İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu, 'Formlar, Talimatlar, Yönetmelikler' kısmında Mehmet YÖRÜK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Mehmet YÖRÜK

  Mehmet YÖRÜK TÜİSAG Üyesi  30 Haziran 2016 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 29758

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(7) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

  “c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda en geç beş gün içerisinde İSG-KATİP’teki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve sistem üzerinden ilgili kişiler tarafından onaylanır. Görevlendirmenin farklı bir kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerine yapılması halinde düzenlenen görevlendirme belgesinin görevlendirilen kişiler tarafından da sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir. İSG-KATİP üzerinden onaylanan görevlendirme belgesinin bir nüshası kurum tarafından, bir nüshası da görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır.

  (4) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi olan işverenin; işyerindeki işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütname işveren tarafından en geç beş gün içinde düzenlenerek onaylanır.

  (5) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde OSGB’lerden hizmet alınması halinde; İSG-KATİP’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri kurum tarafından, biri OSGB’ler tarafından saklanır. OSGB’den hizmet alınması durumunda görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bu konuda ayrıca bilgilendirilir.

  (6) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında eğitim alan kişilerin ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç beş gün içinde onaylanması gereklidir. Bu görevin üstlenilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Buna göre işyeri işvereni veya işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, tüzel kişiliğe sahip işletmelere ait işyerlerinde temsile yetkili işin ve işyerinin yönetiminde görev alan ve tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, kamu kurum ve kuruluşlarında ise işyerinin yönetiminde görev alan ve işyerinde düzenli bulunan yönetici veya yardımcısı olunması şarttır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

  “(4) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli görevlendirilmeleri ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesinde İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar;

  a) Kamu kurum ve kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından; 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki görevlendirmelerde Ek-5a, Ek-5b ve Ek-5c’de, aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki taahhütnamelerde Ek-6’da, aynı maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki sözleşmelerde Ek-3’te, aynı maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki taahhütnamelerde ise Ek-4’te yer alan örneklerine uygun belgeler,

  b) (a) bendi kapsamında yer almayan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından 14 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde Ek-4’te yer alan örneğine uygun belgeler,

  düzenlenerek 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilir.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  Mevcut sözleşmeler

  GEÇİÇİ MADDE 4 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu maddenin yürürlük tarihinden önce usulüne uygun olarak yapılan sözleşmeler geçerlidir.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan Ek-3, Ek-5a, Ek-5b, Ek-5c ve Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-4a, Ek-4 olarak ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-4b ve Ek-4c yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


   
 2. tuncernet

  tuncernet TÜİSAG Üyesi

  “Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.”
  bu madde maden mühendisleri odasının danıştaydan aldığı durdurma kararına aykırı değil midir, bakanlık arkadan dolanmış ama gene iptal olur bence

   
  Erol Bayrak bu yazıya teşekkür etti.
 3. GökhanAcar89

  GökhanAcar89 TÜİSAG Üyesi

  Özetle birden fazla uzman görevlendirilen yerlerde sadece birinin tehlike sınıfına uygun belgesinin olması ( artık bu maddenin kaçıncı değişmesi ben kaçırdım :) ) ve 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerine her ay gidilmesede olur diyor 6 aylık süreler birleştirilerek 6 ayda ya da yılda bir kez gidilebilir. Eklerinde de kamu kurumları ile OSGB ile arasında ki hizmet sözleşmesi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli görevlendirme yazıları son olarak ta kendi iş yerinde çalışma taahütnamesi yer almakta.

     

   
  fatih turann bu yazıya teşekkür etti.
 4. murat erçevik

  murat erçevik TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar yönetmelik de tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.” ifadesi her uzman kendi meslek sınıfına göre bakacağı anlamına mı geliyor.sayın site yöneticim yardımcı olabilir misiniz.Teşekkürler.

   
 5. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Hayır. Söylediğinin mesleki uzmanlaşma ile ilgili bir alakası yok. Örneğin, 300 kişilik bir inşaatta bir tane tam zamanlı A sınıfı iş güvenliği uzmanı var ise diğer görevlendiren arkadaşlar herhangi bir sınıftan olabilir demek. Herhalde bu resmi olarak ulaşamadığım ama Mühendisler odasının açtığı ve kazandığı söylenen durdurma kararını by-pass etmek için eklenmiş bir madde.

     

   
 6. Cemal ELMAS

  Cemal ELMAS TÜİSAG Üyesi

  Bu mevzuda genelge var örneğin havacılıkta uzman da olan kişi c sınıfı olsa da tehlikeli sınıfta olan havacılığa bakabiliyor. Bu bir genelgede açık yazıyor şimdi bulamadım

   
 7. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İsg ile ilgili mevzuatı resmi gazeteden günlük olarak takip ederim. Mer-i mevzuatta söylediğiniz gibi bir genelge vb. yok. Tabi mevzuatı güncelliğini kontrol edip eklerseniz cehaletimizi gideririz.
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica