Tartışma Asbest Söküm Uzmanliği Sertifikasi

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  bu sertifikaya forumdan başvuran oldumu.prosedür nasıl.A sınıfı uzman olmak gerekmiyormubakanlığın duyurusunda sadeceİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI belgesine sahip olunması zorunludur. diyor .bilgi veren olursa sevinirim teşekkürler

  http://www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=272

  [​IMG]27-31 OCAK 2014 Tarihlerinde yapılacak olan Asbest Söküz Uzmanlığı Eğitimi Sınıf Listesi için tıklayınız...
  [​IMG]27-31 OCAK 2014 Tarihlerinde yapılacak olan Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi Ders Programı için tıklayınız...  ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI EĞİTİMİ
  BAŞVURULARIN ALINMASI VE BİLGİLENDİRME


  Önemli Not: 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ'in 3.Maddesi gereğince, Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI belgesine sahip olunması zorunludur.

  Eğitim Başvuruları:Eğitim başvuruları 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak 2014 tarihleri için dolmuştur. Daha sonra açılacak olan gruplar için eğitim başvuruları www.isgum.gov.tr internet adresinden yapılacaktır


  TEBLİĞ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA

  İLİŞKİN TEBLİĞ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri

  MADDE 3 – (1) Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur.

  Asbest söküm uzmanlarının eğitim programları ve sınavları

  MADDE 4 – (1) Asbest söküm uzmanlığı için başvurular, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün (İSGÜM) internet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektronik ortamda ya da posta yolu ile yapılır.

  (2) Asbest söküm uzmanlığı için başvuruda bulunan adayların eğitimleri EK-1’de verilmiş olan eğitim programına uygun olarak İSGÜM tarafından gerçekleştirilir.

  (3) İSGÜM tarafından yapılan eğitimlerde sınıf mevcudu 25 kişiden fazla, 10 kişiden az olamaz.

  (4) Adaylar, günde altı saat olmak üzere beş günlük toplam 30 saatlik yüz yüze yapılan eğitime katılırlar ve eğitim sonunda düzenlenen sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. İlk sınavda başarısız olanlara son bir sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda başarısız olanlar tekrar eğitim almadan sınava katılamazlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi şeklinde düzenlenir. Sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça EK-2’deki örneğine uygun olarak Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi verilir.

  Yenileme eğitimleri

  MADDE 5 – (1) Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-5’ teki programa uygun olarak İSGÜM tarafından düzenlenecek 1 günlük (6 saatlik) yenileme eğitimine katılır ve belgesi vize edilir. Bu eğitime bir yıl içinde katılmayanların belgesi iptal edilir.

  Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri

  MADDE 6 – (1) Asbest söküm çalışanı olmak için başvuruda bulunan adayların eğitimleri, EK-3’ te verilmiş olan eğitim programına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

  (2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu 25 kişiden fazla olamaz.

  (3) Asbest çalışan eğitimi programı ile ilgili olarak asbest söküm uzmanı, EK-3’ün Sıra No: 2 bölümünde yer alan “Asbest ve İnsan Sağlığı” başlıklı kısmı için gerektiğinde işyeri hekiminden destek alır.

  (4) Asbest söküm çalışanları, eğitimleri düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 6 saatlik eğitime katılırlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi şeklinde düzenlenir. Eğitim sonunda EK-4’teki örneğine uygun olarak kurs bitirme belgesi verilir.

  (5) Asbest söküm uzmanı, her iş değişiminde ve işe başlamadan önce asbest söküm çalışanlarına bir saatlik asbest söküm bilgilendirmesi yapar.

  Yürürlük

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür
  ******************************************************************************************


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica