Bilgi : Çeşitli Makine Ve Tezgahlarda Alınacak Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları

serkancaner

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
164
Tepki puanı
197
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ÇEŞİTLİ MAKİNE VE TEZGÂHLARDA ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Sanayide en çok kullanılan klasik makinelerde İş Güvenliği açısından uyulması gereken temel kurallar vardır. Makinelerin özellikleri ve çalışmalarda alınacak İş Güvenliği önlemleri hemen her çalışanın uyması gereken asgari kuralları içermektedir.
GENEL ÖNLEMLER
1- Bir makine veya tezgâhta arıza veya hareketli kısım koruyucularında bir kusur görüldüğü takdirde, makine ve tezgâh derhal durdurulacak, ilgililere haber verilecek ve ayrıca üzerine bir ikaz levhası asılarak bu durum duyurulacaktır.
2- Makine ve tezgâhlarda bütün hareketli kısımlar ile transmisyon tertibatlarının uygun koruyucular içine alınması esastır. Bu koruyucuların, yerlerinden çıkarılması, özelliklerinin bozulması, onarım ve bakımdan sonra yerlerine takılmaması yasaktır.
3- Döner veya diğer hareketli makinelerde çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saat gibi metal eşya kullanılmayacak ve ayrıca boş ve sarkık iş elbisesi giyilmeyecektir. Uzun saçlar serbest bırakılmayacak, file veya kasket içine alınacaktır.
4- Her makine ve tezgâh, yalnız o makine ve tezgâhta çalışmasına müsaade edilmiş, yetkili ve bilgili işçiler tarafından çalıştırılacaktır.
5- Ayak pedalı ile çalışan makine ve tezgâhlarda, pedalların üzerinde ancak bir ayağın girebileceği bir koruyucu olacak, bu koruyucular çıkarılmayacak ve bozulmayacaktır.
6- Ağır iş veya tezgâh parçaları taşıyan işçiler, ayak parmaklarını korumak üzere çelik burunlu ayakkabılarını kesinlikle giyeceklerdir.
7- Makine ve tezgâhların etraflarında yağ ve soğutma sıvılarının etrafa saçılması sebebiyle zeminin kaygan bir hale gelmesi önlenecek, zemin devamlı temiz olarak tutulacaktır.
8- Makine ve tezgâhların elektrik şalterleri aşağıdaki özellik ve nitelikte olacaktır:

-Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek, üzerine oturmak, avuç içi ile basmak ve dirsek teması ile çalışmayacak şekilde ve işçilerin kolayca kullanabileceği yerde olacaktır.
-Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olacaktır.
-Bir işçinin, büyük bir makine veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması bahis konusu ise, bunların birden fazla durdurma ve bir adet de çalıştırma düğmesi bulunacaktır.
-Bir büyük tezgah veya makinenin çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalışıyorsa, her işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün çalıştırma düğmelerine basılmadan makine çalışmayacak ve fakat sadece bir adet durdurma düğmesine basıldığı halde makine duracaktır.
- Uzaktan kumanda ile harekete geçirilen makine ve tezgahların yanlarında bulunanları ikaz etmek üzere, çalışmaya başlamadan önce sesli ve/veya ışıklı ikaz verilecektir. Makine çalışmaya başlamadan etraftakileri uyaracaktır

ZIMPARA TAŞI TEZGÂHLARINDA ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
1-Seyyar veya sabit bütün taşlama ve kesme makinelerinde uygun taş ve kesme diski koruyucu bulunacaktır. Seyyar olanlarda koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden, sabit olanlar da 90 dereceden fazla olmayacaktır. Bu aletlerin koruyucusuz olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.
2-Taşlama ve kesme yapan işçiler, gözlerini fırlayan talaş, çapak ve tozlardan korumak için, uygun taşlama gözlükler veya yüz siperleri kullanacaklardır. Bu gözlükler, ya her tarafı kapalı plastik çerçeveli, ya da yan kapakları olan selüloit çerçeveli gözlüklerdir. Bu gözlük ve yüz siperlerinin orijinal özellikleri bozulmayacak, varsa ısı transfer plakaları ve yan kapakları çıkarılmayacaktır. Ayrıca sıcak kıvılcımlarla ilgili bir sorun varsa, eldiven önlük ve toz maskesi takılması gerekmektedir. Uzun süre ve kapalı yerlerde seyyar aletlerle çalışırken, uygun mekanik filtreli toz maskeleri de kullanılacaktır.
3-Sabit tezgâhlarda taş önünde, taşlanacak parçanın üzerine konulması ve emniyetli bir şekilde çalışılması için ayarlanabilen bir parça mesnedi bulunacak, bu mesnet ile taş arasındaki mesafe 3 mm. olacak şekilde ayarlanacaktır.
4-Sabit tezgâhlarda, taşlama ve kesme işlemi esnasında, kaynak yapılması sırasında meydana gelebilecek tozları, gazları çıktığı yerden emen toplayan ve dışarıya atan bir aspirasyon tertibatı bulunacaktır. Bu tertibat çalıştırılmadan makine çalıştırılmayacaktır.
5-Bu aletler, kâğıt, talaş, yanıcı fiberler gibi kolay tutuşabilir maddelerle yanıcı ve parlayıcı sıvı ve gazların yakınında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, yangın tehlikesi ortaya çıkacaktır.

TORNA TEZGAHLARI
1. Bütün kayışlar, kasnaklar, miller, dişliler v.s., uygun şekilde korunmalıdır.
2-Operatörün istenmedik temasını önlemek için, tornanın aynası ve üzerindeki irtibatlardan fırlayan talaş,parça vb çarpmasını önleyen bir şeffaf koruyucu bulunmalıdır.
3.Adi torna mandalları emniyetli mandallarla değiştirilmelidir.
4. Bütün eğeleme işleri sol elle yapılmalı ve eğe torna aynası ile mandallarından uzak tutulmalıdır.
5. Bütün ayar, kalibrasyon ve ölçme işleri tezgah durduktan sonra yapılmalıdır.
6. Talaşların temizlenmesi arzu edildiği takdirde tezgâh durdurulmalıdır.
7.Tornaya yol verilmeden önce, aynanın üzerinden sıkma anahtarı çıkartılmalıdır.
8. Tezgâh altında ve civarında bulunan takım, alet, edevat ortadan kaldırılarak yerli yerine konmalıdır.
9. Revolver tornalarda işlenen parçanın dönen uzantıları bir boru içinde emniyete alınmalıdır.
10. Torna aynasını veya kafasını çıkarmak ve yerine takmak için bir aletten,kaldırma için uygun kaldırma ekipmanından yararlanmalıdır.
11.İşlenecek parçanın orta delikleri temiz ve doğru açılmış olacak, torna çivileri sivri olacaktır. İşlenecek parça ayak kısmına sıkıca tespit edilmiş olacak ve böylece parçanın gevşemesi ve çıkması önlenecektir.
12. Talaş şu şekilde kaldırılmalıdır; Uzun spiral talaşlar bir kanca ile çekilip alınmalı, elle tutulmamalıdır. Kıymık şeklindeki talaş ise süpürge ile temizlenmelidir. Bu işlemler tezgâh durduktan sonra yapılmalı, hiçbir suretle elle yapılmamalıdır.
13. Tornada çalışanlar, iş sırasında eldiven, boyun bağı, sarkıntılı elbiseler, uzun kollu giyim eşyası ve benzerleri kullanmamalıdır. Kol saati, zincir, yüzük, gibi süs eşyası takılmamalıdır. Eğer sivri, keskin uçlar kullanımını gerektiren işlerle çalışılıyorsa eldiven takılmalıdır. Ancak tezgâh çalıştırılmadan eldiven çıkartılmalıdır.
14. Transmisyon kayışları elle itilmemeli, bir aktarıcı kullanılmalıdır. Hasarlı, eksik kayışlar tamamlanmalıdır.
15. Torna aynaları her zaman elle ayarlanmalı, bu iş hiçbir zaman tezgâh çalışırken yapılmamalıdır.
16. Ağır parçaları kaldırmak için yardım istenmelidir.
17. Fırlayan çapak ve yağ damlacıklarına karşı daima gözlük veya yüz siperi kullanmalıdır.
18. Tornada çalışanlar yıkanmaya ve temizliğe itina etmeli, yağlı elbise giymemelidir.
19. Tornada çalışanlar uygun şekilde şapka giymelidirler.
20. Tornada çalışırken tezgâh, boş bırakılmamalıdır.
FREZE TEZGÂHLARI

1. Bütün kayışlar, kasnak, miller uygun şekilde korunacaktır.
2.Bıçak veya bıçakların üstü sabit bir kapak ile örtülecek, fırlayan parça ve çapakları önleyecektir.
3. Soğutucu sıvı bıçakların işten uzaklaşan yönüne ayarlanmalıdır.
4. İşlenecek parça tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
5. Bıçak ve milin sağlam bir şekilde tespit edilmesi sağlanmalıdır.
6. Tezgâh durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir.
7. Bu tezgâhta çalışanlar sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymemelidirler.
8.Freze tezgâhlarında çalışanlar makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kuralarına azami derecede dikkat edeceklerdir.
9.Operatörler gözlere gelebilecek çapak ve kıymıklara karşı emniyet gözlüğü veya yüz siperi kullanmalıdırlar.
10.Tezgah hareket halinde iken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs edilmemelidir.
11. El aletleri tezgâh tablası üzerinde bırakılmamalıdır.
PRESLERDE ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1.Çalışma noktasını koruyan koruyucular, çift el kumanda tertibatı ve varsa fotosel tertibatının özellikleri bozulmayacak ve devreden çıkartılmayacaktır.
2. Preslerde yapılacak ayar, bakım ve onarım sadece yetkili elemanlar tarafından ve her türlü enerji bağlantıları kesilerek yapılacaktır.
3.Küçük parçaların preslenmesi işleminde, bu parçalar özel kıskaç, pense veya maşalarla tutularak tezgaha sürülecektir.
4. Mekanik preslerde kalıp bağlamadan önce, motor durdurulacak, hidrolik ve pnömatik preslerde ise basınç bağlantısı kesilecek ve ayrıca pres başlığı ile tabla arasın yeter sağlamlıkta takozlar konulacaktır.
5. Presler normal kapasiteleri içinde ve özelliklerine uygun olarak çalıştırılacaktır.
6. Preslerde herhangi bir nedenle çift vuruş meydana gelmesi önlenecek ve bu konuda gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
7.Tezgâhta operatörün etrafında, rahatça çalışacağı bir açıklık bulunmalıdır.
8. Yapılan işle ilgili bütün gerekli koruyucular, yerinde ve çalışır durumda bulunmalıdır.
9. Bakım ve onarım personelinden başka kimsenin kavrama, fren pedalı veya başlatma aksamına müdahalesi yasaklanmalıdır.
10. Pres tezgahlarında, yağlama, ayarlama veya onarım yapılacağı zaman veya işbaşında ayrılmayı gerektiren hallerde pres durdurulmalıdır.
11. Tezgâhı durdurup ayrıldıktan ve yeniden işe döndükten sonra, emin şekilde çalıştığı tekrar kontrol edilmelidir.
12. Tezgâh operatörünün dikkatini dağıtacak olaylar önlenmelidir.
13.Yetersiz bir kimse tarafından presin çalıştırılması önlenmelidir.

MATKAP TEZGÂHLARI

1. Her zaman iyi bilenmiş matkap kullanılmalıdır.
2.İşlenecek parçayı hiçbir vakit el ile tutmamalı, her defasında tezgâha tespit etmelidir.
3. Şayet çalışan parça, tespit edilen yerden fırlarsa, eli ile tutmaya çalışmamalı tezgahı derhal durdurmalıdır.
4. Tezgâhın bakım ve onarımı yapıldığı sırada, tezgâh hiçbir surette çalıştırılmamalıdır.
5. Talaşın temizlenmesi için her zaman bir fırça kullanmalı, fakat bu işlem hiçbir zaman basınçlı hava veya elle yapılmamalıdır.
6. Dönen matkabın yanına uzanmamalıdır.
7. Tezgâhı çalıştırmaya başlamadan önce üzerinde boşta olan bütün parça ve takımlar kaldırılmalı, alet edevatı, tezgâhın tablası veya mengenenin üstünde bırakmamalıdır.
8. Operatör tezgâhtan ayrılmadan önce tezgâhını durdurmalı, durduğunu görmelidir.
9. Matkapla çalışırken, her zaman, gözlük takılmalıdır.
10.Matkap ve benzeri tezgâhlarda çalışırken eldiven giyilmeyecektir.
11. Sıkma anahtarı veya başka takımlar tezgâhın tablası veya mengene üzerinde bırakılmayacaktır.
12. Delinmiş bir delik çapı, bu çapa çok yakın çaptaki bir matkap ucu ile genişletilmeyecektir. Aksi takdirde, parçaya ani dalması neticesinde, matkap ucu kırılabilir veya parça matkap ile birlikte dönebilir. Bunun için, delme işleminin başlangıcında uygun çapta matkap uçları kullanılacaktır.

BUHAR VE SICAK SU KAZANLARINDA ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ:

1. İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı, çatısı hafif malzemeden yapılmış ayrı bir bölmede veya binada olacaktır. Kazan dairesinin üstünde kat olmayacak ve işçi çalıştırılmayacaktır.
2. Kazan daireleri sürekli olarak ve etkin bir şekilde havalandırılacaktır.
3. Her kazanın görünür bir yerinde, imalatçı firmanın adı, kazanın seri numarası, imal edildiği sene ve en yüksek çalışma basıncını gösteren bir plaka bulunacaktır.
4. Kazanlarda aşağıdaki ölçü ve kontrol aletleri bulunacaktır:
-Buhar basınç manometresi (2 adet)
-Kazan suyu seviye göstergesi (2 adet)
-Kazan suyu veya buhar sıcaklığı termometresi,
-Emniyet sübapı (2 adet)
-Besleme suyu basınç ve giriş sıcaklık göstergeleri,
-Buhar debisi göstergesi ve kaydedicisi,
-Yakma havası basınç ve miktar göstergeleri,
-Sıvı yakıt yakan kazanlarda, yakıt basınç ve sıcaklık göstergeleri,
-Hava ısıtılarak veriliyorsa ısıtıcı çıkışı hava sıcaklık göstergesi,
-Baca çekişi göstergesi,
-Kömür öğütücülü kazanda, öğütücü çıkışındaki toz kömür, hava karışımı sıcaklık göstergesi,

5. Kontrol Sistemleri: Isı üreteç merkezleri, başlıca 3 ana kontrol sistemi ile kontrol edilir.
a)Yanma Kontrolü: Kazan buhar basıncının, istenen sabit bir değerde tutulması amacıyla yapılır. Bu basıncın-kazan etiketinde belirtilen azami basıncı geçmemesi gereklidir. Yanma kontrolü, iki yolla yapılır.


1-Gözle kontrol: Buhar basıncı manometresi sürekli olarak gözlenerek, kırmızı ile işaretlenen azami basıncın üzerine çıkılıp çıkılmadığı anlaşılır.
2-Otomatik Kontrol: Otomatik yanma kontrolü, basınç kontrol cihazı (presostat) ile sağlanır. Buhar basıncı belli bir seviyenin üzerine çıkınca, bu cihaz otomatik olarak brülörü durdurur, altına düşerse çalıştırır.
b)Kazan Suyu Seviye Kontrolü: En tehlikeli durum, kazanın susuz kalması olduğu için, bu suyun devamlı belli bir seviyede ve basınçta tutulması gereklidir. Bu işte iki şekilde yapılır:
-Gözle kontrol: Birbirinden ayrı iki adet su seviye göstergesi, sürekli olarak kontrol edilir. Kritik seviyeye düşmemesine dikkat edilir. Eğer iki gösterge birbirinden farklı değer gösteriyorsa, bunun nedeni araştırılır.
-Otomatik Kontrol: Su seviyesi kontrol aygıtları ile yapılır. Bunlar, alt ve üst su seviye düzeyine göre ayarlanmış olup, seviye değişmelerine göre devreye girerek, kazan besleme suyu pompalarını çalıştırır veya durdurur. Su düzeyi, kritik bir düzeye düşerse brülörü durdurur, besleme suyu pompasını çalıştırır.
c)Sıcaklık Kontrolü: Kazanlarda buhar (veya su) çıkış sıcaklığının sabit değerler arasında tutulması için yapılır. Yine 2 yolla yapılır.


1-Gözle Kontrol: Kazan üzerine monte edilmiş olan termometre veya pirometre vasıtasıyla, buhar (veya su) çıkış sıcaklığı devamlı gözlenir.
2-Otomatik Kontrol: Bunun için termostat kullanılır. İstenilir, ayarlanmış aralıklarda, kazan buhar (veya su) çıkış sıcaklığındaki değişmelere göre, devreye girerek brülörü durdurur veya çalıştırır.
3. Kazanlar ehliyeti, Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen yetkili, belgeli ve tecrübeli şahıslar tarafından işletilecektir.
4. Her buhar ve sıcak su kazanı için ayrı bir sicil kartı veya defteri tutulacak(kazan işletme defteri), bunlara yapılacak onarımı, bakım ve deneyleri günü gününe işlenecektir.
5. Buhar ve sıcak su kazanları, kazanlarda yapılacak değişiklik, onarım ve bakımlardan sonra, en az 3 ay kullanılmayıp, yeniden devreye girerken ve ayrıca genel ve periyodik olarak her senede bir defa bütünüyle yetkili teknik bir eleman (bir makine mühendisi) tarafından kontrol ve deneye tabi tutulacak, kontrol tarih ve neticeleri sicil kartı veya defterine işlenecektir.
6. Kazanların hidrolik basınç deneyleri şu şekilde yapılacaktır:
a)En yüksek çalışma basıncının 1,5 katı bir basınç uygulanacaktır.
b)Deney sırasında, kazan suyu sıcaklığı çevre sıcaklığında olacaktır.
c)Kazan üzerindeki bütün çıkış vanaları kapatılacaktır.
d)Emniyet sübapları çıkartılıp, kör tapa ile kapatılacaktır.
e)Seviye göstergeleri üzerindeki blöf ventilleri ile çeşitli aygıtlar üzerindeki diğer ventiller kapatılacaktır.
f)Kazan su ile doldurulduktan sonra, hava şema vanası kapatılacaktır.
g)Yeterli basınç sağlandıktan sonra, besleme borusu üzerindeki vana kapatılacaktır.

7. Kazanların işletilmesinde alınacak tedbirler: Kazanların işletilmesi süresince yetkililer tarafından şu tedbirler alınacaktır:

1. kazan dairesi personelinin birinci görevi, işletme süresi içinde, kazan ve bağlı donanımlarını sürekli olarak kontrol etmektir. Bu personel işletme süresi içinde kazanları kontrolsüz bırakmayacaklardır.
2. Kazan daireleri ve her türlü müştemilatı, her zaman temiz tutulacaktır. Kazan dairesi iyi aydınlatılmış olacak ve içinde gereksiz ve tesisata ait olmayan malzeme, araç ve gereçler bulundurulmayacaktır.
3. Kazan dairelerine sadece yetkililer girecek, buralara yetkisiz ve ilgisiz şahısların girmesine müsaade edilmeyecektir.
4. Yapılan onarım ve bakımlardan sonra, işletmeye sokulmadan önce, kazan ve müştemilatı iyice kontrol edilecek, kazan içerisinde yabancı maddelerin kalmadığından emin olunacaktır.
5. Kazanlar işletmeye alınmadan önce ve vardiya değişimlerinde üzerindeki bütün, ölçü, kontrol ve güvenlik cihazları kontrol edilecek ve hepsinin normal çalışır olduğu tespiti edildikten sonra, kazanlar işletmeye alınacak veya çalışmaya devam edilecektir. Kontrol sonuçları vardiya defterine yazılacaktır.
6. Kazan işletmeye alınırken, su seviye göstergesi üzerinde işaretli olan yere kadar su ile doldurulacak ve kazanın ısıtılması yavaş yapılacaktır.
7.Su seviye göstergesi, kazan işletmeye sokulmadan ve işletme süresince sürekli olarak kontrol edilecektir.
8. Kazanın ilk ısıtılması sırasında, buhar çıkış vanaları kapalı tutulacak, kazan içinde hava kalmaması için nefeslik açık bulunacaktır.
9. Kazan su seviyesi sabit olarak tutulacak, seviye göstergesi üzerinde işaretli olan kritik seviyenin altına düşmemesi sağlanacaktır.
10. Su seviye göstergesi, sık sık blöf edilerek, çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Düzensiz bir çalışmanın olduğu tespit edilirse, hemen nedeni araştırılarak bulunacak ve sağlıklı çalışması temin edilecektir.
11. Kazan suyu seviyesinin, kritik seviyenin altına düşmesi halinde, ateş derhal söndürülecek ve yetkili amire derhal haber verilecektir.
12. Su besleme devresindeki bütün elemanlar sık sık kontrol edilecek ve çalışır durumda bulunmaları sağlanacaktır.
13. Kazan basıncını gösteren manometreler, sürekli kontrol edilerek, normal çalışıp çalışmadıkları araştırılacaktır.
14. Kazan buhar basıncının, tespit edilmiş olan ve manometreler üzerinde işaretlenmiş bulunan basınç değerlerinin üzerine çıkıp çıkmadığı sık sık kontrol edilecektir.
15. Otomatik basınç kontrol (presostat) çalışıp çalışmadığı dikkatle izlenecektir.
16. Herhangi bir nedenle buhar basıncı çok yükselirse (normal işletme basıncının üzerine çıkarsa) kazan suyla beslenecek ve buhar çekişi azaltılacaktır. Bu önlemlerin yetersiz kalması halinde, ateş derhal söndürülecektir.
17. Kazan güvenlik ventilleri (emniyet supapları) her gün görevlerini yapıp yapmadıklarını anlamak için kontrol edilecek ve ayarlarının bozulmamasına dikkat edilecektir.
18. İşletme süresi içinde gözlenecek anormal çalışma durumları (ölçü, kontrol ve güvenlik aygıtlarının arızalı çalışmaları, buhar kazanları borularındaki şişkinlikler… gibi) anında ateş söndürülmeli, gözlenen durum amire bildirilmeli ve vardiya defterine işlenmelidir.
19. Kazanın işletmeden çıkarılması anında, kazan su ile beslenecek ve çekişi azaltılacaktır.
20. Kazan işletmeden çıkarılmadan önce, buhar tamamen kullanılacak, ateş yavaş yavaş azaltılacak ve söndürülecek, bu zaman içerisinde duman gazı sürgüsü kapatılarak, kazan beslenecektir.
21. Yeni boşaltılmış sıcak kazana, hiçbir nedenle soğuk verilmeyecektir.
22. Kazan çekiş bölgeleri, külhan ve cehennemlik yüzeyleri sık sık temizlenecektir.
23. Vardiya değişimi sırasında görevi alacak personel işletmeyle ilgili bilgileri görevi teslim eden personelden isteyecektir. İşletmenin çalışma durumu vardiya defterine yazılacaktır.
KAZANLARIN BAKIM VE ONARIMINDA ALINACAK TEDBİRLER:

1. Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır.
2. Söndürülen bir kazanın içine, basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.
3. Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine ikaz levhaları asılacaktır.
4. Kazanların içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için işçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu buhar veya sıcak su çıkış stop valfları ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine ikaz levhaları asılacaktır.
 

irfan

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Mar 2012
Mesajlar
3
Tepki puanı
2
Eline sağlık Serkan ! Genel hatlarıyla makinacılar için çok çok faydalı iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri toplanmış.
 

ipekozenir

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
16
Tepki puanı
9
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Elinize sağlık süper olmuş.
 
Üst