ekipman

 1. gultekin cangul

  Eğitim-Sunum Basınçlı Kaplar / Ekipmanlar Bilgilendirme Eğitimi

  Basınçlı Kaplar / Ekipmanlar Bilgilendirme Eğitimi ( İlgili Mevzuatlar , Standartlar Özetleri )
 2. gultekin cangul

  Form Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Takip Formu

  Kişisel Koruyucu Donanım / Ekipmanların çalışanlara teslimi, takibi ve taahhütlerini içeren form örneği.
 3. gultekin cangul

  Eğitim-Sunum Motorlu Araç Ve Taşıtlarda Bulundurulması Gereken Ekipmanlar

  Motorlu taşıt ve araçlarda Trafik Kanunu gereği bulundurulması gereken ekipman ve donanımlarlar ilgili sunum çalışması.
 4. gultekin cangul

  Talimat İskelelerde Alınması Gerekli İsg Önlemleri

  İlgili mevzuatlar ışığında iskelelerde alınması gerekli önlemler
Üst