Duyuru Ankara'da Tam Zamanlı Çalışmayı Düşünen Eğitmenlerimiz

Konu, 'Güncel Duyurular' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  Sayın eğitmenlerimizin dikkatine,

  Ankara'da ,İstanbul'da,İzmir'de ve Antalya'da Açılacak olan eğitim kurumlarında ( İş Güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sertifika eğitimi veren eğitim kurumu) tam zamanlı eğitici olarak çalışmak isteyen ( ÇSGB tarafından eğitici belgesini almış olanlar) ve teknik kökenli olan eğiticiler benimle iletişime geçebilirler.
  Levent KAVLAK
  532 232 91 05
  leventkavlak@hotmail.com

  Not:Eğitici belgesi olmayanlar aşağıdaki özelliklere haiz ise bu belgeyi alabilirler.Bahsi geçen belge eğiticilerin eğitiminde alınan belge değildir.
  Eğiticiler ve Belgelendirme
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
  MADDE 29 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
  1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,
  2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
  4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
  5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde,
  EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
  (2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilir.
  Eğiticilerin görev ve sorumlulukları
  MADDE 30 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Genel Müdürlükçe belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasınıve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
  (2) Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.
  (3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.
  Eğiticilerin belgelendirilmesi
  MADDE 31 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla;
  a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az beş yıl çalıştığını gösteren belgeyi,
  b) Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmi yazıların asıllarını,
  c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmışdilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
  (2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin
  doğruluğundan belge sahipleri sorumludur


   
 2. Levent KAVLAK

  Levent KAVLAK TÜİSAG Üyesi  Ankara'da,Antalya'da,İzmir ve İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sertifika eğitimi veren eğitim kurumlarında tam zamanlı yada kısmı süreli eğitici olarak görev yapmak isteyen eğiticiler ve üniversitelerde en az 4 dönem iş sağlığı ve güvenliği konusunu içeren dersler veren öğretim görevlileri bakanlıktan eğitici belgesini almış öğretim üyeleri bizimle temasa geçebilirler.Saygılar

  Levent KAVLAK
  Maden Müh.(ODTÜ)
  İş Güvenliği Uzmanı
  TÜİSAG-YÖNETİCİ

  www.isgegitmen.com
  leventkavlak1@hotmail.com
  gsm:5322329105
  Ankara'da,Antalya'da,İzmir ve İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sertifika eğitimi veren eğitim kurumlarında tam zamanlı yada kısmı süreli eğitici olarak görev yapmak isteyen eğiticiler ve üniversitelerde en az 4 dönem iş sağlığı ve güvenliği konusunu içeren dersler veren öğretim görevlileri bakanlıktan eğitici belgesini almış öğretim üyeleri bizimle temasa geçebilirler.Saygılar

  Levent KAVLAK
  Maden Müh.(ODTÜ)
  İş Güvenliği Uzmanı
  TÜİSAG-YÖNETİCİ

  www.isgegitmen.com
  leventkavlak1@hotmail.com
  gsm:5322329105

   
  ilknur_gucluturk bu yazıya teşekkür etti.
 3. Levent KAVLAK

  Levent KAVLAK TÜİSAG Üyesi

  Sayın eğitmenleriminiz dikkatine,

  Ankara'da Açılacak olan eğitim kurumda ( İş Güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sertifika eğitimi veren eğitim kurumu) tam zamanlı eğitici olarak çalışmak isteyen ( ÇSGB tarafından eğitici belgesini almış olanlar) ve teknik kökenli olan eğiticiler benimle iletişime geçebilirler.
  Levent KAVLAK
  532 232 91 05
  leventkavlak1@hotmail.com

  Not:Eğitici belgesi olmayanlar aşağıdaki özelliklere haiz ise bu belgeyi alabilirler.Bahsi geçen belge eğiticilerin eğitiminde alınan belge değildir.
  Eğiticiler ve Belgelendirme
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
  MADDE 29 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
  1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,
  2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
  4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
  5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde,
  EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
  (2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilir.
  Eğiticilerin görev ve sorumlulukları
  MADDE 30 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Genel Müdürlükçe belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasınıve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
  (2) Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.
  (3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.
  Eğiticilerin belgelendirilmesi
  MADDE 31 (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla;
  a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az beş yıl çalıştığını gösteren belgeyi,
  b) Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmi yazıların asıllarını,
  c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmışdilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
  (2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin
  doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.

     

   
 4. sedril

  sedril TÜİSAG Üyesi

  levent bey 7 ocak tarihli mesj da "üniversitelerde en az 4 dönem iş sağlığı ve güvenliği konusunu içeren dersler veren öğretim görevlileri" yazmışsınız görevlisi ibaresini öğretim üyesi yaptılar malesef. eğitici olmamız zorlaşırken, sizin eğitici bulmanızda zorlaşacak.

   
 5. Levent KAVLAK

  Levent KAVLAK TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar daha öncelikli yönetmelikte öğretim görevlisiolan ibare yeni yönetmelikte öğretim üyelerine dönüştürüldü.Buda eğiticilerin sayısının artmasına resmen engel konulması anlamına gelmektedir.Eğitim kurumu kuraraken ya tam zamanlı dayatmasının kaldırılması lazım ya da eğiticilerin öğretim üyesi olması zorunluluğunun kalkması gerekir..

     

   
  zafertan bu yazıya teşekkür etti.
 6. Murat CAN

  Murat CAN TÜİSAG Üyesi

  Levent Bey Merhaba, bilgi edinme amaçlı soruyorum, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olduktan sonra eğitici olmak için izlenmesi gereken yolu ve edinilmesi gereken donanımları başlıklar halinde yazar mısınız? Tşekkürler

   
 7. sedril

  sedril TÜİSAG Üyesi

  ben öğretimn görevliliğinde 6 yılımı bitirdim bu on iki dönem yapıyor. yani dört dönemin çok çok üstünde. ancak yeni çıkan yönetmelikte öğretim üyesi yazdığı için eğiticiliğe başvuramıyorum. bunun değiştirilmesi için bir başvurunuz oılursa bende seve seve destek veririm.
   
 8. Özgür SOLMAZ

  Özgür SOLMAZ TÜİSAG Üyesi

  Levent bey mrb ben ÇEKO cuyum bizim bu konuya dahil olma yada uzman olma şansımızn olup olmadığını merak ediyorum fakat bulamadım, verdiğiniz bilgilere dayanarak ta görüyorum ki uzman olma şansımız yok, Bizim yani çekocuların bu konuda uzman yada eğitici olma şanslarının olup olmadığı konusunda paylaşabileceğiniz bir bilgi varsa sevinirim.   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica