İsggm Görevlendirme Bildirimi

Hakikat

TÜİSAG Üyesi
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ve EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE Duyurudaki Not-3: 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan sözleşmelerden Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesaplamalarında değerlendirilmekte olup bildirimde bulunulmayan görevlendirmeler fiili çalışma süresi olarak değerlendirilmemektedir. Kursiyerlerin Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulan ve ekinde sözleşme veya görevlendirme belgelerin yer aldığı evraklarını (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) eğitim kurumuna sunması gerekmekte olup belgelerin uygunluğu Genel Müdürlükçe ayrıca yapılan inceleme sırasında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde kişilerin görevlendirildikleri işyerinin tam süreli sigortalı çalışanı olduğunun tespiti için SGK prim dökümlerini eğitim alacakları kuruma ayrıca ibraz etmeleri önem arz etmektedir. [kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını)] derken kastedilen nedir? Bildirimde bulunduktan sonra genel müdürlük tarafından herhangi bir evrak yollanıyor mu ? Yardımcı olurmusunuz arkadaşlar
 
Üst