Atatürk ve Tarihte Bugün

  • Konbuyu başlatan izmir
  • Başlangıç tarihi
I

izmir

Guest
14 HAZİRAN - JUNE 14
Tarihte Bugün - Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)
1938 - Atatürk'ün, Savarona yatından Cenevre'de bulunan Afet (İnan)'a mektubu: "...Tamamen iyileşme ümidi ve şansı kuvvetlidir."
1937 - Hatay'ın Bağımsızlık Antlaşması TBMM tarafından onaylandı.
1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Çin Elçisi General Ho Yao-Tsu'yu Kabulü.
1935 - Ankara'da Dil, Tarih ve Coğrafya Okulu kurulmasına dair kanun teklifi kabul edildi.
Maden, Tetkik ve Araştırma Enstitüsü ve Etibank'ın kurulmasına dair kanunlar ile Diyanet İşleri Reisliği Teşkilatı'nın görevlerine ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.
Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.
Amortisman Sandığı Kanunu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kanunu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve Etibank'ın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ni ve Atlı Spor Kulübü'nü ziyareti.
1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Polonya Elçisi Potocki'nin güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.
1932 - Atatürk'ün, akşam Emir Faysal'ın verdiği ziyafeti şereflendirmesi.
1926 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini, Giritli Şevki, Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişimi failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.
İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'ya karşı suikast girişimi ortaya çıkarıldı. Girişim, suikast sonrasında, suikast planını gerçekleştirecek olanları Sakız adasına kaçıracak olan motorcunun ihbarı üzerine ortaya çıkarıldı.
Atatürk'ün, Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Öğretmenler Birliği'ni, Belediye'yi, Türkocağı'nı ziyareti, akşam Belediye'de şereflerine verilen baloda bulunması. (Atatürk, 15 Haziran'da İzmir'de bulunmak üzere bugün Balıkesir'den hareket edeceği sırada İzmir Valisi'nden, İzmir'de kendisine karşı tertiplenen bir suikast girişiminin meydana çıkarıldığını bildiren ve hareketinin ertelenmesini rica eden bir telgraf almıştır. [Kocatürk]
Atatürk'e karşı, İzmir'de hazırlanan suikast girişiminin meydana çıkması (Suikast girişimini İzmir'de motorculuk işleriyle meşgul Giritli Şevki adında şahıs, İzmir Valisi Kâzım (Dirik) Bey'e haber vermiştir.
1925 - Cumhuriyet'in ilk şeker fabrikası, Alpullu'da üretime başladı.
1924 - Atatürk'ün, İçişleri Bakanı Recep (Peker) Bey'i ve Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı makamlarında ziyareti ve görüşmeleri.
1923 - Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.
Atatürk'ün, Çankaya'da kendisine "hemşehrilik" belgesini getiren İstanbul Heyeti'ni kabulü.
1922 - Atatürk'ün, Adapazarı'na gelişi. Mustafa Kemal Adapazarı'nda, annesi Zübeyde Hanım ile görüştü.
(Atatürk burada İstanbul'dan gelmiş olan annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanımla görüşmüştür).
1920 - Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
İzmit bölgesinde Kuvay-ı İnzibatiye'nin yenilgisi ve bazı birliklerin milli kuvvetlere katılması.
Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması çıktı.
Yozgat şehri Çapanoğullarının eline geçti. Şehrin eşrafından bazısı isyancılarla birlikte olmayı reddetti. Ayaklanmacılar İstanbul hükümetine bağlılıklarını bildirerek, Dürrizade'nin fetvasını hükümet binası önünde toplanan halka okuyarak, taraftar bulmaya çalıştı.
1919 - Atatürk'ün, Amasya'dan Padişah'a telgrafı: "...İstanbul'da iken, milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felâketlerden bu derece uyanık olduğunu tahayyül edemezdim. ...Eğer zorlanırsam görevimden istifa ederek önceden olduğu gibi Anadolu'da ve milletin sinesinde kalacağım ve vatanî görevime bu kez daha açık adımlarla devam edeceğim."
1917 - Atatürk'ün, sabah, Sekerat'tan hareket ederek Yarbay Hamit Fahri komutasındaki 48. Tümen cephesine gidişi, tümeni denetlemesi, Tümen Karargâhı'nda öğle yemeğini yedikten sonra Sekerat'a dönüşü.
1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan ''İçtimaatı Umumiye Kanunu'' kabul edildi.
1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
1826 - Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.Kaynak : www.ataturktoday.com
 
I

izmir

Guest
15 HAZİRAN - JUNE 15
Tarihte Bugün - Today in History
http://www.isgfrm.com/Resimler/15Haziran1930.jpg1942 - Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze oldu.
1938 - Noter Kanunu kabul edildi.
Türkiye'nin şartları göz önüne alınarak Medeni Kanun'daki evlenme yaşı kadınlarda 15'e, erkeklerde 17'ye indirildi.
Amerika'daki Mark Twain Cemiyeti Başkanı'nın, resmini göndermesi nedeniyle Atatürk'e teşekkür mektubu: "Zamanımıza, geçmiş devirlerin Büyük İskender, Jül Sezar ve Napolyon'undan daha şanlı bir isim bıraktınız. Askerî ve sivil dehânız bütün insanlık tarihi üzerinde derinden etkili olmuştur."[Kocatürk]
1936 - 1931'den beri Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğini yapmakta olan Recep Peker, değişmez genel başkan Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevinden alındı. Genel sekreterlik görevi Başvekil Sükrü Kaya'ya verildi.
Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.
1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ni ziyareti.
1933 - Atatürk'ün, akşamüzeri atla, Çankaya'dan istasyon'a kadar bir gezinti yapması, buradan otomobille Marmara Köşkü'ne gelişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.
1930 - Sığırtmaç Mustafa'nın, Dolmabahçe Sarayı'na giderek Atatürk'ün elini öpmesi.
Türkiye Cumhuriyeti ilk dış kredisini aldı. Amerikan Yardım Bankası'ndan sağlanan kredinin 10 milyon dolar olduğu açıklandı.
1927 - İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi yani bugün ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hizmete girdi.
1926 - Gazi'ye İzmir'de suikast girişiminde bulunulması.İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek isteyen bir suikastçı yakalandı.
Atatürk'e suikast girişimi elebaşları (Ziya Hurşit ve arkadaşları)'nın İzmir'de tutuklanması.
Atatürk'ün, Balıkesir'de Orduevi'ni ziyareti ve akşam saat 19.00'da İzmir'e hareketi.
1926 - Attempt to assassinate Atatürk is uncovered.
1924 - Atatürk'ün, Ankara'nın yeni Belediye Başkanı Haydar (Yuluğ) Bey'i Çankaya'da kabulü ve şehrin imarı hakkında görüşmesi.
1923 - Yünsa Yünlü Sanayi Şirketi kuruldu. Firmanın, iplik ve kumaş üreteceği ifade edildi
1921 - Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "...Teklifiniz üzerine Enver Paşa'nın bulunduğu yer ve faaliyetinden daima haberdar olmamızın temini Ali Fuat Paşa'ya yazılmıştır."
1920 - 15. Kolordu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.
İsmet Paşa'nın idam kararını padişah onayladı.
Mustafa Suphi'nin, Bakû'den Atatürk'e mektubu.
1919 - 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği adının yeni hazırlanan bir talimata göre 3. Ordu Müfettişliği adını alması.
Atatürk'ün, Amasya'dan, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "13. Kolordu'ya kaldırma emri verilse bile bunu uygulama ve yerine getirmenin geciktirilmesi lüzumunu Cevat Paşa'ya yazdım. Hükümetin her teklif ve müdahale karşısında, direnme gösteremeyişi cidden üzüntü verici ve şaşırtıcıdır."
Harbiye NazırıŞevket Turgut Paşa'nın, Atatürk'e İstanbul'a davet sebebini açıklayan telgrafı: "...İngilizler, İstanbul'a getirilmeniz hakkında istekte bulundular." (Ayrıca, aynı gün Atatürk'e çekilen ikinci bir telgrafla İstanbul'a davetin Hükümet kararı olduğu bildirilmiştir). [Kocatürk]
Bergama'nın milli kuvvetler tarafından geri alınışı.
1917 - Atatürk'ün, sabah otomobille Sekerat'tan hareket ederek öğleye doğru Elaziz (Elazığ)'e gelişi, şehre bir saat uzaklıkta Kafkas Ordular Grubu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ve Elaziz (Elazığ) Valisi Mithat Bey tarafından karşılanışı ve Grup Karargâhı'na gelişi. (Atatürk, Elaziz (Elazığ)'de bulunduğu sırada, Başkomutan Vekili Enver Paşa, Grup Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa ile beraber, kendisiyle buluşmak üzere Halep'e hareket etmelerini istemiştir).[Kocatürk]
1916 - Atatürk'ün komuta ettiği 16. Kolordu Karargâhının, Diyarbakır'dan Silvan'a nakli (2. Ordu Karargâhı'nın Diyarbakır'da kurulmasıüzerine, 16. Kolordu Karargâhı bugün Silvan'a nakledilmiş, Atatürk de ertesi günü Diyarbakır'dan ayrılarak Silvan'a gelmiştir).
1915 - Atatürk'ün, 19 Tümen Kurmay Başkanı Binbaşıİzzettin (Çalışlar) Bey hakkında, rütbe yükselmesi için öneri yazısı: "Ciddi, geçimli, muktedir, cesur, tecrübe kazanmış. Tümen Komutanlığı'na aday olabilir."
1873 - Darüşşafaka kuruldu.
İstanbul'da yoksullar ve yetimler için yatılı lise olan "Darülşafaka" kuruldu.

1826 - Sultan II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine ''Asakir-i Mansure-i Muhammediye'' adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde ''Vaka-i Hayriye'' (Hayırlı Olay) olarak anıldı.
Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com
 
I

izmir

Guest
17 HAZİRAN - JUNE 17
Tarihte Bugün - Today in History


1938 - Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 'İktisadi Teşekküllerin Teşkilatı ile İdare Murakebeleri Hakkında Kanun' TBMM'de kabul edildi.
1936 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet İnönü'yle beraber Florya'da yaya bir gezinti yapması.
1935 - Türkiye'de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sümerbank'ın ortaklığıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu. Bazı kaynaklarda 6 Temmuz 1935'te kurulduğu belirtilen 22 milyon Türk Lirası sermayeli şirkete mevcut 4 şeker fabrikasının (Alpulu, Uşak, Eskişehir, Turhal) bağlandığı açıklandı.
Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.
1934 - Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine İsmet Paşa tarafından verilen öğle yemeğinde bulunması.
Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara'da İran Şahı Rıza Pehlevi ile askerî birliklerin, izcilerin ve okulların katıldığı geçit törenini izlemesi.
Atatürk'ün, akşam Ankara Palas'ta İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey tarafından verilen ziyafette bulunması.
1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye- Zincirlikuyu arasında yapıldı.
1930 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatıyla İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.
1926 - Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.
1922 - Atatürk'ün, Adapazarı'ndan İzmit'e gelişi.
1921 - Koçkiri Ayaklanması bastırıldı. Liderlerden Alişan ve arkadaşları teslim oldu.
Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden alan ve 3.5 ay süren ayaklanma, Türk ordusu tarafından bastırıldı.
Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'e, Harbiye Nazırlığı'nı kabul ettiğini bildiren telgrafı.
1920 - İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in, Lord Curzon'a yazısı: "...Mustafa Kemal'in askerleri Gebze'ye kadar geldi. Haydarpaşa ve Üsküdar'ı, Kemalistlerin basmasından korkuyoruz."
1919 - Atatürk'ün, Amasya'dan Kâzım Karabekir'e millî birlik gereğine dair telgrafı: "...Anadolu'ya geçişimden şimdiye kadar en çok önem verdiğim taraf, milletin geleceğinin ve hayat hakkımızın ancak millî birlikle kurtarılacağını anlamak ve bunun için her çeşit siyasî ve kişisel ihtiraslardan uzak ve yalnız milleti hür ve müstakil yaşatmaya yönelik örgütün, yani Müdafaa-i Hukuk-u Milliye'nin her bucağa varıncaya kadar yayılması esaslarını hazırlamak oldu. Övmeye değer ki, her tarafta gerek askerî gerek mülkî, sizin gibi aynı fikir ve düşüncede arkadaşlarımızın çalışma ve önderlikleriyle her taraftan aldığım telgraflar milletin bu ihtiyacı duyduğunu ve birlik halinde bu işe eylemli olarak başladığını ispat ediyor."
İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un, Atatürk'ün geri çağrılması için Hariciye Nezareti'ne müracaatı (Amiral Calthorpe, bu isteğini 6 Haziran 1919'da Harbiye Nezareti'ne bildirmişti. Hariciye Nezareti'ne bugünkü başvurusunu 2 Temmuz 1919'da bir kere daha yineleyecektir). [Kocatürk]
Yunan kuvvetlerinin Menemen'de katliam yapmaları.
Damat Ferit Paşa'nın Paris Barış Konferansı'na, Osmanlı Devleti'nin barış isteklerini bildiren muhtırası.
1917 - Atatürk'ün, sabah, Ahmet İzzet Paşa'ya beraber Elaziz (Elazığ)'den otomobille Diyarbakır'a hareketi, akşamüzeri Diyarbakır'a gelişleri ve büyük törenle karşılanmaları.
Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com
 
I

izmir

Guest
21 HAZİRAN - JUNE 21
Tarihte Bugün - Today in History


21 Haziran 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da küçük Ülkü ile


21 Haziran 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da küçük Ülkü ile

1938 - Türkiye Milletler Cemiyeti'ne bir nota verdi. Notada Türkiye'nin Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile ilişkilerini kestiği bildirildi.
Atatürk'ün, Savarona yatında, kullandığı uçakla Balkan turunu tamamlayarak bugün Yeşilköy'e inen Sabiha Gökçen'i kabulü ve söyledikleri: "Gökçen, döndüğüne sevindim. Beni çok mutlu ettiğini biliyor musun bu yaptıklarında? Kaç gündür dünya ajanslarını dikkatle izliyorum. Hepsi senden uzun uzun sitayişle bahsediyorlar. Türk gençlerini, Türk kızlarınışerefle temsil ettin çocuğum. Bu, benim için en büyük mükâfat sayılır!"
1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra Florya'da bir sandal gezintisi yaparak yirmi dakika kadar kürek çekmesi.
1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her Türk gencinin adıyla birlikte bir soyadı kullanmasını zorunlu kılan Soyadı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
Halkı soyadı almaya teşvik etmek için gazeteler çeşitli öneri listeleri yayınlamaya başladı.
Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber Eskişehir'de Hava Meydanı Mektebi'ni gezmesi, Afyon'da Kolordu Karargâhı'nı ziyareti ve daha sonra Uşak yönünde hareketi .
1933 - Legislation on surnames is passed.
Law requiring all citizens to adopt family names is passed (effective January 1 1935).

1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra atla Söğütözü'ne doğru bir gezinti yapması.
Atatürk'ün, gece Ankara Halkevi'nde amatör "Bulgar Bale Topluluğu"nun gösterisini izlemesi.
1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1923 - Atatürk'ün, -28 Şubat 1923 tarihli kararla- kendisine verilen "hemşehrilik" unvanı nedeniyle İstanbul Belediyesi'ne teşekkür yazısı: "...Bu vesile ile tabiî hemşehriliği ile övündüğüm İstanbul'un, artık hak edilmiş mesut bir hayat devresi içinde hür ve mesut yükselmesini bekleyerek büyük, küçük bütün halkına en sıcak ve samimi özlemlerimin ulaştırılmasını rica ederim."
1920 - Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştü.
1920 (21 - 22) - Boulogne Konferansı toplandı.
1921 - Zonguldak Fransızlardan boşaltılırken, Adapazarı da Yunan kuvvetlerinden geri alındı.
Adapazarı'nın Kurtuluşu.Adapazarı'nın Kuvayı Milliyeciler tarafından Yunanlıların elinden alınışı.
Zonguldak'ın kurtuluşu.
Fransızların Zonguldak'ı boşaltmaları.

1920 - Atatürk'ün, Ankara'dan Eskişehir'e gelişi, cephede temasları, Ali Fuat Paşa ve İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte olan Albay Selâhattin Adil Bey'le görüşmesi.
Yunan Başbakanı Venizelos'un demeci: "Yunanlıların ilerlemesi, Mustafa Kemal'i itibardan düşürecektir(!)"
1919 - Amasya Tamimi yayınlandı.Amasya'da askeri komutanların Kemal Paşa Başkanlığında toplanması.
Üç gün devam eden Amasya görüşmeleri tamamlandı. Sonunda vatanın tehlikede olduğuna dair dikkate çekilen Amasya Tamimi yayınlandı. Buna göre Sivas'ta bir milli kongre toplanması yolunda karar alındı.
Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Genelgesi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir.
Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması.
1919 (21-22) - Atatürk'ün, yaveri Cevat Abbas (Gürer) Bey'e Amasya Genelgesi'ni dikte etmesi ve gece, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Samsun'dan gelen Refet (Bele) Bey ile görüşerek genelgeyi onlara da imza ettirmesi.[Kocatürk]
1919 - Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit Bey, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.
1919 - Atatürk'ün, İstanbul'da bulunan bazı tanınmış kimselere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Halide Edip, Kara Vasıf, Ahmet Rıza, Seyit Bey, Ferit (Tek) Bey, Ferit Paşa, Cami Bey) Amasya'dan mektup gönderek, onları Millî Mücadele'ye davet etmesi: "Artık İstanbul Anadolu'ya hâkim değil, tâbi olmak mecburiyetindedir!" "Size düşen fedakârlık pek büyüktür!" "Millî gaye elde edilinceye kadar âcizleri Anadolu'dan ve milletin sinesinden ayrılmayacağım ve bu noktada sonuna kadar bir millet ferdi gibi çalışacağımı millete karşı mukaddesatım namına söz verdim ve hiçbir kuvvet bu millî azme mani olamayacaktır!"
1919 - Harbiye NazırıŞevket Turgut Paşa'nın, 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e -Mustafa Kemal Paşa'nın yerine- 3. Ordu Müfettişliği'ne vekâleten atanma teklifi.
1919 - Mustafa Kemal Pasha meets nationalist commanders in Amasya and issues first resistance proclamation.

Mustafa Kemal calls for the Congress of Sivas (held September 1919) by issuing his "Amasya Circular" (preparatory work for the Sivas Congress is done during the Erzurum Congress which began on July 23 1919).

1916 - Atatürk'ün. Kurmay Başkanıİzzettin Bey ve bir kısım karargâh mensuplarıyla akşamüzeri Silvan'da, at üzerinde, kasabanın etrafını dolaşması.
1915 - Seddülbahir'de Fransızlarla Kerevizdere Muharebesi.
Çanakkale savaşları içerisinde Kerevizdere muharebesi başladı.

1915 - French capture of trenches at right of Helles.
Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com
 
I

izmir

Guest
22 HAZİRAN - JUNE 22
Tarihte Bugün - Today in History22 Haziran 1934
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir'de İsmet İnönü ile birlikte22 Haziran 1934
İran Şahı Rıza Pehlevi ile Bornova Ziraat Okulu’ndan çıkarken
www.tsk.mil.tr/anitkabir/ataturk111.html


Amasya Genelgesi’nin kalemi alındığı Amasya Saraydüzü Kışlası(22 Haziran 1919)
1937 - Atatürk'ün, Yalova'da -isteği üzerine- Yalova Kaplıcası Başhekimi Dr. Nihat Reşat Belger tarafından muayenesi (bu muayenede dikkate değer bir bulgu tespit edilmemiştir).[Kocatürk]
1934 - Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Uşak'ta topçu kıtasını denetlemesi, daha sonra Manisa üzerinden İzmir'e gelişi ve Kız Öğretmen Okulu ile Halkevi'ni ziyareti.
1933 - Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.
Atatürk'ün, Ankara yakınında Yalıncak Köyü'nde incelemeleri, köyde yemek yemesi ve köy işleri hakkında bilgi alması.
1926 - Atatürk'ün, İzmir'deki suikast girişiminin memleketçe lanetlenmesi nedeniyle millete bildirgesi: "...Şahsımdan ziyade milletin varlığı aleyhine yönelik olduğu anlaşılan gizli siyasî tertibat karşısında bütün milletin duyduğu, pek vakur ve asil bir şekilde gösterdiği pek temiz duygular beni teselli etmektedir. Muhterem ve soylu milletimiz tarafından şahsım hakkında lütfen gösterilen samimî ve kalbî sevgi gösterilerinden dolayı derin teşekkürlerimi açık olarak belirtirim."
1925 - İstanbul'da tutuklanan, aralarında Velid Ebüzziya, Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu), Eşref Edip, Sadri Ethem gibi isimlerin olduğu gazeteciler Şark (Doğu) İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.
1920 - Yunanlıların, Milne hattından genel taarruza geçmeleri. Yunanlılar Milne Hattı'nı geçerek, genel taarruza başladı.
Yunan kuvvetlerinin Akhisar'ı ikinci kez işgali. Yunan kuvvetleri San Remo'dan sonra İtilaf Devletle-ri'nden aldıkları güçle Uşak'tan Bursa istikametine doğru ilerlerken girdikleri şehir ve kasabaları işgal etmeye başladı. Akhisar ve Sarıgöl Yunanlıların eline geçti.
1920 (22-23) - Atatürk'ün, Ali Fuat Paşa ve Albay Selâhattin Adil Bey'le beraber trenle Eskişehir'den Ankara'ya hareketi.
1920 - Greek army advances against the Nationalists.
Greek troops cross Milne line round İzmir and proceed to occupy western Anatolia and eastern Thrace.
1919 - Amasya Genelgesi:
"Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir."

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Amasya'da aldıkları kararların askeri ve mülki makamlara bildirmek için gönderdikleri tamim (genelge). Kurtuluş savaşının başladığını ilk açıklayan resmi bildiridir.
Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması.
Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı.
Atatürk'ün, Amasya'dan, Anadolu'da mülkî veaskerî makamlara genelgesi: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sivas'ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün vilâyetlerin her livasından milletin itimadını kazanmışüç delegenin, mümkün olan süratle yetişmek üzere, hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı, durumun bir millî sır halinde tutulması lâzımdır."
Kâzım Karabekir'in, Harbiye NazırıŞevket Turgut Paşa'nın 21 Haziran 1919 tarihli telgrafına cevabı: "...Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlikten alınması tehlikeli olacaktır."
Atatürk'ün, Amasya'dan, Konya'da 2. Ordu Müfettişi Cemal (Mersinli) Paşa'ya mektubu: "...Millî gücü bozmaya çalışacak olanlara kesinlikle karşı koymak ve kötü etkilerini gidermek, bizim için zorunludur." [Kocatürk]
Yunanlıların Akhisar'ı yeniden işgali.
1919 - Amasya Circular Letter.
Mustafa Kemal's meeting with nationalist commanders in Amasya ends after issuing first resistance proclamation.

The meeting concludes with Mustafa Kemal issuing his "Amasya Circular" which calls for the convening of the Congress of Sivas (September 4-11 1919).

1908 - Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.
Atatürk'e, Üçüncü Ordu Karargâhı'nın Selanik şubesindeki görevinin yanı sıra Üsküp-Selânik arasında demiryolu müfettişliği (Doğu Demiryolu Müfettişliği) görevinin deverilmesi. Kaynak: [Kocatürk]
1908 - 22 Haziran 1908 Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3 ncü Ordu Redif 17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır. Kaynak: Atatürk'ün Özlük Dosyası (Tıklayınız)
1908 - Mustafa Kemal is appointed to Inspectorate of Eastern Railways in Rumelia (Rumeli).
Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com
 
I

izmir

Guest
27 HAZİRAN - JUNE 27
Tarihte Bugün - Today in History


27 Haziran 1933
Sınavdan sonra Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü öğrencileriyle
www.tsk.mil.tr/anitkabir/ataturk105.html
1946 - Müttefikler, On iki Adanın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.
1938 - Savarona yatının saat 12.55'te Büyükdere önünden hareketle saat 14.25'te Dolmabahçe önlerine gelişi.
Atatürk'ün, Savarona yatında -Ankara'da gelen- Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.
1936 - Atatürk'ün, Florya'da öğleden sonra denize gidişi.
1935 - Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.
1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra İran Şahı Rıza Pehlevi ile Harp Akademisi'ni ziyareti.
1933 - Atatürk'ün, Ankara'da İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nü ziyareti.
Atatürk'ün, Polonya Cumhurbaşkanlığıma yeniden seçilen İgnace Mascicki'ye kutlama telgrafı.
Atatürk'ün gece Nuri (Conker)'in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.
1932 - Atatürk'ün, sabah, Çubuk kazasının kuzeyindeki Gazipaşa yaylasına gidişi, bir süre dinlendikten sonra akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.
1931 - Arazi Vergisi Kanunu kabul edildi.
1926 - Atatürk'ün, suikast girişimi hakkında gazete muhabirlerine demeci: "...Fikirlerini, hislerini ve girişimlerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya girişenler, mutlaka utanması gereken, akıl ve mantığın dışında hareket edenler olabilirler. Bu gibi girişimcilerin sonu daima hüsrandır!"
1921 - Atatürk'ün, Sovyet Elçisi Nazeranuz'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.
1920 - Adana Cephesi Komutanlığı'na Albay Selahattin Adil Bey'in atanması.
Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.
Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar) 30 Haziran 1920 Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.
1919 - Atatürk'ün, öğleden sonra Tokat'tan, ayrılarak akşama doğru Sivas'a gelişi ve şehir girişinde Vali Reşit Paşa tarafından karşılanışı.
Atatürk'ün vilâyetlere, mutasarrıflıklara ve kolordulara Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 23 Haziran 1919 tarihli genelgesi nedeniyle karşı genelgesi: "...Azlime dair bu ana kadar hiç bir emir almadım!"
Atatürk'ün, Elaziz (Elazığ)'e geçmek üzere Sivas'ta bulunan Ali Galip Bey'i gece Kolordu Kumandanlık Dairesi'ne çağırıp konuşması: "...Askerler mert olur. Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civanmert olur. Siz cihanın kabul ettiği bu kurala istisna mı teşkil ediyorsunuz?"
Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın, Atatürk'ün 22.6.1919 tarihli mektubu'na cevabı: "...Bütün tertibat ve düşüncelerinize katılıyorum." [Kocatürk]
1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.
Atatürk'ün, saat 16.30'da Halep'ten Diyarbakır'a dönüşü.
1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.
1915 - Atatürk'ün, Maydos'tan Madam Corinne'e Fransızca kartı: "İşte haberler... Daima büyük başarılarla savaşıyoruz. Ümit ederim ki, gümüş imtiyaz, altın harp liyakat madalyaları aldığımı, Almanya'nın Demir Haç nişanıyla ödüllendirildiğimi ve son defa da albaylığa yükseldiğimi duydunuz." [Kocatürk]
1917 - Greece enters the war on the Allied side.
1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.
Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com
 
Üst