspesifik solunum sistemi hastalıkları, mide duedenum ülserleri gibi. Yapılacak şey KORUMA yani çalışma ortamındaki olumsuz koşulları arayıp bulmak ve ortadan kaldırmak, işçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerinde (aralıklı kontrol muayenelerinde) bu tür hastalığı olduğu anlaşılanlar için iş değiştirme olanakları aranmalı ve uygun işlerde çalıştırılması sağlanmalıdır. Nedeni ortadan kaldırmak genel iş hijyeni önlemleriyle mümkündür. Hijyenik koruma yetersiz kalırsa tıbbi koruma gerekir. Bu sorunların çözümü, işin yeniden düzenlenmesi, iş değiştirme gibi önlemleri gerektirir. Ancak, bir işyerinde çeşitli düzeydeki çeşitli görevlilerin işbirliği ve karşılıklı anlayışı ile gerçekleşebilir. Burada biz İşyeri hekimlerine ve İşverenlere büyük iş düşmektedir. Tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarına selamlarımı gönderiyorum..
yazdıklarınıza noktası virgülüne katılıyorum.

ben yalnızca konunun hukuki yönünü vurgulamak için bu ayrıma dikkat çekmek istemiştim.
iyi çalışmalar.
 

gökçe güntepe

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
104
Tepki puanı
48
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Benimde size söylediğim bir şey yok yanlış anlaşılmasın. :evet:
 

isciemre

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Eki 2018
Mesajlar
14
Tepki puanı
2
Medeni hal
Bekar
Meslek
DSP
Sn. Güntepe , Aşağıdaki 5510 sayılı Kanunun 14 maddesinde sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İyi çalışmalar....

5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?
1- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
2- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
5- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Bilgiler için teşekkürler emeğinize sağlık.
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.