Yürürlükte Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeliz Çelik

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
207
Tepki puanı
417
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına 1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/9/2014​
29115​
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-​
21/9/2016​
29834​
2-​
8/7/2019​
30825 (Mükerrer)​
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları
Üst