TEKSTİL FABRİKASI, Kumaş Boya Terbiye Tesisi

Konu, 'Hazır ÇED Raporları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon ISGfrm Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  SİRKECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
  TEKSTİL FABRİKASI, Kumaş
  Boya - Terbiye Tesisi
  Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy
  Beldesi
  İSTANBUL – 24.04.2007
  Üniversite Mah. Londra Asfaltı No: 6 Gürer İş Merkezi Kat : 2
  Avcılar / İSTANBUL
  Tel : 0 212 509 54 74 Fax : 0 212 509 76 36
  e-mail : info@cevrenorm.com
  PROJE TANITIM RAPORU
  PROJE SAHİBİNİN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI
  ADI SİRKECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
  ADRESİ Yeni Sanayi Bölgesi Veliköy
  ÇERKEZKÖY/İSTANBUL
  TELEFONU 0 282 747 64 60
  FAX 0 282 747 65 00
  PROJENİN ADI TEKSTİL FABRİKASI, Kumaş Boya - Terbiye
  Tesisi
  PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
  ADI, MEVKİİ Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi
  RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN/KURULUŞUN ADI, ADRESİ,
  TELEFON VE FAKS NUMARALARI
  ADI ÇEVRE NORM Dan. Mühendislik Ltd. Şti.
  ADRESİ
  Üniversite Mah. Londra Asfaltı No : 6 Gürer İş
  Merkezi
  Avcılar / İSTANBUL
  TELEFONU 0 212 509 54 34
  FAX 0 212 509 76 36
  RAPORUN SUNUM TARİHİ 24.04.2007
  KARAR NO VE TARİHİ ......... – .../ .../ 200..
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  II
  İÇİNDEKİLER
  BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI ..........................................................1
  Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem Ve Gerekliliği,.... 1
  Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat Ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi
  Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması..................................................................... 3
  Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak
  Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon Vb.) 3
  Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti Ve Seçilen Yerin Seçiliş
  Nedenlerinin Belirtilmesi. .................................................................................. 4
  BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU .............................................4
  Proje Yeri Ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler........ 4
  BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ .......4
  Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna, Flora,
  Jeolojik Ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava,
  (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik
  Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu, Hassasiyet Derecesi (EK-V deki
  Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) Ve Yukarıdaki Faktörlerin Birbiri
  Arasındaki İlişkileri De İçerecek Şekilde Açıklanması.......................................... 4
  BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER......6
  1- Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası
  Etkilerinin Tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu
  olumsuz etkileri içermelidir.).............................................................................. 6
  a) Proje için kullanılacak alan,.............................................................................................. 6
  b) Doğal kaynakların kullanımı, ............................................................................................ 6
  c) Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık
  verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu. ............................. 6
  2- Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin
  Yöntemlerinin Genel Tanıtımı .......................................................................... 10
  3- Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen
  Önlemlerin Tanıtımı ........................................................................................ 10
  BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI ......................................................................11
  1- Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi Ve Halkın Görüşlerinin ÇED
  Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler, ........................................... 11
  2- Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar,.................................... 11
  3- Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi Ve Belgeler, ........................................... 11
  BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN
  TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ....................................................................11
  EKLER:.................................................................................................12
  1- Proje İçin Belirlenen Yer Ve Alternatiflerinin Varsa; Çevre Düzeni, Nazım,
  Uygulama İmar Planı, Vaziyet Planı Veya Plan Değişikliği Teklifleri.................... 12
  2- Yatırımcı İçin Projesi İle İlgili Olarak Daha Önceden Alınmış İzin, Onay, Ruhsat
  Veya İlgili Kurumlardan Alınmış Belgeler Vb. ................................................... 13
  3- Proje İçin Seçilen Alana İlişkin Arazi Kullanım Durumu................................ 13
  NOTLAR VE KAYNAKLAR .........................................................................13
  PROJE TANITIM RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI: ........13
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  III
  TABLOLAR
  Tablo 1: Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı
  ŞEKİLLER
  Şekil 1: İş Akım Şeması
  EKLER
  EK 1: 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
  EK 2: Tapu Örneği
  EK 3: Proje Tanıtım Raporunu Hazırlayanların Tanıtımı
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  1
  BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI
  Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem Ve Gerekliliği,
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesinde işletilmesi
  planlanan “Tekstil Fabrikası, Kumaş Boya – Terbiye Tesisi” ’dir.
  Proje konusu tesiste, müşteriden gelen sipariş doğrultusunda kumaşlara kasar,
  boya, terbiye ve finish işlemleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  Tesis şu anda inşaat aşamasında olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
  İşletilmesi planlanan tesiste üretim aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır.
  Tesise gelen kumaş partilere ayrılır. Partilenen kumaşa ilk olarak kalite kontrol yapılır
  ve hataları tespit edilir. Kumaş üzerindeki tüyler ve lif uçları yakma yoluyla uzaklaştırılır.
  Yakma işlemi yapıldıktan sonra dokumada ipliğe verilen haşıl maddesini uzaklaştırmak için
  haşıl sökme kimyasalları ile üzerinden uzaklaştırılır. Haşıl sökme işlemi yapıldıktan sonra
  üzerindeki kimyasalı uzaklaştırmak için yıkama makinesinde kaynar yıkama yapılır.
  Haşılı uzaklaştırılmış kumaş merserize makinesinde kostik çözeltisi içinde 1 dakika
  kalacak şekilde silindirlerden gergin bir şekilde geçirilir. Daha sonra kasar makinesinde
  ağartma işlemi ve kumaşa emicilik vermek için gerekli kimyasallarla buhar ortamından
  geçirilmesi işlemi yapılır. Yıkaması yapıldıktan sonra kurutmak için ram makinesinde
  kurutma işlemi yapılır. Kumaşa isteğe bağlı olarak boyama makinesinde boyama yapılır.
  Boyama işlemi yapılacak kumaşa ilk olarak laboratuarda renk çalışması yapılır ve
  boya reçetesi hazırlanır. Boyama reçetesi tamamlanan kumaşlar laboratuarda hazırlanmış
  reçeteye uygun olarak boyanır.
  Kumaşa yumuşaklık vermek için yumuşatma maddesi nüfus ettirilir. Kumaş, açık en
  şeklinde yumuşatıcı banyosuna girer ve sıcak kabinlerden geçer.
  Kumaşın yüzeyine parlaklık ve düzgünlük vermek için sıcak silindirlerden geçirilir.
  Burada aynı zamanda kumaşa ütüde yapılmış olur.
  Paketleme Bölümüne alınan mamuller istenilen sipariş doğrultusunda paketlenerek
  sevkıyata hazır hale getirilir. İrsaliyesi yazılan kumaşlar müşterilere sevk edilir.
  İş Akım Şeması Şekil 1 olarak verilmiştir.
  Tesiste Planlanan üretim kapasitesi aşağıdaki verilmiştir.
  Toplam üretim : 35.000 mt/gün (8.000 kg/gün)
  Proje konusu faaliyetin ömrü 25 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda tesis başka
  bir faaliyet için hazırlanacak veya gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirilecektir.
  Türkiye’de Tekstil sanayi son yıllarda ülke ekonomisinin en önemli iş kollarından biri
  haline gelmiştir. Yurt dışında özellikle Avrupa’da büyük bir pazar payını elinde bulunduran
  Türk tekstil sanayisi, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle son
  zamanlarda teşvik edilen sanayi sektörleri sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  2
  Şekil 1. İş Akım Şeması
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  3
  Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat Ve İşletme Safhalarında Kullanılacak
  Arazi Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması.
  Tesis yerinin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı EK.1 olarak
  verilmiştir.
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi F19C4B1D1C
  Pafta, 165 Ada, 17-18 Parselde toplam 79.887,5 m2 alanda kurulması planlanmaktadır.
  Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak
  Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon
  Vb.)
  Proje konusu faaliyet inşaat aşamasında olup, tesisin inşaat çalışmaları devam
  etmektedir.
  Tesiste üretimden kaynaklı olarak bir miktar baca gazı emisyonu ve atıksu
  oluşacaktır. Tesis atıksuları, tesis bünyesinde yapılacak olan atıksu arıtma tesisinde arıtarak
  bertaraf edilecektir.
  Tesis kapsamında üretimden kaynaklı olarak toplam 140 m3/gün atıksu oluşması
  beklenmektedir. Tesiste yapımı planlanan atıksu arıtma tesisi ihtiyacı karşılamaya yetecek
  şekilde planlanmaktadır. Oluşacak atıksular, tesis bünyesinde yapılacak atıksu artıma
  tesisinde arıtılarak Batak Deresine deşarj edilecektir.
  Proje kapsamında tesiste üretim için gerekli olan enerjinin temininde doğalgaz
  kullanılacaktır. Tesiste enerji temini için toplam 300.000 m3/ay doğalgaz kullanılması
  öngörülmektedir.
  İşletme esnasında üretimden kaynaklı olarak evsel nitelikli katı atıklar oluşacaktır.
  Oluşacak katı atıklar, Veliköy Belediyesi tarafından toplanacaktır.
  İşletme aşamasında herhangi bir tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir. Atıksu
  arıtma tesisinin çalışması sonucunda bir miktar arıtma çamuru oluşacaktır. Ancak bu tür
  atıklar genel olarak katı atık niteliğinde olup, evsel katı atıklarla birlikte uzaklaştırılmaktadır.
  Arıtma çamurları uzaklaştırılmadan önce Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliğine uygun
  olarak analizleri yaptırılacak olup, çıkacak analiz sonucuna uygun olarak bertaraf edilecektir.
  Tesiste üretim aşamasında kimyasal ve boyar maddeler kullanılacaktır. Bu kimyasal
  ve boyar maddelerin kapları, Çevre ve Orman Bakanlığından Lisans/Ön Lisans almış
  bertaraf firmaları aracılığı ile bertaraf edilecektir. Tesiste üretim aşamasında toplam 140 kişi
  istihdam edilmesi planlanmaktadır.
  Tesiste ayrıca yangın ile ilgili olarak gerekli önlemler alınacak olup herhangi bir kaza
  anında hemen müdahale edilecektir.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  4
  Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti Ve Seçilen Yerin
  Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi.
  Faaliyet sahası, Sirkeci Tekstil San. Tic. A. Ş. üzerine ait tapulu arazi olup, firmanın
  bu arazi üzerinde daha önceden kurmuş olduğu yatırımları bulunmaktadır. Söz konusu
  faaliyet alanına ait Tapu Örneği EK. 2 olarak verilmiştir. Söz konusu arazi 1/25.000 ölçekli
  Çevre Düzeni Planlarında Sanayi Sahasında kalmakta olup, bu özelliği tercih sebeplerinin
  başında gelmektedir.
  İşletmenin bu bölgede seçilmesinde, faaliyet sahasının Sanayi Sahası içerisinde
  kalması ve tekstil sektörünün bu yörede oldukça gelişmiş olması temel etkenlerdir.
  BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
  Proje Yeri Ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler.
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi F19C4B1D1C
  Pafta, 165 Ada, 17-18 Parselde toplam 79.887,5 m2 alanda kurulması planlanmaktadır.
  Faaliyet sahası, Sirkeci Tekstil San. Tic. A. Ş. üzerine ait tapulu arazi olup, firmanın
  bu arazi üzerinde daha önceden kurmuş olduğu yatırımları bulunmaktadır. Söz konusu
  faaliyet alanına ait Tapu Örneği EK. 2 olarak verilmiştir. Söz konusu arazi 1/25.000 ölçekli
  Çevre Düzeni Planlarında Sanayi Sahasında kalmakta olup, bu özelliği tercih sebeplerinin
  başında gelmektedir.
  BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
  ÖZELLİKLERİ
  Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna,
  Flora, Jeolojik Ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su,
  Hava, (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve
  Arkeolojik Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu, Hassasiyet
  Derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) Ve Yukarıdaki
  Faktörlerin Birbiri Arasındaki İlişkileri De İçerecek Şekilde Açıklanması.
  FLORA – FAUNA
  Faaliyet alanında bitki türlerini tespit edebilmek için Mart 2007 tarihinde arazi
  çalışması yapılmıştır.
  Çalışmalar sırasında öncelikle arazide tür seviyesinde tespit edilenler hemen
  kaydedilmiştir. Bunun dışındaki diğer bitki örnekleri toplanılarak, preslenmiş ve kurulmuş
  olarak Hacettepe Üniversitesi Herbaryumunda teşhis edilmiştir.
  Flora listesinde yer alan türler Bern sözleşmesine eklerine göre gözden geçirilmiş
  olup, bu sözleşmeye göre koruma altına alınmış tür bulunmamaktadır.
  İnceleme alanında endemik bitki türü tespit edilmemiştir. Alanda bulunan türlerin
  çoğu kozmopolit türler olup bölgede oldukça yaygındır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  5
  BÖLGESEL JEOLOJİ
  Bölgenin genel jeolojisini aşağıda isimleri yer alan birimler oluşturmaktadır.
  - Danişmen Formasyonu (Old)
  - Çakıl Formasyonu (Olç)
  - Trakya Formasyonu (MiPlt)
  - Alüvyon (Qa)
  Hidrojeolojik Özellikler
  İnceleme alanı yakın çevresini Çorlu deresi ve bunu besleyen küçük dereler drene
  etmektedir. Diğer yan dereler ise yaz aylarında kuru haldedir. Çorlu deresine kuzeyden
  birleşen yan dereler, kuzey-güney doğrultusunda akarlar. Bu derelerin çoğu paralel ve
  dantritik drenaj örneği sergilemektedir.
  Proje sahası sanayi alanı içerisinde olup, EK: V’de listesinde yer alan duyarlı yöreler
  içinde kalmamaktadır.
  Depremsellik
  İnceleme alanı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ’nün 1/100,000 ölçekli deprem bölgeleri
  haritasına göre 3. derece deprem kuşağında Kuzey Anadolu Fay hattının Gaziköy
  parçasının kuzeydoğusunda, Marmara parçasının ise yaklaşık kuzeyinde yer almaktadır.
  Proje sahası sanayi alanı içerisinde olup, EK: V’de listesinde yer alan duyarlı yöreler
  içinde kalmamaktadır.
  Meteoroloji
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatına dahil meteoroloji istasyonlarının
  1990-2000 yılları arasında yapılan rasatlarına göre tertip edilen Ortalama ve Ekstrem
  Kıymetler Meteoroloji Bülteni incelenerek aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
  Bölgenin Genel İklim koşulları
  Çerkezköy, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri
  altında kalır. Kuzeyden inen soğuk hava kütleleri ile güneyden, Akdeniz ve Ege'den gelen
  nemli-ılık hava akımları bölge iklim yapısını belirler.
  Nüfus:
  Tekirdağ İli genelinde özellikle Tekstil Sektörünün yoğun olarak geliştiği Çerkezköy
  ilçesinde duyulan kalifiye eleman ihtiyacı nedeni ile bu bölgelerde dışarıya göç
  yaşanmamakta aksine göç alan bir yapıya sahiptir.
  Aşağıdaki Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesinin nüfus bilgileri verilmektedir.
  Toplam nüfus : 44.248 kişi
  Şehir nüfusu : 35.919 kişi
  Köy nüfusu : 8.329 kişi
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  6
  Proje konusu faaliyetin işletmeye açılması ile birlikte belirli bir istihdam alanı
  yaratılmıştır. Bu sayede bölgede yaşayan halkın bir kısmı doğrudan olumlu bir şekilde
  etkilenecek olup, bölge de dolaylı olarak olumlu bir şekilde etkilenmektedir.
  Yaratılan istihdam ile bölgenin ekonomik gelişmesine olumlu bir katkı sağlanmaktadır.
  Tesisin bölgeye olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir.
  BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
  ÖNLEMLER
  1- Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası
  Etkilerinin Tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu
  olumsuz etkileri içermelidir.)
  a) Proje için kullanılacak alan,
  Proje konusu faaliyet Veliköy Belediyesi Sanayi Alanı içerisinde kalmaktadır.
  Bölgenin sanayi alanı olarak kullanılması nedeni ile bölgedeki mevcut kirlilik yükü, bazı
  bölgelerde sınır değerlere yaklaşmaktadır. Ancak bölgedeki tesislerin atıksu arıtma
  tesislerinin olması nedeni ile, çevreye olabilecek olumsuz etkiler minimize edilmiştir.
  Bölgede enerji temini için genellikle doğalgaz kullanılmakta olup, baca gazı emisyonları da
  sınır değerlerin altında kalmaktadır.
  b) Doğal kaynakların kullanımı,
  Tesiste doğal kaynak kullanımı olarak sadece içme ve kullanma suyu ile enerji temini
  için doğal gaz kullanımı söz konusudur.
  Tesiste kullanılacak kullanma suyu, kuyu suyu olarak temin edilecektir.
  c) Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye
  rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların
  minimizasyonu.
  İNŞAAT AŞAMASI
  Proje konusu faaliyetin inşaat aşamasında olup, inşaat çalışmaları devam
  etmektedir.
  Hafriyat Toprağı:
  Proje kapsamında toplam 79.887,5 m2’lik alanda 6.300 m2 kapalı alan inşa edilmesi
  planlanmaktadır. Tesisin inşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat miktarı yaklaşık 3.000 m3
  dür. Hafriyat işlemlerinin yaklaşık 60 gün sürmesi beklenmektedir.
  Tesisin inşaat aşamasında oluşan hafriyat artığı toprak Veliköy Belediyesi tarafından
  gösterilen Hafriyat döküm sahasına boşaltılacaktır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  7
  Toz:
  Toprak yoğunluğu 2 ton/m3 ise toplam hafriyat; (Kaynak; Ölçüler ve Birimler, Suat
  MELEK)
  3.000 m3 * 2 ton/m3 = 6.000 ton
  6.000 ton / 60 gün = 100 ton/gün
  Günde 8 saat çalışıldığı göz önüne alınarak saatlik hafriyat miktarı;
  100 ton / 8 saat = 12,5 ton/saat
  Hafriyat işlemleri sırasında toz faktörü 0,01 kg/ton alınarak saatlik toz miktarı 0,125
  kg/saat olarak hesaplanmıştır.
  Gürültü:
  Projenin inşaat işlemleri sırasında aşağıdaki makineler kullanılacaktır;
  Makine cinsi Adedi dBA
  Kepçe 2 110
  Kamyon 2 85
  Beton Karıştırıcı 1 115
  Beton Pompası 1 120
  İş makinelerinin her birinden çevreye ulaşan gürültü seviyesi (dBA),
  Lpt=Lw+10 Log Q/4pr2
  formülüyle hesaplanmaktadır.
  Lw = Makinelerin SBD (dBA) değerleri
  Q= Arazinin düz veya engebeli olması durumuna göre seçilen indirgeme faktörü
  (engebeli arazide 1 alınarak modelleme yapılmıştır.)
  r = mesafe (m)
  Kaynak: Dç.Dr. Nevzat ÖZGÜVEN, Endüstriyel Gürültü Kontrol, Makine Mühendisi
  Odası Yayını
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  8
  Tablo 1: İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılımı
  Mesafe Beton
  Pompası B. Karıştırıcı Kepçe Kamyon Eşdeğer Gürültü
  Seviyesi
  0 120 dBA 115 dBA 110 dBA 85 dBA 114,03 dBA
  10 89,01 84,01 79,01 54,01 83,04
  20 82,99 77,99 72,99 47,99 77,02
  30 79,47 74,47 69,47 44,47 73,50
  40 76,97 71,97 66,97 41,97 71,00
  50 75,03 70,03 65,03 40,03 69,06
  60 73,45 68,45 63,45 38,45 67,48
  70 72,11 67,11 62,11 37,11 66,14
  80 70,95 65,95 60,95 35,95 64,98
  90 69,93 64,93 59,93 34,93 63,96
  100 69,01 64,01 59,01 34,01 63,04
  Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  0 20 40 60 80 100
  Mesafe, m
  Gürültü Seviyesi, dBA
  Beton Pompası
  B. Karıştırıcı
  Kepçe
  Kamyon
  Eşdeğer Gürültü
  Seviyesi
  Atıksu:
  Tesisin inşaat çalışmalarında toplam 20 personel çalışmaktadır. Buna göre oluşan
  atıksu miktarı; 100 lt/kişi-gün*20 kişi = 2 m3/gün atıksu oluşacaktır. Personel ihtiyaçlarının
  karşılanması sonucu oluşan atıksular tesiste mevcut bulunan paket arıtma tesisinde
  arıtılarak bertaraf edilmektedir.
  Katı Atık:
  Tesiste inşaat çalışmaları süresince toplam 20 personel çalışmaktadır. Buna göre
  oluşan katı atık miktarı 0,95 kg/kişi-gün*20 kişi = 19 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Bu
  atıkların tamamı firmanın diğer tesislerinde oluşan katı atıklarla birlikte Veliköy Belediyesi
  tarafından toplanmaktadır.
  Ayrıca inşaat çalışmaları sırasında bir miktar inşaat atığı da oluşmaktadır. Bu tür
  atıkların tamamı geri kazanımı mümkün olan atıklar olup, hurdacılara satılmaktadır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  9
  İŞLETME AŞAMASI
  Su Kirliliği:
  Tesiste üretimden kaynaklı olarak yaklaşık 140 m3/gün atıksu oluşması
  beklenmektedir. Oluşacak atıksular, tesis bünyesinde yapılacak olan artıma tesisinde
  arıtılarak Batak Deresine deşarj edilecektir.
  Personelin ihtiyaçlarının karşılanması sonucu oluşan atıksu miktarı;
  137 kişi * 100 lt/kişi-gün = 13.700 lt/gün = 13,7 m3/gün olarak hesaplanmıştır.
  Proje kapsamında üretimde çalışan personelden kaynaklı olarak oluşacak atıksuyun
  tamamı yapılacak olan atıksu arıtma tesisine verilecektir.
  Hava Kirliliği:
  Proje kapsamında tesiste üretim aşamasında gerekli olan enerji temini için doğal gaz
  kullanılacaktır. Tesiste gerekli enerji temini için toplam 300.000 m3/ ay doğalgaz kullanılması
  planlanmaktadır.
  Tesiste doğal gazın yakılması sonucu bir miktar Baca Gazı Emisyonu oluşacaktır.
  Faaliyet esnasında oluşacak emisyon miktarları Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava
  Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri altında kalması beklenmektedir.
  Katı Atık:
  İşletme esnasında üretimden kaynaklı olarak evsel nitelikli katı atıklar oluşacaktır.
  İşletme aşamasında herhangi bir tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir. Proje
  kapsamında toplam 137 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.
  Tesiste toplam 137 personel istihdam edilecektir. Buna göre kişi başına oluşan evsel
  nitelikli katı atık miktarı 0,95 kg/kişi-gün değeri kullanılarak (DİE bülteni) 130,15 kg/gün
  olarak hesaplanmıştır.
  Tesiste üretimden kaynaklı olarak kumaş parçaları ve ambalaj atıkları oluşacaktır. Bu
  atıklar, bu tür atıkları değerlendiren hurdacılara satılarak değerlendirilecektir.
  Tesiste oluşan katı atıkların bertarafı, 14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi
  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre
  yapılacaktır. Tesiste oluşan katı atıkların tamamı Veliköy Belediyesi tarafından
  toplanacaktır.
  Tesiste üretim aşamasında oluşan ambalaj ve ambalaj atıkları için 30.07.2004 tarih
  ve 25538 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj ve Ambalaj
  Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  10
  Gürültü:
  Sirkeci Tekstil tarafından işletilmesi planlanan tesiste Kumaş Boyama ve Kasar
  işlemleri yapılacaktır. Tesiste faaliyet kapsamında makinelerin çalışması esnasında bir
  miktar gürültü kirliliği oluşması beklenmektedir. Oluşacak gürültü tesisin kapalı ortamda
  kalacak olması nedeni ile tesis alanı ile sınırlı kalması beklenmektedir. Gürültü
  kaynaklarının tesis içerisinde olması nedeniyle oluşan gürültünün tesis dışında etkili olması
  beklenmemektedir.
  Tesisin faaliyetleri sırasında;
  -“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde belirtilen
  çalışma sınırlarına uyulacaktır.
  -Faaliyetin sürekliliğini (günde 24 saat) sağlayabilmek için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  Tüzüğü Madde 22'de belirtilen önlemler alınarak işçilerin gürültüden etkilenmemeleri için
  başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir.
  Tablo 9: Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
  Alanlar Lgündüz (dBA) Lgece (dBA)
  Endüstriyel alanlar (sanayi bölgeleri) 70 60
  Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu alanlar (ağırlıklı endüstriyel) 68 58
  Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu alanlar (ağırlıklı yerleşim) 65 55
  Kırsal alanlar ve yerleşim alanları 60 50
  Tesisin bulunduğu bölge sanayi alanı içerisinde kalmakta olup, bölgede genel olarak
  arka planda endüstri gürültüsü bulunmaktadır. Bu nedenle tesisin işletilmesinden kaynaklı
  olarak oluşabilecek gürültü seviyesinin 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  Yönetmeliği"nde belirtilen hükümlere uyulacak ve Gürültü İzin Belgesi alınacaktır.
  2- Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak
  Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı
  Faaliyetin işletme aşamasında meydana gelecek etkilerin belirlenmesinde kullanılan
  tahmin yöntemi; teorik olarak kabuller yapılarak hesap yöntemlerinin belirlenmesidir.
  Faaliyetin işletme aşamasında işletmeden kaynaklanan kirletici kaynakları genel
  olarak belirlenmiştir. Çevreye vereceği etkilerin belirlenmesinde, ölçüm ve analiz yöntemleri
  kullanılmıştır.
  3- Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen
  Önlemlerin Tanıtımı
  Tesisin işletme aşamasında oluşacak en önemli kirletici kaynaklar atıksu ve baca
  gazı emisyonlarıdır.
  Tesiste üretimden kaynaklanacak atıksular tesis bünyesinde yapılacak olan atıksu
  arıtma tesisinde arıtılarak bertaraf edilecektir.
  Baca gazı emisyonları ise, tesiste doğal gaz kullanılacağı için Endüstri Tesislerinden
  Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre sınır
  değerlerin altında kalması beklenmektedir.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  11
  BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI
  1- Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi Ve Halkın Görüşlerinin ÇED
  Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler,
  Tesise en yakın yerleşim birimi belirlenerek, halkın katılımı toplantısının en yakın
  yerleşim biriminde yapılması uygun görülmüştür. Toplantı esnasında halkın görüşlerinin
  tutanağa geçirilip bunların Çevre ve Orman Bakanlığı’nda oluşturulan ÇED komisyonuna
  sunularak değerlendirilmesi ve komisyonun önerileri doğrultusunda halkın görüşlerinin
  rapora yansıtılması uygun olacaktır. Halkın katılımı süreci öncesinde;
  - Yöresel gazeteye ilan verilmesi,
  - Veliköy Belediyesinde duyuruların asılması
  - Veliköy Belediyesinde anonslar yaptırılarak halka toplantının duyurulması
  - Bölge halkına proje hakkında hazırlanan bilgi notlarının belediye ve muhtarlık
  kanalıyla da dağıtılmasının sağlanması
  önerilmektedir.
  2- Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar,
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesinde işletilmesi
  planlanan “Tekstil Fabrikası, Kumaş Boya – Terbiye Tesisi” için aşağıdaki kurumların
  görüşlerine başvurulması önerilmektedir.
  - Veliköy Belediyesi Belediye Başkanlığı
  - Çerkezköy İlçesi Kaymakamlığı
  - Tekirdağ Valiliği
  3- Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi Ve Belgeler,
  Bu konuda verilebilecek başka bilgi bulunmamaktadır.
  BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
  BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesinde işletilmesi
  planlanan “Tekstil Fabrikası, Kumaş Boya – Terbiye Tesisi” ’dir.
  Söz konusu faaliyet, müşteriden gelen sipariş doğrultusunda kumaşlara kasar, boya,
  baskı, terbiye ve finish işlemleri gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur.
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi F19C4B1D1C
  Pafta, 165 Ada, 17-18 Parselde toplam 79.887,5 m2 alanda kurulması planlanmaktadır.
  Tesisin inşaat çalışmaları devam etmekte olup, tesis şu anda inşaat aşamasındadır.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  12
  Proje kapsamında işletme aşamasında 137 personel istihdam edilecek olup, 1475
  Sayılı İş Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılıp yayınlanmış olan ve halen yürürlükte olan
  Tüzük ve Yönetmeliklere uyulacaktır. İşyerinde olabilecek yangına karşı “İş Sağlığı ve İş
  Güvenliği Tüzüğü”nün 1. Bölümünde “İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Güvenlik
  Tedbirleri” ile ilgili hüküm ve yönetmeliklere uyulacaktır.
  Personelin yemek servisinden kaynaklanan organik kökenli evsel nitelikli katı
  atıkların kontrolü, 14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak
  yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilecektir.
  Tüm bu proseslerin işletilmesi esnasında; atıksu, baca gazı emisyonu ve gürültü
  kirliliği oluşacaktır.
  Üretimden kaynaklı olarak oluşacak atıksular, tesiste yapımı planlanan Atıksu Arıtma
  Tesisinde arıtılarak bertaraf edilecektir.
  Tesiste yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır. Doğal gazın yakılması sonrası
  oluşacak baca gazı emisyonları Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
  Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerini aşması beklenmemektedir. Doğal gazın taşıma ve
  kullanımında 24.12.1973 tarih ve 14752 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
  giren “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
  Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük” ile ilgili madde ve hükümlerine uyulacaktır.
  İşletmenin faaliyetleri sırasında proseslerden kaynaklanacak gürültü, kapalı bir alan
  içerisinde kalacak olup, tesisin çalışması sırasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
  ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerine uyulacaktır.
  Tesiste üretim esnasında kimyasal maddeler kullanılacaktır. Bu kimyasalların
  kullanımında Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
  Tüm bu etkenler göz önüne alınarak, işletmenin çevresel etkilerinin çok düşük bir
  düzeyde ve fabrika sahası içerisinde kalacağı düşünülmüştür.
  EKLER:
  Proje Tanıtım Raporunun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan
  sağlanan bilgi ve belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde
  sunulamayan aşağıdaki belgeler.
  EK 1: 1/25.000 Ölçekli Küçük ve Büyük Çekmeceler Arası Gürpınar Yakuplu
  Çevre Düzeni Nazım İmar Planı
  EK 2: Tapu Örneği
  EK 3: Proje Tanıtım Raporunu Hazırlayanların Tanıtımı
  1- Proje İçin Belirlenen Yer Ve Alternatiflerinin Varsa; Çevre Düzeni, Nazım,
  Uygulama İmar Planı, Vaziyet Planı Veya Plan Değişikliği Teklifleri
  Proje için başka bir alternatif yer düşünülmemiştir. Proje Konusu faaliyetin yerini
  gösteren 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı EK. 1 olarak verilmiştir.
  SİRKECİ TEKSTİL ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK
  13
  2- Yatırımcı İçin Projesi İle İlgili Olarak Daha Önceden Alınmış İzin, Onay,
  Ruhsat Veya İlgili Kurumlardan Alınmış Belgeler Vb.
  Proje konusu tesisin kurulmasının planlandığı arazi üzerinde, Sirkeci Tekstil
  tarafından daha önceden kurulmuş ve işletilmekte olan Dokuma Tesisi bulunmaktadır.
  Dokuma tesisi ile ilgili olarak Tekirdağ Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden ÇED Yönetmeliği
  Kapsamı Dışında kaldığına dair görüş alınmıştır. ÇED Görüşünün bir örneği EK. 3 olarak
  verilmiştir.
  3- Proje İçin Seçilen Alana İlişkin Arazi Kullanım Durumu
  Proje konusu faaliyet, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi F19C4B1D1C
  Pafta, 165 Ada, 17-18 Parselde toplam 79.887,5 m2 alanda kurulması planlanmaktadır.
  Faaliyet alanının Tapu Bilgileri EK. 2 te sunulmuştur.
  Faaliyet konusu proje alanı, Veliköy Belediyesi Sanayi Alanı içerisinde kalmaktadır.
  NOTLAR VE KAYNAKLAR
  -Türk Çevre Mevzuatı Türkiye Çevre Vakfı Yayını 1992
  -Dç. Dr. Nevzat ÖZGÜVEN, Endüstriyel Gürültü Kontrol, Makine Mühendisi Odası
  Yayını
  -DAVIS, P.H., Flora of Turkey and East Aegean Islands Volume 1-10
  -İ.T.Ü. Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Sempozyumu 15-16 Mart 1993 Bildirileri
  -Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi, TMMOB Kimya Müh. Odası İstanbul Şubesi,
  1991
  -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
  PROJE TANITIM RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI:
  Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu
  belirten imzası.
  Proje tanıtım raporu, projenin türü ve yeri dikkate alınarak ilgili meslek dallarından
  ve en az 3 kişiden oluşan çalışma grubunca hazırlanmalıdır.
  Projeyi hazırlayan çalışma grubunun tanıtımı EK. 3 olarak verilmiştir.
  EK 1
  1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE
  DÜZENİ PLANI
  EK 2
  TAPU ÖRNEĞİ
  EK 3
  PROJE TANITIM RAPORUNU
  HAZIRLAYANLARIN TANITIMI


   

  Ekli Dosyalar:

  Ahmet AKKO ve Mustafa ESEN bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica