Tartışma Belgesi Olmayanlar Risk Değerlendirmesi Yapabilir Mi ?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında ATURAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda, Küçük işletme sahibi olanlara yeni bir çözüm getiriliyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yeni hazırlananan taslağa göre; emlakçı, bakkal gibi az tehlikeli sınıfta ve 10'dan az çalışanı bulunan işyerlerinde iş güvenliği işverenlere emanet edilebilecek. Bunun için işverenin Çalışma Bakanlığı tarafından verilen eğitim programını tamamlaması yeterli olacak.

  YÖNETMELİK DEĞİŞECEK

  Yapılacak olan bu düzenleme ile 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
  iş yeri işverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmaktan veya
  dışarıdan hizmet alıp, ücret ödemekten kurtulacaklar.

  Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca usul ve esasları belirlenecek eğitimleri almaları gerekiyor. Eğitim sonrası bir anlamda,kendi işyerlerinin; iş güvenliği uzmanı, hekimi ve yardımcı sağlık personeli olacaklar.

  KİMLERİ YARARLANACAK

  Yönetmelik yayınlandığında, 10’dan az çalışanı bulunan 1 milyon 374 bin 684 işyerinden “Az tehlikeli” sınıfta yer alan 460 bin işyeri bu kolaylıktan faydalanmış olacak.

  Kapıcı çalıştıran apartmanlar,
  Bakkal, manav, büfe,
  Kırtasiyeci, kitapçı,
  Cep telefonu satıcısı,
  Pastane, çikolata imalatçısı,
  Kuyumcu, mücevheratçı,
  Dondurmacı,
  Konfeksiyoncu,
  Emlakçı,
  Gelinlik, eldiven, kravat ve gömlek imali yapanlar

  BERBER VE KUAFÖRLERİ KAPSAMIYOR

  Getiril; Berberleri ve kuaförleri kapsamıyor.
  Tehlikeli işyerleri kapsamına giren saunalar, zayıflama salonları, masaj salonları,
  hamamlar, matbaalar, ayakkabı ve terlik imalatçıları, yapma çiçek
  imalatı, leblebi-çekirdek imalatı, kavun-karpuz yetiştirilmesi, mobilya
  imalatı, kümes hayvanları yetiştiriciliği, deniz balıkçılığı gibi işler
  de tehlikeli işler arasında sayıldığı için, yönetmelik değişikliği bu iş
  yerlerini de kapsamayacak.

  Kaynak : http://osgbrehberi.com/haber/279/Isverenler_de_Artik_Is_Guvenligi_Uzmani_Olabilecek.html


   
 2. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Mevcut yönetmeliğe ve ÇSGB / İSGGM tarafından hazırlanan '' Risk Değerlendirmesi Rehberleri '' ne göre işverenler çalışanlarıyla beraber işgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olmadan zaten risk değerlendirmesi yapabiliyordu. Hazırlanan rehberler birebir her işyerinde olabileceklere karşılık gelemeyeceği için bu rehberler üzerinde maddeleri eksiltip azaltma imkanı da verilmişti.

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ

  Özellikle küçük esnafın konuya hakim olamayışı nedeniyle bu rehberler dahi yetersiz kalmakta ve esnaf yardım eli aramaktaydı. Bu konuda yardımcı olabilecek kişi ve kuruluşlar da yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle bazı Esnaf Odaları ( Trabzon ) yetkilerini kullanarak esnafa yardım elini uzatmış ve yapılması gerekenleri açıklamak ve yönlendirmek için belirli ücret karşılığında ( Verilen diğer teklif fiyatlarına göre verdikleri fiyata bakmak gerekir 120 TL, fahiş fiyat olmamalıdır ) danışmanlar görevlendirmiştir.

  Ancak bazı işgüvenliği uzmanlarının piyasaya hakim olma istekleri nedeniyle, uzmanlık belgesi olmayanların bu çalışmaları yapmalarına karşı çıktıklarını görüyoruz. Burada esas olan kişileri tehlikelere karşı korumak ise bu çalışma zaten 10 çalışanın altında az tehlikeli işyerlerinde yılda 1 saatle yapılamaz. Burada olsa olsa işi tekelleştirerek rant sağlamaya çalışmak ve küçük esnafa daha yüksek fiyatlarda bu hizmeti verme çabası düşünülebilir.

  Oysa haberde olduğu gibi verilecek eğitimlerle işverenler bu çalışmaları gerçekten kendileri yapabilir. Aksi durum kimin işine yarayacaktı? tabiki OSGB lerin. OSGB ler çok düşük ücretlerle çalıştırdıkları isg profesyonellerine ayda 100 - 150 işyerini bağlayacak ve yüksek paralar kazanacaktı. Bireysel çalışmak isteyen profesyonellerin biraraya gelerek ( uzman, hekim, hemşire ) bukadar işyerine hizmet vermesi çok zor.

  1. Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 11 Nis
   @kozer0606 Kasım Bey, en az hizmet sürelerinde değişiklik yapacak mısınız? 75 firmaya bakmak zorunda kalıyoruz kapıdan içeriye bakıp çıkıyoz


   [​IMG] Kasım Özer ‏@kozer0606 12 Nis
   @suatcalmaz Bu konu biraz çığırından çıkıyor gibi.haklısınız


   03:30 - 12 Nis 2014 ·

  2. Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 23 sa.
   @kozer0606 Kasım Bey, Eğitimleri hizmet süresinin dışına almak çözüm değil ricam lütfen iyi değerlendirin. cevap yazdığınız için teşekkürler

   Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 17 sa.
   @kozer0606 Dışına alırsanız; osgbler uzmna eskisi gibi devam et diyecek. firmayada eğitimleri hediye ediyom sana dicek. olan yine uzmna olck

   ercan mattaoğulları ‏@ercanmatta 3 sa.
   @kozer0606 @suatcalmaz Yani bu işin cidden suyu çıktı aynı hekimlerde olduğu gibi bir düzenlemeye ihtiyaç var İG uzmanlarını paspas etmeyin

  29 Aralık 2012 CUMARTESİ


  Resmî Gazete


  Sayı : 28512

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  İşveren yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  Yürürlük

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

  .......................................

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde
  ,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı
  tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.

  .........................................

  ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  Bu kontrol listesi doldurulduktan sonra HERHANGİ BİR KURUMA BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR. İşveren tarafından, denetimlerde gösterilmek üzere İŞYERİNDE SAKLANACAKTIR.

  Bakkal, market ve süpermarket; bir bina/site/alışveriş merkezi (AVM) içerisinde faaliyet göstermekte ise; bina/site/AVM yönetimi tarafından koordinasyonu sağlanan risk değerlendirmesi çalışması bakkal, market ve süpermarketlerde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinde dikkate alınır.

  Uygun olmadığını düşündüğünüz durumlar için belirlediğiniz her bir alınması gereken önlemin takibi yapılmalı ve sorumlu kişilerce, öngörülen tarihe kadar gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.

  İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.


  upload_2014-4-13_15-17-28.png  15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA


  Resmî Gazete


  Sayı : 28648

  YÖNETMELİK  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Amaç


  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

  Yürürlük

  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica