Haber - Iş Sağlığı Ve Güvenliğinde Yanlış Kodlar - Nebi Gökırmaklı | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Haber Iş Sağlığı Ve Güvenliğinde Yanlış Kodlar - Nebi Gökırmaklı

Konu, 'Köşe Yazıları' kısmında Serçin YAPRAK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Serçin YAPRAK

  Serçin YAPRAK TÜİSAG Üyesi  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanlış Kodlar

  1.jpg

  Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti...

  Söz konusu kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemekti...


  2.jpg

  Bir ticaret unvanına sahip ticari işletmelerin, iş yeri adreslerinde yürüttükleri temel ticari faaliyetleri kodlamak için, mİminimum 23 haneli olan SGK sicil numarasının en başından 2.3.4. ve 5. karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendiriliyor ve bu 4 haneli kod iş yerinin esas faaliyetini tanımlıyor.


  Bazı iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodlarının "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde" karşılığı bulunmuyor. Bu tür durumlarda en uygun kodların alınması için, bakanlığın hazırladığı tablolara göre önce doğru dörtlü kod seçimi, ardından seçilen dörtlü iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan altılı kodun seçilmesi gerekiyor.

  Seçilen kod 6 lı NACE kodu, karşısında yazan tehlike sınıfı da iş yerinin tehlike sınıfı oluyor.

  Bu 6 lı kod vergi levhasına ana faaliyet kodu olarak işleniyor...

  Yani bir işletmenin vergi levhasına işlenen ana faaliyet kodu, aynı zamanda o iş yerinin NACE kodunu ve tehlike sınıfını temsil ediyor.

  6331 sayılı kanundatehlike sınıfı; "iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubunu ifade etmektedir" şeklinde tanımlanıyor.

  Buraya kadar her şey normal. Ancak tehlike sınıfının vergi dairesinde sadece bir dilekçe karşılığı değiştirilmesi ne kadar doğrudur?

  Şahit olduğum bir kaç olayda gördüm ki, vergi levhasına işlenen ana faaliyet kodunu değiştirmek çok çok kolay.

  Ana faaliyet kodunu değiştirmek bu kadar kolay olmamalıdır!


  İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği,

  İşin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler,

  İş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri,

  Çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak, uzman denetim ekiplerinin iş yerinde yapacağı inceleme neticesinde, uygun görülürse ancak o zaman değiştirilebilmelidir.

  Çünkü ana faaliyet kodunu değiştirmek NACE kodunu ve tehlike sınıfını değiştirmek anlamına gelir.

  Çünkü ana faaliyet kodu bir iş yerinde yürütülen faaliyetlerin az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sayılmasına neden olan koddur.  Çünkü işverenler arasında iyi niyetliler olduğu gibi kötü niyetlilerde bulunduğunu ve bu kötü niyetli işverenlerin, tehlike sınıflarını çok tehlikeli göstermek yerine az tehlikeli göstermeye cesaret edebilecekleri göz arda etmemek gerekiyor...

  Elbette devlet yaptığı düzenlemelerde vatandaşına güvenmeyi esas alır.

  Ama ne yazık ki günümüz Türkiye'si " İş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da 1. sıradadır".

  Dolayısıyla bu güveni haklı gösterebilecek belirteçlere sahip değiliz.

  Facialar yaşamayı kanıksamış ve alışmış olduğumuzu düşünmek bile istemiyorum .  Kaynak: http://www.egitimajansi.com/nebi-go...nde-yanlis-yunlus-kodlar-kose-yazisi-60y.html   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica