Talimat İş Güvenliği Talimat Ve Tutanağı

Konu, 'Madencilik Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi





  İşçinin:
  Adı ve Soyadı :.....................................................................
  Baba Adı, Doğum Yeri ve Yılı :.....................................................................
  İşyerindeki Görevi :......................................................................

  Yukarıda kimliği belirtilen ............................................................’nın işyerimizde, aşağıda belirtilen şartlara kesinlikle uyarak çalışacağına dair bu Talimat ve Tutanak Muhteviyatı, tarafların serbest irade ve arzusu altında 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, bir nüshası işçiye verilmiştir.

  1- Yetkim, bilgim ve görevim haricinde iş yapmayacağım.
  2- İşyerimden ve çalışma bölgemden izinsiz ayrılmayacağım.
  3- İşyerinde, misafir, hemşehri ve akraba kabul etmeyeceğim.
  4- Yasaklanmış yerlere girmeyecek ve buralardan geçmeyeceğim.
  5- Arızalı takım ve malzeme kullanmayacağım, bunların tamir edilmesi ve değiştirilmesi için amirime başvuracağım.
  6- Her türlü tehlikeli yer, arıza, aksama ve anormal çalışma şartlarını (makine ve tezgahların anormal çalışması, zararlı ve zehirleyici gaz, toz ve buhar kaçağı, zemin boşlukları, korkuluksuz yerler vb... gibi) derhal yetkili amirime bildireceğim.
  7- İşveren tarafından, İşyeri Talimat ve İlan Panosuna asılmış bulunan, işyerinde yapılmakta olan işlere ait “GENEL VE ÖZEL İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI” ‘nı okudum, anladım ve çalışmalarımda bu talimatlara aynen uyacağım. Ayrıca bundan böyle buraya asılacak her türlü talimatı okuyup, anlayacak ve uygulayacağım.
  8- İşyerinin çeşitli yerlerinde, daha önce alınmış olan ve bundan sonrada işin durumuna göre alınacak İş Güvenliği tedbirlerine uyacağım ve bu tedbirleri değiştirip bozmayacağım.
  9- İşyerinin çeşitli yerlerine asılmış bulunan “İş Güvenliği İkaz Levhalarını” gördüm, okudum, bu ikazlara harfiyen uyacak ve bunların yerlerini değiştirmeyeceğim.
  10- Çalışmam sırasında, işveren veya yetkili personellerin bana vereceği işin yürütümü, işçi sağlığı ve iş güvenliği emir ve talimatlarına aynen uyacağım.
  11- Elektrik tesisatı aksamına (Elektrik tablo ve panoları, kablolar, buatlar, şarteller, sigortalar, topraklama ve paratoner tesisatı... gibi) dokunmayacak ve bunları kurcalamayacağım.
  12- Her türlü Elektrik Tesisatı yapımı, işletilmesi ve onarımı sadece yetkili elektrikçiler tarafından yapılacağı için yetkisiz olarak bu işleri yapmayacağım. Yetkisiz şahısların bu işlerle uğraşması halinde, gerekli ikazı yapacak ve durumu yetkililere bildireceğim. İşyeri “Elektrik İşleri Talimatı” na aynen uyacağım.
  13- İşyerinde alınmış olan Yangın Emniyet Tedbirlerini bozmayacak, yangın söndürme araçları ve malzemeleri ile oynamayacak ve yerlerini değiştirmeyeceğim. Yasaklanmış yerlerde sigara içmeyecek ve açık alevli ve kıvılcım çıkarabilecek araçlar kullanmayacağım.
  14- İş makinelerini operatör belgesi olanlar kullanacaktır. Bunların dışında işçi kullanması halinde derhal yetkililere haber vereceğim.
  15- Başıma bir cisim düşmesi veya başımın bir yere çarpılması ve vurulması tehlikesi bulunan yerlerde mutlaka “BARET” giyeceğim.
  16- Yüksekliği tabandan itibaren 3 (ÜÇ) metreden fazla olan ve kayma veya düşme tehlikesi olan yerlerde, çalışırken mutlaka EMNİYET KEMERİ kullanacak ve kancasını uygun bir yere takacağım.
  17- Göz yaralanmalarına neden olabilecek kesme, taşlama, zımba, perçin, kalafat, raspa... gibi işlerle elektrik ve otojen kaynak ve kesme aparatlarıyla yapılan çalışmalarda mutlaka uygun GÖZLÜK veya YÜZ SİPERİ veya KAYNAKÇI MASKELERİNİ kullanacağım.
  18- Kişisel korunma araçlarını ve öteki her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği araç, gereç ve malzemesi işyerinin ambarında olup, bunları sürekli veya geçici olarak kullanmam gerektiğinde oradan zimmet karşılığı alıp kullanacak, sağlam ve hasarsız olarak ilerde teslim edeceğim.
  19- İşveren tarafından düzenlenecek işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim konuşma ve seminerlerine iştirak etmem gerektiğinde, mutlaka katılacak ve bu eğitimlerden azami faydalanacağım.
  20- Periyodik sağlık kontrolleri ile her türlü tıbbi tahlil ve röntgen filmi çekilmesi gerektiğinde istenen yer ve zamanda bulunacağım.
  21- İşyeri müştemilatında temizlik ve çevre düzeni şartlarına uyacak, etrafı kirletmeyeceğim.
  22- Makine ve tezgahlar çalışırken temizlik, yağlama, onarım ve bakım yapmayacağım.
  23- Hareketli kısımların koruyucuları yerlerine takılı değilken çalışmayacak bakım ve onarım için yerlerinden çıkarılmış koruyucuları yerlerine takacak ve taktıracağım.
  24- Sayalama yapılırken blok kesimi sırasında kapağın altına girmeyeceğim, kapağı bir manivela ile kenarından düşüreceğim.
  25- Sayalama ve dağdan kesmenin halatlarını sık sık kontrol edeceğim, eğer halat eskimişse yetkililere haber vereceğim.
  26- Tel Kesme ve sayalama makinalarını mutlaka koruyucu ekipmanları takılı iken kullanacağım. Bu makinalar çalışmaya başlamadan önce tel kopmalarına karşı koruyucuları mutlaka yerine koyacağım ve daha sonra makinaları çalıştıracağım.
  27- Tel Kesme ve sayalam makinaları çalışırken tel istikametinde bulunmayacağım.
  28- Tel Kesme ve sayalama makinaları çalışırken makinalar etrafında bulunmayacağım ve fazla yaklaşmayacağım.
  29- Tel kopması halinde ekleme işini blok dibinde veya çok yakınında yapmayacağım.
  30- Kademe diplerinde yemek yemeyeceğim ve dinlenmeyeceğim.
  31- Ocakta delik delme makinası kurulurken fay ve çatlakları göz önüne alarak makinayı uygun yere kuracağım.
  32- Ocak aynasından kesilmiş olan blokların ana kütleden ayrılması ve yıkılması sırasında ayrılan blok üzerinde kesinlikle bulunmayacağım. Bu çalışmalar sırasında Emniyet kemerimi takacağım.
  33- Çalışırken patlayıcı ve yanıcı maddeleri kesinlikle kullanmayacağım.
  34- Yatakhanede LPG tüpü bulundurmayacağım.

  Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, yukarıdaki talimata ilaveten, genel olarak eğitim gördüğümü, işyerinde çalışmalarım süresince bu hususlara aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.


  Tarih :....../....../.........

  Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşçinin

  Adı Soyadı : Adı Soyadı :

  İmzası : İmzası :


   

  Ekli Dosyalar:

 2. Mining Engineer

  Mining Engineer TÜİSAG Üyesi

  Bu döküman sadece mermer işyerleri içindir kullanacak olanların dikkatine!

   
 3. okanuğur

  okanuğur TÜİSAG Üyesi

  bu talimat name her isg uzmanında olmakzorun da dimi. yani her işçiye imzalatılmış bi şekilde elimizde bulunmak zorun da yani ?

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Yandex.Metrica