Yargıtay Kararı Isg Tespit Ve Öneri Defteri İle İlgili Yargıtay Kararı

Selman DOĞAN

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ağu 2013
Mesajlar
4
Tepki puanı
6
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)

İş Güvenliği Uzmanı öneri defterine eksikliği yazmışsa kazadan sorumlu değildir, işverenin sorumluluğu artar.
12. Ceza Dairesi 2015/2717 E. , 2016/489 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 12 – 2014/244784

Mahkemesi : İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi : 27/03/2014

Numarası : 2012/1154 – 2014/170

Suç : Taksirle öldürme, özel belgede sahtecilikTaksirle öldürme suçundan sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D..’un mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ile sanık A.. D..’un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hüküm sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanık A.. D..’un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hükmün temyiz incelemesinde;

Sanık hakkında yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat kararının kanuna aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,

2- Sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D.. hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tarihinde, sanık A.. Ö..’in fabrika genel müdürü, sanık K.. B..’nın paketleme bölümü genel müdürü, sanık A.. D..’un iş güvenliği uzmanı, sanık A.. G..’ın ise makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğu ….. Anonim Şirketi’nde paketleme bölümünde işçi olan ölenin değirmen bölümünden gelen baharatları çuvallara doldurduktan sonra dikiş makinesi ile çuvalların ağız kısmını dikerek çalıştığı esnada, tutma sapı izolesi kırık kısmı bantla sarılı olan, elektrik hattının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesi bulunmayan ve elektrik kablolarında topraklama sistemi olmayan dikiş makinasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda; Sanık A.. Ö..’in şirketin genel müdürü olduğunu, makinalarla ilgili arızaların ilgili birim amirlerine yapıldığını, kendisinin bu konuda bilgilendirilmediğini, şirketin iş güvenliğinden sorumlu, iş güvenliği uzmanı olarak sanık A’ın görev yaptığını beyan ettiği, sanık K.. B..’nın, anılan şirkette paketleme müdürü olarak görev yaptığını, makinalardaki arızaların bakım ve onarımdan sorumlu kişilere bildirildiğini, elektrik sistemindeki aksaklıktan haberinin olmadığını beyan ettiği, sanık A.. D..’un, sözleşmeli iş güvenliği uzmanı olarak 01.01.2011 tarihinde anılan şirkette çalışmaya başladığını, işyerinde, çalışanların elektrik aksamından kaynaklanabilecek tehlikeleri tespit ettiğini ve işverene bu konular hakkında gerekli uyarılarda bulunduğunu beyan ettiği, sanık A.. G..’ın, fabrikadaki makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğunu, olaya konu dikiş makinası ile ilgili kendisine bir ihbarda bulunulmadığını, dikişmakinasına elektrik sağlanan panoda kaçak akım rölesinin olmadığını, olaydan sonra kaçak akım rölesinin taktırıldığını, olay tarihinde makinanın tutma sapının bantlarla sarılmış olduğunu gördüğünü, yapılan tamiratı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği, tanık Selahattin Arda’nın beyanlarında ölen ile birlikte 6 aydır paketleme bölümünde çalıştıklarını, makinada elektrik kaçağı olduğunu ilgili müdürlere bildirdiğini, müdürlerin anılan makinanın arızalı olduğundan haberdar olduğunu söylediği, tanık İ.. T..’ün, değirmen bölümünde çalıştığını, ölen ve S. A.’nın çalıştığı makinanın sürekli arızalandığını, makinanın bulunduğu bölümde acil stop düğmesinin bulunduğunu ancak stop düğmesinin uzun zamandır bozuk olması nedeniyle makinanın üst katta bulunan düğmeden kapatıldığını beyan ettiği, tanık F.. A..’in beyanlarında, anılan fabrikanın hammade bölümünde ustabaşı olarak çalıştığını, olaydan sonra genel müdürün, şirket avukatı, iş güvenliği uzmanı ve elektrik mühendisi ile olaya konu makinayı incelediğini, fabrikada görevli olmayan elektrik mühendisinin, makinanın topraklama sisteminin olmadığını tespit ettiğini söylediğini, anılan şirkete ait dosyada mevcut onaylı iş yeri defterine, şirkette açık uçlu kabloların bulundurulmaması, ünitelerde bulunan elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılması ile elektrik tesisat ve topraklama sistemlerinin yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerektiği iş güvenliğini uzmanı sanık Ayhan tarafından yazıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 4. fıkrasında, onaylı deftere yazılan tespit ve önerilerin işverene tebliğ edilmiş sayılacağının belirtilmesi karşısında;

1-Görev sorumluluğu kapsamında işyerindeki olaya konu aksaklıkları tespit eden ve iş yeri defterine maddeler halinde yazarak görev ve sorumluluğunu yerine getiren iş güvenliği uzmanı sanık A.. D..’a olay nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2- İş güvenliği uzmanı tarafından, olay tarihinden önce, olaya konu eksikliklerin tespit edilerek onaylı işyeri defterine yazıldığı ve yönetmelik gereğince onaylı deftere yazılan önerilerin işverene teblig edilmiş sayılması ile tanık beyanlarından, olaya konu makinanın uzun zamandır arızalı olduğunun, bakım ve onarımının yapılmadan kullanılmasına devam edildiğinin anlaşılması karşısında; sanıklar K.. B.. ve A.. G.. hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu gözetilmeksizin hatalı değerlendirme sonucu bilinçli taksir nedeniyle cezada arttırım yapılmaması,

3- Fabrika genel müdürü sanık A.. Ö..’in, fabrikada çalışan işçi sayıları da nazara alınarak, fiili denetim sorumluluğunun olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesinden sonra sanığın kusurunun bulunması halinde bilinçli taksir hükümleri de değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı: http://calismabarisi.com/yargitay-kararlari/isg-tespit-oneri-defteri-ile-ilgili-yargitay-karari/
11.03.2017
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

gizemhp

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 May 2013
Mesajlar
44
Tepki puanı
17
Meslek
Uzman Adayı (C)
İs guvenligi uzmani mahkumiyetine diye bitiyor karar sonucu bu durumda durum tespit defterine yazilmasida sonucu degistirmemis midir .
 

Selman DOĞAN

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ağu 2013
Mesajlar
4
Tepki puanı
6
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Yerel mahkeme kararının bozulmasına diye bitiyor sonu. Yani mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkumiyet kararnı yerel mahkeme vermiştir.
 

taner buldunn

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ara 2014
Mesajlar
68
Tepki puanı
30
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Karar metnini tam olarak bulmak gerekir,ayrıca emsal nitelğinde gösterilecek iş güvenliği uzmanlarının yolunu açabilecek karardır eğer doğru ise
 

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2013
Mesajlar
184
Tepki puanı
134
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Temyiz sonrası uzman arkadaşımız umarım beraat etmiştir.
 

Borga ÖZÇELİK

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2014
Mesajlar
8
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,


nasıl beraat vermişler... iyi okuyun arkadaşlar
 

Borga ÖZÇELİK

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2014
Mesajlar
8
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Kanuna aykırı olup, A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

tamam şimdi oldu :)8-)
 

gizemhp

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 May 2013
Mesajlar
44
Tepki puanı
17
Meslek
Uzman Adayı (C)
Peki deftere isveren veya isveren vekili imza atmismi ? İmza atmaktan imtina durumu yasanmissa yinede isvere bildirim yonetmelik geregi sayilirmi?
 

uzman Turgut sarpkaya

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Tem 2016
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
İşverenin defterleri saklama zorunluluğu olduğundan imza atmaz ise imzadan imtina yazıp kendisine ait sayfayı koparıp defteri teslim edince tebliğ sayılır.
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.