Soru : Iş Makinaları Periyodik Konrol

muratselvi2013

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Şub 2012
Mesajlar
2
Tepki puanı
1
Merhabalar Alt Yapı Hafriyat İşleri yapan bir firmada İSG Uzmanı olarak çalışıyorum, İş makinalarının periyodik kontrolü ile ilgili yasal bir dayanak bulamadım iş makinalarının kontrolü hangi periyotlarda ve hangi yasal dayanağa göre yapılmalı bilgisi olan arkadaşlar bana yardımcı olabilir mi ?
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

Fatih ÖZKAN

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ağu 2012
Mesajlar
112
Tepki puanı
60
Meslek
Uzman (C)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5472&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Yasal dayanağı bu yönetmelikte var.

Ayrıca iş makineleri üreticilerinin belirlediği bakım zamanları vardır. Her makine için farklı olabilir. Makineler ile birlikte verilen kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen, makine yetkili servislerinin önereceği bakımlara göre planlama yapmak gerekir.

Genel olarak iş makinelerinde bakım ihtiyacı çalışma saati önceliklidir. Bunu göz önünde bulundurmak doğru olacaktır.

Umarım yardımcı olur. Selam ve saygılarımla.
 

ataselim

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
17 Şub 2012
Mesajlar
179
Tepki puanı
967
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Periyodik bakım ile peroiyodik kontrol arasında farklılıklar var. Periyodik kontroller yıllık yada 3 aylık periyotlarla yapılan kontrollerdir ve akredite olmuş firma tarafından yapılmaktadır, paratoner, basınçlı kaplar, kazan, hidrofor, caraskal, vinç v.b (iş makinelerini kapsamamaktadır). Periyodik kontrol ise firmanıza ait makina bakım atelyesinin belli kriterlerin sağlanması ile yapılan kontrollerdir ve yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır, iş makinesinin ve operatörün verimli çalışması açısından önemi vardır. kalite denetimleri açısından bakım kontrollerinin yapılması ve yapılan kontrollerin kayıt altına alınması gerekir
 

Fatih ÖZKAN

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ağu 2012
Mesajlar
112
Tepki puanı
60
Meslek
Uzman (C)
Makina Mühendisleri Odasının web sayfasında "İş Güvenliği Alanında Yapılan Periyodik Kontroller ve Akreditasyon Süreci" başlıklı bir yayın var. Çok açıklayıcı ve yararlı değerlendirmeler yapılmış. Bakmanızı tavsiye ederim. Bağlantısı aşağıdaki gibi;

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/c68b9f0eea6faa4_ek.pdf?dergi=536

Saygılarımla
 

Fatih ÖZKAN

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ağu 2012
Mesajlar
112
Tepki puanı
60
Meslek
Uzman (C)
Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25370

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
İş ekipmanı : İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi,
İş ekipmanının kullanımı : İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,
Tehlikeli bölge : Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi,
Maruz kişi : Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,
Operatör : İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri
Genel Yükümlülükler
Madde 5 — İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

İşveren:
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır.
İş Ekipmanları ile İlgili Kurallar
Madde 6 — İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren;
1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işyerinde ilk defa kullanılacak iş ekipmanının bu Yönetmeliğin Ek-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlayacaktır.
2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işyerinde kullanılmakta olan iş ekipmanı bu tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde Ek-I’de belirtilen asgari gereklere uygun hale getirilecektir.
b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır.
...

Benim anladığım kadarı ile;
Bu yönetmelik; "İşveren, işin yapılmasında kullanılan, Yönetmelik-EK-1'de belirtilen asgari gereklere uygun, her hangi bir makinenin (İş ekipmanı) (Mesela bir ekskavatör veya bir yükleyici?) yeterli bakımını yaptırarak, iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." diyerek bakım için de işverene sorumluluk veriyor. (Yasal zorunluluk?)

Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz?

Saygılarımla
 

Fatih ÖZKAN

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ağu 2012
Mesajlar
112
Tepki puanı
60
Meslek
Uzman (C)
Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25370

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
...
İş Ekipmanının Kontrolü
Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,
sağlanacaktır.
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.
İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.
Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

...

"İş ekipmanlarında yapılacak kontroller ve kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile düzenlenecek belgeler ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir" denmiş.

Makina Mühendisleri Odasının dergisinde çıkan yazıda (yukarıda bağlantısını paylaşmıştım) ilgili düzenlemenin yapılmadığı için bu hususların netleşmediği yazılmış. Derginin sayısı yazıyordu fakat tarihini göremedim. (Bu arada böyle bir düzenleme yapılmış olabilir mi? Bilmiyorum.)

...

Bu arada, İstanbul'dan bir firmanın ("yetkili akredite muayene kuruluşu"nun) web sayfasını inceledim. Konumuz ile ilgili verilen hizmetler şu şekilde sıralanmış;

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
Forklift Periyodik Kontrol
Transpalet Periyodik Kontrol
Mobil Vinç Periyodik Kontrol
Vinç Periyodik Kontrol
Caraskal Periyodik Kontrol
Yük Asansörü Periyodik Kontrol
Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol
Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
Manlift Periyodik Kontrol
Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Kaldırma - iletme makineleri ve basınçlı kaplarda yapılacak periyodik kontroller olduğu gözüküyor! (Mevcut yasal zorunluluklara uyumlu olarak.)

Ve web sayfaında aşağıdaki bilgi verilmiş:

YASAL GEÇERLİLİK:
TS 17020'ye göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.Bilginize. Saygılarımla.
 

bvarol

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
32
Tepki puanı
47
Elektrikli transpalet ve caraskal kullanıcılarının eğitim ve sertifikalandırılması yasal mevzuatımızın hangi maddelerinde geçmektedir?
 

ataselim

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
17 Şub 2012
Mesajlar
179
Tepki puanı
967
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Muayene kuruluşları çok farklı alanlarda hizmet verebilmektedir. Örneğin kaldırma iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, temiz oda validasyon, hijyen sanitasyon v.b. muayeneleri gibi. Bu hizmetleri sunan kuruluşların yetkinliği akreditasyon ile sağlanır. Akreditasyon için de 17020 Standardı şartlarının sağlanması gereklidir.
Muayene kuruluşu bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Gerçekleştirdiği muayeneler sonrasında sertifika değil rapor düzenleyerek muayene personelinin topladığı veri ve bulguları, gerçekleştirilen test ve ölçümleri raporlayarak müşteriye iletir.
TS EN ISO/IEC 17020:2005 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler' i içeren standarttır; Görevleri Malzemelerin, Ürünlerin, Tesislerin, Süreçlerin, İş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, Şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarını kapsamaktadır.
TÜRKAK, Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı (TÜRKAK/ÜHAB) çeşitli akreditasyon faaliyetleri kapsamında ürün belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurtiçi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün, hizmet ve muayene belgelerinin ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmek amacıyla kurulmuş olup, akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlamıştır.
Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı' na aşağıda belirtilen kuruluşlar başvurarak akreditasyon talebinde bulunabilirler.
Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlar, Ürün prosesi, ürün partileri denetimi yapan kuruluşlar, Teknik emniyet muayeneleri yapan kuruluşlar, Gözetim işlemleri yapan kuruluşlar Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17020:2005 no'lu standart ve ilgili EA ve TÜRKAK düzenleyici dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.
İlgili Standart; TS EN ISO/IEC 17020/T1; ÇEŞİTLİ TİPTEKİ MUAYENE KURULUŞLARIN ÇALIŞTIRILMALARI İÇİN GENEL KRİTERLER
 

Fatih ÖZKAN

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ağu 2012
Mesajlar
112
Tepki puanı
60
Meslek
Uzman (C)
Taslak yönetmeliği inceliyordum. Akredite kuruluştan hiç bahsedilmemiş. Periyodik kontrolleri yapacak kişiler daha net belirtilmiş. (Makine Mühendisleri/Elektrik Mühendisleri/ve diğer Elektik Fen Adamları olarak)

İlgili taslağın EK-III'ünde periyodik kontrol yapılacak iş ekipmanları listelenmiş.

Taslak yönetmeliğin girişini ve EK-III'ü aşağıya kopyaladım-yapıştırdım.

Benim taslağı okuduktan sonra anladığıma göre;
1. İş ekipmanlarına gerekli bakımlar, taslakta açıklanan çerçevede, yapılacak ve bunlar kayıt altına alınacaktır.
2. Periyodik kontrollerinin yapılması gerekli olan iş ekipmanlarının, taslakta açıklanan çerçevede, ayrıca kontrolleri yapılacak, rapor düzenlenecek ve saklanacaktır.
deniliyor.

İş ekipmanları (işin yapılmasında kullanılan her hangi bir makine, tesis veya tesisat);
1. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmiş iş ekipmanları,
2. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş, imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlere göre kontrol edilecek iş ekipmanları,
3. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ne standartlar ile ne de imalatçı tarafından öngörülmemiş iş ekipmanları,
4. Periyodik kontrol zorunluğu olmayan iş ekipmanları,
olarak dört gruba ayrılabilir. (Aşağıdaki EK-III, madde 1.4'ten çıkardığım sonuca göre)
---
EK-III
1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılacaktır. Bu hususlar, imalatçı tarafındanbelirlenmemiş ise ekipmanın periyodik kontrolü, ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları ile kullanım sıklığı göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda ve her koşulda 1 yılı aşmayacak süreyle yapılacaktır.
---
"Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ne standartlar ile ne de imalatçı tarafından öngörülmemiş iş ekipmanları, yapılacak risk analizine göre, gerekli görülür ise, belirlenecek aralıklarla kontrole tabi tutulacaktır" demiş olsaydı daha mantıklı olmaz mıydı? (Her koşulda 1 yılı aşmayacak süreyle deyince belirsizik ortaya çıkıyor bana göre.)

Diğer bir konuda "Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmiş iş ekipmanı" yerine "Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ve yönetmelikler ile belirlenmiş iş ekipmanları" denmesi daha uygun olmaz mıydı?

Bu konuda konuşmaya başlamışken, taslağı inceleyenler fikirlerini paylaşırsa, taslağa eleştiri veya katkı yapabiliriz.

Saygılarımla.

---


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

(Taslak)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.Kapsam

Madde 2 — (1) Bu Yönetmelik, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.Dayanak

Madde 3 — (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine göre düzenlenmiştir.Tanımlar

Madde 4 — (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakım: İş ekipmanlarında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını,

b) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, tesis ve tesisatı

c) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

ç) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

d) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,

e) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

f) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Makina ve elektrik ile ilgili branşlardan mühendis ve/veya elektrik ile ilgili konularda, sorumluluk ve yetkilerinin çerçevesi Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen fen adamlarını,

g) Tehlikeli bölge: Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri
Genel yükümlülükler

Madde 5 — (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır.

İş ekipmanları ile ilgili kurallar

Madde 6 — (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlayacaktır.

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlayacaktır.İş ekipmanının kontrolü

Madde 7 — (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1)Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanacaktır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

. . .
. . .
EK – III


BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR


1. Genel hususlar

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fennin ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılacaktır.

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık vb.), ilgili standartlarda belirlenen ve/veya üreticinin belirlediği şekilde, üretici tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılacaktır.

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanacaktır. Yapılacak tüm bakım, onarım ve kontroller kayıt altına alınacaktır.

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılacaktır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise ekipmanın periyodik kontrolü, ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları ile kullanım sıklığı göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda ve her koşulda 1 yılı aşmayacak süreyle yapılacaktır.

1.5. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulacaklardır.

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda bir periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanım ömrü boyunca saklanacaktır.

1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:

1.7.1 Genel bilgiler; Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, web sayfası vb.), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

1.7.2 İş ekipmanına ait teknik özellikler; Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

1.7.3 Periyodik kontrol metodu; İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.

1.7.4 Tespit ve değerlendirme; Raporun bu bölümünde EK – III madde 1.7.3’te belirlenen kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK – III madde 1.7.2’de yer verilen ekipmanın teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

1.7.5 Test; İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test (hidrostatik test, statik test, dinamik test v.b.) sonuçları belirtilir.

1.7.6 İkaz ve öneriler; Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceği ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.

1.7.7 Sonuç ve kanaat; Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

1.7.8 Onay; Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, oda sicil numarası, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır.

1.8.İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

1.9.İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden ekipmanın kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmayacaktır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenecektir.

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1.5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılacaktır. Ancak ekipmanın özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standardlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilecektir.

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği”nde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayanhususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

2.1.3. Basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrolleri, “Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”, 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik” ve “Dikişli, Alaşımsız Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”teyer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayanhususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

2.1.4. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine ile ilgili branşlardan mühendisler tarafından yapılacaktır.

2.1.5. Bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo – 1’de belirtilmiştir.

Tablo – 1

EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Buhar kazanları
1 Yıl
TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kalorifer kazanları
1 Yıl
TS EN 12952-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Çelik gaz tüpleri – Dikişli
TS EN 1803 standardında belirtilen sürelerde
TS EN 1803 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Çelik gaz tüpleri – Dikişsiz
TS EN 1968 standardında belirtilen sürede
TS EN 1968 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kriyojenik tanklar
TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.
TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yerüstü)
10 Yıl
EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yer altı)
10 Yıl
EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kullanımdaki LPG tüpleri
TS 5306 ve
TS EN 1440 : 2008 + A1 : 2012 (EN) standartlarında belirtilen sürelerde
TS 5306 ve TS EN 1440:2008 +A1:2012 (EN) standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
1 Yıl
EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kompresör ve Hava tankları
1 Yıl
TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, üç ayda bir, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine ile ilgili branşlardan mühendisler tarafından yapılacaktır.

2.2.3. Bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo – 2’de belirtilmiştir.Tablo – 2

EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kaldırma araçları *
3 Ay
TS 10116 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)* *
1 Yıl
Asansör Yönetmeliği ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 13015 +A1 ve TS EN 81–3 +A1 standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
1 Yıl
TS EN 13015 +A1 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılacaktır.
İstif Makinası (forklift, transpalet, lift)
3 Ay
TS 10201 ISO 3184 ve TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

* Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan kapasitesinin en az 1.25 katı, dinamik deneyde ise en az 1.1 katı olmalıdır. Hareketli vinçler için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde standartta belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

** Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolünde makina ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alacaktır.

2.3. Tesisatlar

2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılacaktır.

2.3.2. Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner tesisatı ile Akümülatör ve Transformatör vb. elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik ile ilgili branşlardan mühendis ve/veya sorumluluk ve yetkilerinin çerçevesi Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen fen adamları tarafından yapılacaktır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine ile ilgili branşlardan mühendisler tarafından yapılacaktır.

2.3.4. Bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo – 3’te belirtilmiştir.Tablo – 3

EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner
1 Yıl
Elektrik tesislerinde topraklamalar, kuvvetli akım ve elektrik iç tesisleri, yönetmelikleri ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
Akümülatör, Transformatör
1 Yıl
Üreticinin belirleyeceği şartlar kapsamında yapılacaktır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
1 Yıl
Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı
1 Yıl
Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.2.4. Tezgâhlar

2.4.1. Makina ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK–III, madde 1.4.’te yer alan hususlara uygun olarak yapılacaktır.

2.4.2. Makina ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine ile ilgili branşlardan mühendisler tarafından yapılacaktır.

2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makina ve tezgâhların periyodik kontrolünde makina ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alacaktır.
 

Kübra SAYIM

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Şub 2013
Mesajlar
36
Tepki puanı
104
Meslek
Uzman (C)
carascal ile ilgili elinde bakım formu olan vamı cok lazım bana :(
 

Emre Argadal

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 Eki 2012
Mesajlar
6
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Elinde manlift ile ilgili teknik periyodik kontrol formu olan var mı acaba :)
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.