Personel Sayısına Kimler Dahil

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında ucingi tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ucingi

  ucingi TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar sözleşme yaparken ve iş yerinin durumunu belirlerken nasıl hesaplama yapmalıyız.
  Şirket çok tehlikeli sınıfta ve 40 kişi ancak dışardan yadım alınan işlerde çalışan personel ile (forklift operatörü, güvenlik ve yemek) 58 kişiyi buluyoruz.
  Bu durumda kanuna uyum konusunda Temmuz ayı beklenmelimi?
  Hesap yaparken kaç kişi üstünden hesap yapılmalı


   
 2. ercucuk006

  ercucuk006 TÜİSAG Üyesi

  şirketinizde sigortalı olarak çalışan kaç kişi varsa o sayıdan hasaplamalısınız.

   
 3. ucingi

  ucingi TÜİSAG Üyesi

  40 kişi kendi personelimiz
  18 kişi kiralık personel sigortası kendi iş yerinde ama çalışma yeri bizim fabrika

     

   
 4. ercucuk006

  ercucuk006 TÜİSAG Üyesi

  Yani 40 kişinin sigortasını sizin şirket yatırıyor diğer 18 kişi için dışardan hizmet alıyorsunuz. bu durumda 40 kişi üzerinden hesaplamanız dişüncesindeyim ama isterseniz bir OSGB yi arayıp sorabilirsiniz daha sağlıklı bilgi için.

   
  ucingi bu yazıya teşekkür etti.
 5. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  güvenlik ve yemek hizmetleri dışarıdan alınabilir ama forklift size ait ise forklift operatörü de sizin personeliniz olmalı

     

   
 6. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar,

  Bir firma alt taşeron firmasından da sorumludur. İşçi sayısı tespitinde sizin sigortanızı yatırdığınız işç sayısı + taşeron işçi sayısı olarak düşünülmelidir.

  Toplamda 50'yi geçtiği için kurul oluşturmalı ve kanunu uygulamaya başlamalısınız. Ancak bu dediğim tam zamanlı çalışıyorsa geçerlidir.

  Kanun bu konuda tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. örnek olarak 6331 Sayılı Kanunu düşünebiliriz.

  MADDE 22 (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
  (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
  a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrıayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
  (3) Aynıçalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.   
  SERKAN ÜLKER bu yazıya teşekkür etti.
 7. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  Öncelikle bu zorunlu değil. yasal olarak da değil. isterlerse yapabilirler

  doğru bir yorum değil, bu kurullarla ilgili uzman sayısıyla değil.
  uzman sayısı sigortalınıza göre yapılır. nettir. zaten kendiniz hesaplamayın isg katip otomatik hesaplıyor, girerken görürsünüz saati. böylelikla hatalı yorumlarla kafanız karışmaz.
   
 8. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  Hayır,
  Yanılıyorsunuz. Taşeronlarınızdan bire bir siz de sorumlusunuz. Söz gelimi herhangi bir iş kazasında taşeronun işvereni ile Asıl işveren birlikte sorumludur. Kazazede ya da devlet iki tarafa da dava açabilir. Eğer alt taşeronunuzun isg uzmanı yoksa siz sağlamak zorundasınız. Sizin dediğinizin nerede yazdığı ile ilgili mevzuat ya da herhangi bir karar gösterebilir misiniz?   
 9. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  Buraya gelip milletin aklını karıştıran sizin fikriniz. Bakınız. 4875 Sayılı Kanun'un 2. madde c bendi şöyle der.


  c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu,
  ifade eder.
  İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
  Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
  Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

  Koyu ile yazdığım yeri özellikle okuyunuz. Eğer karşı düşünceniz var ise lütfen mevzuat, karar, gibi unsurlarla destekleyin bunu .

     

   
 10. dilekaltinok

  dilekaltinok TÜİSAG Üyesi

  Hesaplamalarda devlet sizin priminizi ödediğiniz sgklı sayısına bakıyor arkadaşlar, sayın Sevecen Günel'in belirttiği gibi sistem üzerinde sgklı, bordrolu çalışanınız hesaplamalarda baz alınmaktadır, lakiiiiin Charlo'nun belirttiği gibi asıl işveren alt işverenin çalışanlarından işyeri içerisinde kesinlikle sorumludur. Bu sebeple alt işveren çalışanlarını firmamız sınırlarına almadan önce tüm tetkiklerini, sgklarını, ilgili belgelerini istemekteyiz.   
 11. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  Peki Dilek Hanım,
  Size iki soru sorayım.

  1. Alt taşeronun İSG uzmanı yoksa bundan asıl işveren sorumlu mudur? Ya da herhangi bir kaza anında bunun SGK'sı yok ve bana kayıtlı değil ben sorumlu değilim diyebilir mi?

  2. Eğer şirketimizde sigortalı çalışmayan biri varsa biz bu kişiden sorumlu muyuz?

  Bu örnekte eğer SGK'da o kişiler alt işveren olarak gözükmüyorsa burada yanlışlık yapılmıştır. Eğer alt işveren olarak gözüküyorsa zaten sigortalı sayısı onların toplamı olarak çıkmaktadır.

  Olası bir denetimde zaten sigorta yapmadığınız veya alt taşeron olarak SGK'ya bildirmediğiniz için cezalı duruma düşülecektir. Ama bir de çalışma süresi hesabının yanlış olmasından cezalı duruma düşülebilir.

  Genel olarak taşeron uygulamalarında şöyle bir yol izlenir. Asıl işverenin İSG uzmanı, eğer altişverenin İSG uzmanı yoksa alt işverenin çalışanlarını süre hesabına katar ve norlam şekilde görevini yerine getirir. Asıl işveren İSG uzmanının ücretini kişi sayısına oranlayarak tüm taşeronlarına yansıtır. Bu ücret ya hakediş'ten düşülür ya da anlaşma kapsamında başka yerlerden.

  Saygılarımla.   
 12. ucingi

  ucingi TÜİSAG Üyesi

  Sonuç olarak sigortalı 40 kişi olduğu için yasal zorunluluk olorak temmuzda sözleşme yapmak gerekiyor gibi görünüyor.
  İSG katip sisteminde ilk girişi işveren yaparken mi hesaplamam tablosu çıkıyor?

   
 13. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  Bakın sorumlu olmak başka bir şey, o kişi için uzman bulundurmak başka bir şey, ayrıca "alt iş veren ile birlikte" diyor.
  lütfen germeyelim ortamı, taşeron için uzman bulundurmak sorunda değilsiniz, sadece kendi sgklınız kadar uzman bulunduracaksınız.
  gidin istediğiniz müfettişe, istediğiniz bakanlık görevlisine sorun
  mevzuata bakın, çalışan sayısı x dakika kadar uzman diyor, çalışan sayısı + alt işveren x dakika demiyor, maddeyi kopyalayacak kadar zaman ayıramam kusura bakmayın.
   
  CHARLO bu yazıya teşekkür etti.
 14. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  yaklaşık 8 yıldır çeşitli şirketlerde İSG Sorumluluğu ve 2 yıldır İSG uzmanı olarak çalışıyorum. İş hukuku alanında yüksek lisans yaptım. Mevzuat okumayı da iyi bilirim. Çalıştığım sektörler itibariyle yaklaşık 20'ye yakın denetim geçirdim. İyi bilirim.

  İSG uzmanının görev ve sorumluluğunun belirlendiği (29.12.2012 Tarihli resmi gazete) yönetmelik madde 11 Yükümlülüklerimiz konusunda bilgi vermektedir. Madde 9 ise görevlerimiz hakkında. lütfen bu ikisini tekrar okuyunuz. ,
  Görevlerimizden biri İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.'tir. Diğeri ise İşverene riskler ve mevzuatlar konusunda bilgilendirmektir. İşimizi doğru yapmamız gerekmektedir.

  Evet bir önceki mesajımda verdiğim yönetmelikte "Alt işveren ile birlikte" demektedir. Ancak alt işverenin uzmanı olmaması durumunda (Ki arkadaşımızın ilk sorusunda uzman olmadığını anlıyoruz) birebir biz de sorumlu oluruz. Alt işveren olduktan sonra sigortasız bizim işçimizle alt işverenin uzmanlık konusunda bir farkı olmayacaktır.

  Herhangi bir denetim esnasında arkadaşımızın bu taşeron firmalarda çalışan güvenlik veya yemekhane'de çalışanlar yüzünden zor durumda kalacaktır hatta duruma göre ihtar puanı da alacaktır. duruma ve müfettişin takdirine göre aşağıdakilerden birini ve birkaçını alacaktır.

  İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına - 10 Puan
  İş güvenliği uzmanlarının, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda - 20 puan
  Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda - 20 Puan

  Bu Forumun amacı birbirimizi uyarmak ve bilgilendirmektir. Ben uyarımı yapıyorum. Herhangi bir denetimde alt işveren de Asıl işveren de cezai yükümlülükle karşılaşacak ve işveren hatayı (ki haklı) İSG uzmanına atabilecektir. Bu da arkadaşımızın yukarıda belirttiğim ihtar puanları almasına neden olabilecektir

  Örneklerinizi Mevzuat, Mahkeme kararları gibi unsurlarla desteklerseniz daha güvenilir olur. Aksi takdirde sadece yorum yaparsanız insanların kafasını karıştırabilirsiniz.

  Saygılarımla.
   
 15. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  sayın charlo, gerçekten uğraşamayacağım,
  yaptığınız masterlar gerçek hayatla tutmuyor demekki.
  gidip bir müfettişe sorunuz.
  ya da gidip isg katipe bakınız.

  herkes kendi ig uzmanını bulunduracak. taşeron bulundurmuyorsa, bulundurtturacak esas işveren. ama onun yerine bulundurmak zorunda değil,

  arkadaşın belgesine de bir şey olmaz. katip ne süre çıkardıysa onu yapmaktan sorumlu. zaten sistem otomatik olarak eksik süreyi engelliyor. hiç bir müfettiş onun verdiği süreye itiraz etmez.

  hadi bunu geçtik diyelim. taşeronun işçileri adamın sorumluluğunu etkiler süreyi hiiiiç etkilemez.

  fazla detaya girmeye çalışıp da yanlış yorum yapıyorsunuz.

  arkadaşın süre sorumluluğu yok, ama taşeronu uzman bulundurmaya zorlama sorumluluğu var.   
 16. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  ya da pardon madem yüksek lisansınız var sis bakanlıktan ve müfettişlerden dah iyi biliyorsunuzdur biz konuşmayalım

   
 17. CHARLO

  CHARLO TÜİSAG Üyesi

  Ben arkadaşıma uyarımı yaptım. Daha fazla tartışmayacağım sizinle. daha hala mevzuat göstermiyorsun

  Daha hiç bir mevzuat gösteremediniz. Hiç bir karar gösteremediniz bununla ilgili.

  Başka biri ile forumda bir tartışmanızda şöyle bir şey yazmışsınız. Keşke siz de bu tartışmada bir mevzuata dayandırsaydınız. o zaman çok daha önce tartışmayı bırakırdık.

  "yusufcnn bana bununla ilgili bir tanecik yönetmelik ya da başka bir şey gösterir misiniz?
  bu sadece ig uzmanı eğitimi verecek kişilere var."
  Dediğim gibi daha uzatmayacağım. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Hiç yanlış bir şey yapmadım İSG ile ilgili. Ama inşallah bu defa yanılırım. İnşallah öyle bir şey yaşamaz veya benim dediğim yanlış olur. Böyle bir şey yaşamaması temenni ediyorum.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica