Bilirkişi Raporu Asansör Bakımında İş Kazası Bilirkişi Raporu

serkan malçok

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Haz 2016
Mesajlar
19
Tepki puanı
34
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
(BİLİRKİŞİ RAPORU)


………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NASORUŞTURMA NO : 2017/...

MAĞDUR : A

ŞÜPHELİ : B

OLAY TARİHİ :

KONU : İŞ KAZASICumhuriyet Başsavcılığının yukarıda belirtilen soruşturma numarası ile yapılan soruşturmasında, kusur raporu düzenlemek üzere resen bilirkişi seçilmem nedeniyle tarafıma teslim edilen dosya tüm kapsamı ile incelenmiş olup varılan sonuç aşağıya çıkarılmıştır.OLAY


Maktul A, B’nin işlettiği ….. Kollektif Şirketinde asansör bakım ustası olarak çalışmaktadır. …03..2016 tarihinde asansör bakımı için görevlendirildiği….sitesinde bir iş kazasına maruz kalmış ve hayatını kaybetmiştir.TESPİT EDİLEN HUSUSLARDosyanın titizlikle incelenmesi neticesinde aşağıda maddeler halinde verilen hususlar tespit edilmiştir.


1- A, olay tarihinde 52 yaşındadır.


2- Olay günü A ile birlikte çalışan işçi C , ifadesinde, ustasının kabin üstünde, kendisinin de asansörün içinde bakım çalışması yaparken ustasının isteği üzerine apartmanda ikamet eden apartman sakinini 7. kata bırakmak için asansöre aldıklarını belirtmiştir. Kazazede işçi kabin üstünde iken asansör normale alınarak çaliştirilmiş ve 5. kata gelindiğinde kabin üstünden ses geldiğini ve asansörün aniden durduğunu belirtmiştir. Daha sonra telefonlar çekmediği için bağırarak yârdim istediklerini ve yardıma gelen bayana şirketin telefonunu verdikten sonra şirketten ariza ekibinin gelip kazazedeyi ve kendilerini asansörden çıkarttıklarını beyan etmiştir.


4- …… Kollektif Şirketinin sahibi şüpheli B , ifadesinde kazazede işçinin şirketinde asansör bakım ustası olarak çalıştığını ve kaza haberini şirketinde bakım ustası olarak çalışan ..D den aldığını ve hemen olay mahaline gittiklerini belirtmiştir.Asansör etrafında gerekli önlemleri aldıktan sonra kazazede işçiyi sıkıştığı yerden çıkarttıklarını, 112 ile hastaneye sevk ettiklerini ve daha sonra asansörü kapatıp güvenli hale getirdikten sonra hastaneye gittiğini belirtmiştir. İşveren, kazazede işçinin bakım işini bitirmeden yolcu almaması gerektiğini, şirketinde bakım -onarım işleri ile ilgili personele belli aralıklarla eğitim verildiğini, ayrıca her ay ….OSG’ nin şirket personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiğini beyan etmiştir.
6- …Uluslar arası Belgelendirme Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketine ait bilirkişi raporuna göre asansörlerin ...08.2016 tarihinde ilk periyodik kontrol, .10.2016 tarihinde 2. denetimi yapılmış olup asansörün güvensiz olduğuna dair rapor düzenlenmiştir….11.2016 tarihinde kırmızı etiket ile … Belediyesi’ne kapatılması için rapor verildiği anlaşılmaktadır.
OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇOlay, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre iş kazasıdır. İfadelerden, denetim firmasının bilirkişi raporundan ve olay yeri görüntülerden anlaşılacağı üzere kaza, işin tamamen güvensiz bir şekilde ve şartlarda yapılmaya çalışıldığı sırada meydana gelmiştir. Kazazede işçi kabin üzerinde yer alan bakımcı kumandası üzerinde bulunan revizyon/ normal seçici anahtarı revizyon konumundan normal konuma aldığı ve kabin üstünü terk etmeden asansörün çalışmasına müsaade ettiği ve asansör kabini yukarı yönde seyir ederken kazazedenin dengesini kaybedip kafasını kabin ile durak kapısı arasına sıkıştırması sonucunda meydana gelmiştir. Kazazede işçinin üzerinde ve düştüğü yerin çevresinde herhangi bir emniyet kemeri ve baret gibi koruyucu malzemeye rastlanmamıştır Dosya muhteviyatından anlaşıldığı üzere işverenin tüm çalışanlara bakım- onarım ile ilgili eğitimi vermesine rağmen, kazazede işçi sorumsuzca davranarak asansörün bakım çalışmasını bitirmeden ve kabin üstünden ayrılmadan asansörün yolcu taşımasına müsaade etmiş ve hem kendini hem de diğer işçinin hayatını tehlikeye atmıştır. Ayrıca işveren, kazazede işçiye baret, çelik ayakkabı, emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu malzemeleri teslim etmiş fakat kazazede işçinin kullanmamıştır. Bu sebeple olayın meydana gelmesinde şahsi can emniyeti için gerekli özen ve dikkati göstermeyen ve aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe aykırı davranan kazazede işçi A ASLİ kusurludur.


(Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 19)


(Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu

donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde 8-b)

İşveren, personeline iş sağlığı ve güvenliği, montaj-arıza-bakım esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verdiği anlaşılmaktadır.Olay yeri görüntülerinden bakım esnasında asansör bakımının yapıldığına dair kat malikleri tarafından asansörün kullanılmaması gerektiği yönünde durak kapılarına veya kat çağrı butonları üzerine asılması gereken uyarı levhalarının olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin gerekli iş güvenliği tedbirlerini almadığı ve çalışanların koruyucu malzeme kullanıp kullanmadıklarını hakkında yeterli denetimi yapmadığı anlaşılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli şartları sağlamayıp aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe aykırı davranan İşveren B TALİ kusurludur.


(İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;


a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. ( 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 4)Kanaatimi belirtir raporumu Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı takdirlerine saygı ile sunarım.Bilirkişi

Serkan MALÇOK

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

ygtr hoca

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
28 Ocak 2012
Mesajlar
253
Tepki puanı
424
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Asansör ile ilgili uzmanların göz atması gereken önemli bir dokümanı ekte veriyorum.
Koğuşturması süren , mahkeme aşamasındaki konulara herkese açık platformda yorum yapılmaması taraftarıyım.
Konuyu ve raporu görmemizi ve bilgilenmemizi sağlayan Serkan MALÇOK arkadaşıma teşekkür ederim.

http://www.anasder.org.tr/FileUpload/ds706006/File/is_guvenligi_m_tutsak.pdf
 

Ekli dosyalar

Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.