Uluslar Arası Sözleşme Adr Cilt 2 ( Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,503
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İÇİNDEKİLER CİLT II
Ek A (devamı)

Kısım 3 Sayfa
Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler
Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler (devamı) 3

1

(devamı)


Bölüm 3.3 Bazı maddeler ve nesneler için geçerli özel hükümler 5
Bölüm 3.4 Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar 41
Bölüm 3.5 İstisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli mallar 45
3.5.1 İstisnai miktarlar 45
3.5.2 Ambalajlar 46
3.5.3 Ambalajlara ilişkin testler 46
3.5.4 Ambalajların işaretlenmesi 47
3.5.5 Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalajların maksimum
sayısı 48
3.5.6 Dokümantasyon 48

Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri 49
Bölüm 4.1 Orta Boy Hacimli Konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar
dahil ambalajların kullanımı 51
4.1.1 Tehlikeli malların IBC’ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlarda paketlenmesine ilişkin genel hükümler 51
4.1.2 IBC’lerin kullanımı için ilave genel hükümler 82
4.1.3 Ambalajlama talimatlarına ilişkin genel hükümler 83
4.1.4 Ambalajlama talimatlarının listesi 87
4.1.5 Sınıf 1’de yer alan maddeler için özel ambalajlama hükümleri 181

4.1.64.1.7

4.1.8

Sınıf 2’ye ait özel ambalajlama hükümleri ile ambalajlama talimatı P200’e tahsis edilmiş diğer sınıflara ait maddelere ilişkin özel ambalajlama hükümleri
Organik peroksitler (Sınıf 5.2) ve kendiliğinden reaktif Sınıf 4.1 maddeleri için özel ambalaj hükümleri
Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2) için özel ambalajlama hükümleri


182

185

187

4.1.9 Sınıf 7 için özel ambalajlama hükümleri 189
4.1.10 Karışık ambalajlar için özel hükümler 192
Bölüm 4.2 Portatif tankların ve BM Sertifikalı çok elemanlı gaz
konteynerlerinin (ÇEGK’ler) kullanımı 199


4.2.14.2.24.2.3

4.2.4


Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila 9’a ait maddelerin taşınmasında portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların ve basınç altındaki kimyasalların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler
Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler
BM Sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK) kullanımına ilişkin genel hükümler199

204

206

207

4.2.5 Portatif tank talimatları ve özel hükümler 208
- iii -

İçindekiler (devamı)

Bölüm 4.3 Sabit tankların (tank araçlarının), metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank kapları ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz konteynerlerinin

Sayfa

(ÇEGK) kullanımı 224
4.3.1 Kapsam 224
4.3.2 Tüm sınıflar için geçerli hükümler 224
4.3.3 Sınıf 2 için geçerli özel hükümler 229
4.3.4 Sınıf 1 ve 3 ila 9 için geçerli olan özel hükümler 240
4.3.5 Özel hükümler 247
Bölüm 4.4 Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdelerinin
4.4.1 Genel 251
4.4.2 Çalıştırma 251
Bölüm 4.5 Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı 252
4.5.1 Kullanım 252
4.5.2 Çalıştırma 252
Bölüm 4.6 (Rezerve edilmiş) 253
Bölüm 4.7 Mobil patlayıcı üretim birimlerinin (MPÜB’ler) kullanımı 254
4.7.1 Kullanım 254
4.7.2 Çalıştırma 254
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri 255
Bölüm 5.1 Genel hükümler 257
5.1.1 Uygulama ve genel hükümler 257
5.1.2 Dış paketlerin kullanımı 257
5.1.3 Dökme yük taşımada kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar

(IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar, MPÜB’ler, araçlar ve konteynerler

258

5.1.4 Karışık ambalajlama 258
5.1.5 Sınıf 7 için genel hükümler 258
Bölüm 5.2 İşaretleme ve etiketleme 265
5.2.1 Ambalajların işaretlenmesi 265
5.2.2 Ambalajların etiketlenmesi 270Bölüm 5.3
Konteynerlere, ÇEGK'lere, MPÜB’lere, tank konteynerlere, portatif tanklara ve araçlara levha takma ve işaretleme

280
5.3.1 Levha takma 280
5.3.2 Turuncu renkli plaka işaretleme 283
5.3.3 Yüksek sıcaklığa sahip madde işareti 289
5.3.4 (Rezerve edilmiş) 289
5.3.5 (Rezerve edilmiş) 289
5.3.6 Çevre için tehlikeli madde işareti 289- iv -İçindekiler (devamı)

Sayfa

Bölüm 5.4
Dokümantasyon
290
5.4.0 Genel 290
5.4.1 Tehlikeli mallara ilişkin taşıma belgeleri ve ilgili bilgiler 290
5.4.2 Büyük konteyner veya araç ambalaj sertifikası 300
5.4.3 Yazılı talimatlar 301
5.4.4 Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması 306
5.4.5 Çok modlu taşımacılık kapsamında taşınan tehlikeli mal formu örneği 306

Bölüm 5.5
Özel hükümler
310
5.5.1 (Silindi) 310
5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler

5.5.3 (BM 3359)
Soğutma veya havalandırma (kuru buz (BM 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (BM1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (BM 1951 310
gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren
ambalajlar ve araçlar ve konteynırlara yönelik özel hükümler 312

Kısım 6 Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve yığın konteynerler için üretim ve test zorunlulukları 316

Bölüm 6.1 Ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları 317
6.1.1 Genel 317
6.1.2 Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod 318
6.1.3 İşaretleme 320
6.1.4 Ambalaj zorunlulukları 325
6.1.5 Ambalajlar için test gereksinimleri 337
6.1.6 Sırasıyla 6.1.5.2.6 ve 6.5.6.3.5’e uygun olmak üzere polietilen
ambalajların ve IBC’lerin kimyasal uyumluluğuna ilişkin olarak
yürütülen testlerin onaylanması için standart sıvılar 348

Bölüm 6.2
Basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt
hücresi kartuşları için üretim ve test zorunlulukları 350

6.2.1
Genel zorunluluklar
350
6.2.2 BM sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar 355
6.2.3 BM sertifikalı olmayan kaplar için genel zorunluluklar 374
6.2.4 Anılan standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen BM
sertifikasız basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar 377
6.2.5 Anılan standartlara göre tasarlanmayan, yapılmayan ve test
edilmeyen BM sertifikasız basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar 384
6.2.6 Aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve
alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için genel zorunluluklar
389

Bölüm 6.3
Sınıf 6.2’ye ait A Kategorisi bulaşıcı maddeler için kullanılan ambalajların üretimine ve testine ilişkin zorunluluklar

393
6.3.1 Genel 393
6.3.2 Ambalaj zorunlulukları 393
6.3.3 Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod 393
6.3.4 İşaretleme 394
6.3.5 Ambalajlar için test gereksinimleri 395
- v -
İçindekiler (devamı)

Bölüm 6.4 Sınıf 7 malzemelerinin ve ambalajlarının üretimine, testine ve onayına ilişkin zorunluluklarSayfa
402

6.4.1 (Rezerve edilmiş) 402
6.4.2 Genel zorunluluklar 402
6.4.3 (Rezerve edilmiş) 403
6.4.4 İstisnai ambalajlara ilişkin zorunluluklar 403
6.4.5 Endüstriyel ambalajlara ilişkin zorunluluklar 403
6.4.6 Uranyum hekzaflorür içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar 404
6.4.7 Tip A ambalajlarına ilişkin zorunluluklar 405
6.4.8 Tip B(U) ambalajlarına ilişkin zorunluluklar 407
6.4.9 Tip B(M) ambalajlarına ilişkin zorunluluklar 409
6.4.10 Tip C ambalajlarına ilişkin zorunluluklar 409
6.4.11 Bölünebilen malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar 410
6.4.12 Test prosedürleri ve uygunluk gösterimi 412
6.4.13 Saklama sistemi ile koruyucu plaka bütünlüğünün test edilmesi ve
kritiklik güvenliğinin değerlendirilmesi 413
6.4.14 Düşürme testlerinde hedef 413
6.4.15 Normal taşıma koşullarına dayanma özelliğini
gösterme testleri 413
6.4.16 Sıvılar ve gazlar için tasarlanan Tip A ambalajları için
ilave testler 415
6.4.17 Taşıma sırasında kaza koşullarına dayanma özelliğini
gösterme testleri 415
6.4.18 105 A2'den daha fazlasını içeren Tip B(U) ve Tip B(M) ambalajları ile
Tip C ambalajları için genişletilmiş suya batırma testi 416
6.4.19 Bölünebilen malzeme içeren ambalajlar için su sızdırma testi 416
6.4.20 Tip C ambalajlar için testler 416
6.4.21 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanmış ambalajların muayenesi 417
6.4.22 Ambalaj tasarımlarının ve malzemelerinin onayı 418
6.4.23 Radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin başvurular ve onaylar 419
Bölüm 6.5 Orta Boy Hacimli Konteynerlerin (IBC’ler) üretimine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar 428
6.5.1 Genel zorunluluklar 428
6.5.2 İşaretleme 431
6.5.3 Üretim zorunlulukları 435
6.5.4 Test, belgelendirme ve muayene 436
6.5.5 IBC’ler için özel zorunluluklar 438
6.5.6 IBC’ler için test zorunlulukları 446
Bölüm 6.6 Büyük ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları 457
6.6.1 Genel 457
6.6.2 Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod 457
6.6.3 İşaretleme 458
6.6.4 Büyük ambalajlar için özel zorunluluklar 460
6.6.5 Büyük ambalajlar için test gereksinimleri 463
- vi -İçindekiler (devamı)


Sayfa
Bölüm 6.7 Portatif tanklar ile BM Sertifikalı çok elemanlı gaz
konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) tasarımına, üretimine, 468
muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
6.7.1 Uygulama ve genel zorunluluklar 468
6.7.2 Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 kapsamındaki maddelerin taşınmasına
yönelik portatif tankların tasarımı, üretimi, muayenesi ve test edilmesi 468
6.7.3
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların tasarımı, yapımı, muayenesi ve test edilmesine ilişkin
zorunluluklar
489
6.7.4 Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif
tankların tasarımı, üretimi, muayenesi ve test edilmesi 506
6.7.5
Soğutulmamış gazların taşınmasına yönelik BM sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’ler) tasarımı, üretimi,
muayenesi ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
521

Bölüm 6.8
Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank
takas gövdeleri ile tüplü gaz tankerleri ve çok elemanlı
gaz konteynerlerinin (ÇEGK'ler) yapımına, teçhizatına,
tip onayına, muayenesine, testlerine ve işaretlenmesine
ilişkin zorunluluklar
530
6.8.1 Kapsam 530
6.8.2 Tüm sınıflar için geçerli zorunluluklar 531
6.8.3 Sınıf 2 için geçerli özel zorunluluklar 554
6.8.4 Özel hükümler 566
6.8.5 En az 1 MPa’lık (10 bar) bir test basıncı gerektiren sabit
kaynaklı tanklar, sökülebilir kaynaklı tanklar ve kaynaklı
tank konteynerlerin kaynaklı gövdeleri ile Sınıf 2
kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların
taşınmasına yönelik sabit kaynaklı tanklar, sökülebilir
kaynaklı tanklar ve kaynaklı tank konteynerlerin
malzemeleri ve yapımına ilişkin zorunluluklar 572

Bölüm 6.9
Fiber takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerler ve tank takas
gövdelerinin tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, testine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar
577
6.9.1 Genel 577
6.9.2 Yapım 577
6.9.3 Teçhizat parçaları 581
6.9.4 Tip testi ve onay 582
6.9.5 Muayeneler 584
6.9.6 İşaretleme 584- vii -
İçindekiler (devamı)SayfaBölüm 6.10 Vakumla çalışan atık tanklarının tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, muayenesine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar585

6.10.1 Genel 585
6.10.2 Yapım 585
6.10.3 Teçhizat parçaları 586
6.10.4 Muayeneler 588
Bölüm 6.11 Yığın konteynerlerin tasarımına, muayenesine ve test edilmesine
ilişkin zorunluluklar 589
6.11.1 Tanımlar 589
6.11.2 Uygulama ve genel zorunluluklar 589
6.11.3 CSC'ye uygunluk gösteren ve BK1 veya BK2 yığın konteyner olarak

kullanılan konteynerlerin tasarımına, yapımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
6.11.4 CSC’ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2

589

yığın konteynerlerin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar 591
Bölüm 6.12 Tankların, yığın konteynerlerin ve mobil patlayıcı üretim birimi (MPÜB) patlayıcılarına yönelik özel bölmelerin yapımı, teçhizatı,

tip onayı, muayenesi, test edilmesi ve işaretlenmesi için zorunluluklar

593

6.12.1 Kapsam 593
6.12.2 Genel hükümler 593
6.12.3 Tanklar 593
6.12.4 Teçhizat parçaları 595
6.12.5 Patlayıcılara yönelik özel bölmeler 595

Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

597

Bölüm 7.1 Genel hükümler 599
Bölüm 7.2 Ambalaj içinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 602
Bölüm 7.3 Dökme halinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 606
7.3.1 Genel hükümler 606

7.3.2
7.3.3

7.3.1.1 (a) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin ek koşullar
7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin ek koşullar

608
610

Bölüm 7.4 Tanklarda taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 613

İçindekiler (devamı) Sayfa

Bölüm 7.5 Yükleme, boşaltma ve elleçlemeye ilişkin hükümler

615

7.5.1 Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler 615
7.5.2 Karışık yükleme yasağı 615
7.5.3 (Rezerve edilmiş) 618
7.5.4 Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine
ilişkin önlemler 618
7.5.5 Taşınan miktarların sınırlandırılması 618
7.5.6 (Rezerve edilmiş) 620
7.5.7 Elleçleme ve istifleme 620
7.5.8 Boşaltmadan sonra temizlik 621
7.5.9 Sigara içme yasağı 621
7.5.10 Elektrostatik yüklere karşı önlemler 621
7.5.11 Belirli sınıflar veya spesifik mallar için geçerli ek hükümler 621
Ek B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler
631
Kısım 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 633

Bölüm 8.1 Taşıma üniteleri ve araçtaki teçhizatlara ilişkin genel zorunluluklar

635

8.1.1 Taşıma üniteleri 635
8.1.2 Taşıma ünitesinde bulundurulacak belgeler 635
8.1.3 Levha takma ve işaretleme 635
8.1.4 Yangınla mücadele teçhizatı 636
8.1.5 Çeşitli teçhizatlar ve kişisel koruyucu teçhizatlar 637

Bölüm 8.2 Araç ekibinin eğitimine ilişkin zorunluluklar 639
8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 639
8.2.2 Sürücülerin eğitimine ilişkin özel zorunluluklar 639
8.2.3 8.2.1 kapsamında sertifika sahibi sürücüler dışında, karayolunda 645
tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi


Bölüm 8.3 Araç ekibinin sağlaması gereken çeşitli zorunluluklar 647
8.3.1 Yolcular 647
8.3.2 Yangınla mücadele cihazlarının kullanımı 647
8.3.3 Ambalajları açma yasağı 647
8.3.4 Portatif aydınlatma aparatları 647
8.3.5 Sigara içme yasağı 647
8.3.6 Yükleme ve boşaltma sırasında motorun çalıştırılması 647
8.3.7 El frenlerinin ve tekerlek takozlarının kullanımı 647
8.3.8 Kablo kullanımı 647İçindekiler (devamı)


Sayfa
Bölüm 8.4 Araçların denetlenmesine ilişkin zorunluluklar 649
Bölüm 8.5 Özel sınıflara veya maddelere ilişkin ek zorunluluklar 651
Bölüm 8.6 Tehlikeli mal taşıyan araçların geçişi sırasında karayolu tünel 657
kısıtlamaları
8.6.1 Genel hükümler 657
8.6.2 Tehlikeli mal taşıyan araçların tünellerden geçişini düzenleyen yol
işaretleri veya sinyaller 657
8.6.3 Tünel kısıtlama kodları 657
8.6.4 Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinin tünellerden geçmesine ilişkin
kısıtlamalar 658

Kısım 9
Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar
660

Bölüm 9.1 Kapsam, tanımlar ve araçların onayı için geçerli zorunluluklar
662

9.1.1
Kapsam ve tanımlar
662
9.1.2 EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MPÜB’ların onaylanması 663
9.1.3 Onay sertifikası 664
Bölüm 9.2 Araçların üretimine ilişkin zorunluluklar 668
9.2.1 Bu bölümün zorunluluklarına uygunluk 668
9.2.2 Elektrik donanımı 671
9.2.3 Fren teçhizatı 674
9.2.4 Yangın risklerinin önlenmesi 674
9.2.5 Hız sınırlandırma cihazı 676
9.2.6
Bölüm 9.3 Römork bağlantı cihazları
Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin (Sınıf 1) ambalajlar içinde 676
taşınmasına yönelik tamamlanmış veya komple EX/II veya EX/II araçlarına ilişkin ek zorunluluklar I
678

9.3.1
Araç gövdelerinin yapımında kullanılacak malzemeler
678
9.3.2 Yanmalı ısıtıcılar 678
9.3.3 EX/II araçları 678
9.3.4 EX/III araçları 678
9.3.5 Motor ve yük bölmesi 679
9.3.6 Dış ısı kaynakları ve yük bölmesi 679
9.3.7 Elektrik teçhizatı 679

Bölüm 9.4
Ambalaj içinde tehlikeli mal taşımacılığına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların (EX/II ve EX/III araçları hariç)

680
gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar
- x -İçindekiler (devamı)

Sayfa

Bölüm 9.5
Tehlikeli katıların dökme şeklinde taşınmasına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların gövdelerinin yapımına
ilişkin ek zorunluluklar 682
Bölüm 9.6 Sıcaklık kontrollü maddelerin taşımacılığında kullanılması
amaçlanan bütün halindeki veya birleşik araçlara ilişkin ek

Bölüm 9.7 zorunluluklar
Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda veya kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif 684
tanklarda veya ÇEGK'lerde (FL, OX ve AT araçlarında)
tehlikeli mal taşımacılığı yapmak için kullanılan sabit
tanklara (tankerler), tüplü gaz tankerlerine ve tamamlanmış
veya komple araçlara ilişkin ek zorunluluklar
686
9.7.1 Genel hükümler 686
9.7.2 Tanklarla ilgili zorunluluklar 686
9.7.3 Bağlantılar 686
9.7.4 FL araçlarının topraklanması 686
9.7.5 Tankerlerin dengesi 687
9.7.6 Araçların arka koruması 687
9.7.7 Yanmalı ısıtıcılar 687
9.7.8 Elektrik teçhizatı 688


Bölüm 9.8 Komple ve tamamlanmış MPÜB’ler için ek zorunluluklar 690
9.8.1 Genel hükümler 690
9.8.2 Tanklar ve yığın konteynerler için zorunluluklar 690
9.8.3 MPÜB’lerin topraklanması 690
9.8.4 MPÜB’lerin sağlamlığı 690
9.8.5 MPÜB’lerin arka koruması 690
9.8.6 Yanmalı ısıtıcılar 691
9.8.7 Ek güvenlik zorunlulukları 691
9.8.8 Ek emniyet zorunlulukları 691
 

Ekli dosyalar

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Cilt 2.pdf
    22.4 MB · Görüntüleme: 149

Gamze

TÜİSAG Yönetim Yardımcısı
Yönetim Yard.
Katılım
17 Eki 2012
Mesajlar
3,278
Tepki puanı
3,314
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
ADR 2015 Türkçe çevirisi yapılmış olup, ekte yer almaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Cilt 2.pdf
    12.7 MB · Görüntüleme: 173
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.