Bilgilendirme Tarımsal Makinaların Kullanımda Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği

Konu, 'Ziraat Mühendisleri İçin Gerekli Bilgiler' kısmında Huseyin_Turkoglu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Huseyin_Turkoglu

  Huseyin_Turkoglu TÜİSAG Üyesi  tarim_makineleri_hirsizlik_yeni_gozdesi_464.jpg
  GENEL PROFİL
  Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için birçok araç ve gereç, en eski çağlardan beri kullanılagelmiştir. Artan nüfus ile birlikte özellikle son 250 yıldır, tarımsal ürünlere olan talep de aşırı miktarda artmıştır. Malthus gibi bazı bilim adamları ve düşünürler ise nüfus artışı ve yiyecek artışı oranlarının dengelenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek ciddi tehlikeleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Açlık çağlar boyunca ve hala günümüzde bile insanoğlunun karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehlikelerden biridir.
  Tarlaları sürmek, tohumları ekmek, gübrelemek, sulamak ve ekinleri hasat etmek ya da toplamak için saban ve hayvan gücü ile birlikte mekanik birçok alet kullanılmıştır. Ancak sanayi devrimi ile birlikte, buhar gücünün yaygın olarak kullanılmaya başlaması, tarım sektörünü de yakından etkilemiştir.
  Devrimle birlikte, hayvanların yürüttükleri işler çok daha hızlı, seri ve hatasız bir şekilde makinalar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra akaryakıtla çalışan diğer motorlu makinaların keşfiyle birlikte, hem verim daha da artmış hem de insangücüne olan bağımlılık giderek azalmıştır.
  Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, ekimden hasata kadar yapılan bütün işlerde makinalar kullanılmaktadır. Bu zamandan büyük bir kazanç sağlarken, verimlililk konusunda da çok ciddi katma değerler sağlamaktadır. Bu nedenle, gelişmiş tarım tekniklerinin uygulandığı çağdaş ülkelerde, nüfusun sadece çok küçük bir oranı çiftçilik yapmaktadır. Makinaların kullanılması, büyük arazilerin kolayca ekilmesini-biçilmesini sağladığı için tarımsal reformun gerçekleştirilmesini de kolaylaştırmıştır.
  Tarım makinalarının kullanımı verimliliği arttırmaktadır ancak bunun yanında birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu makinaları kullananların, iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikeleri iyi tanımaları gerekmektedir.
  ABD’de, makinalara ve yüksek teknolojiye dayalı tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. Tarım sektörü ABD’de 100.000 kişi başına en çok ölüm görülen sektörlerden biridir. Bütün sektörlerin ortalaması (1980-1989) 100 bin kişi için 7,0 iken tarım için bu 22,9 olmuştur. Makinaların doğurduğu tehlikeler, gerçekten çok ciddidir.
  ABD’de çiftliklerde yaşayan 19 yaş altındaki 2,000,000 çocuktan, her yıl 100,000 kadarı üretim ve çiftlikte yapılan işlerle bağlantılı bir sebepten ötürü kazaya uğramaktadır. Tarım, genç işçilerin çok görüldüğü bir sektördür. Makinalaşmanın bu kadar yoğun olması, beraberinde birçok risk getirmektedir.
  ILO’nun 1921 tarihli Tarımda Asgari Yaş Sözleşmesinin tamamlayıcısı olarak görülebilecek 1973 tarihli 138 sayılı sözleşmesinde, 15 yaşı tamamlamak ve zorunlu eğitimi bitirmiş olmak bir sınır olarak görülmüş, ayrıca tehlikeli işlerde de 18 yaş altı yasak olarak kabul edilmiştir. Tarım makinaları, son derece tehlikelidir. Bu nedenle mevzuatta tarım makinaları için de 18 yaş sınır olarak kabul edilmelidir.
  TEHLİKELER
  Tarım makinalarının büyük bir miktarda güç kullanıyor olması, yaptıkları işin hem makinayı kullanan hem de etrafında ve yakınında duranlar açısından tehlikeli olmasına neden olmaktadır. Makinaları üretenler güvenlik konusunda önlemler alsalar da, işin doğası gereği bazı risklerden kaçınmak mümkün olmamaktadır. Tarım makinalarının neden olduğu kazaların önemli bir bölümü insan hatalarından kaynaklanmaktadır.
  Birçok durumda kullanıcı, birşeyi unutmakta, risk almakta, uyarıyı dikkate almamakta, yeterince dikkatli davranmamakta ya da güvenlik kurallarına uymayı ihmal etmektedir. Kazalar çoğu zaman sakatlıklara ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Bu nedenle tehlikelere karşı uyanık olmak ve önlem almak gerekmektedir.
  Biçme makinası, traktör, öğütücü, biçer döğer, körük, kıyma makinası, matkap, balya makinası birbirinden farklı görünse de, benzer tehlikeler yaratmaktadırlar: Kesilme, parçalanma, makinaların içine çekilme veya çalışırken fırlattıkları nesnelere maruz kalma.
  Tarım makinaları; keskin köşelere, dişlilere ve zincirlere, dönen millere, haraketli bıçaklara ve kaldıraçlara sahiptir. Makinaların üzerinde çalışırken düşme ve yakınında bulunma da yaralanmalara neden olabilmektedir.
  Makinaların bazı tehlikeli parçalarının üzeri, işin gerekleri nedeniyle tamamen kapatılamaz. Makinaları kullananlar bakım için bazı koruyucu parçaları yerinden çıkardıktan sonra geriye takmamaktadır. Bu çok ciddi tehlikelere neden olmaktadır.
  Genel olarak makinaların doğurduğu tehlikeleri aşağıdaki ana-başlıklar halinde toplamak mümkündür.
  Kesme Noktaları
  Tıpkı makaslarda olduğu gibi keskin iki yüzeyin birbirine güç kullanılarak yaklaştırılması tehlikeli noktalar oluşturur. Kesme amamcıyla yapılmış olan bıçaklar gibi toprağı delmek amacıyla kullanılan burgulu matkaplar da kesme noktaları oluşturur. Büyük bir güçle dönerek toprağı delen bu makinalar aynı zamanda birer kesme noktalarıdır.
  Bu nedenle tarım işçileri bu konularda eğitilmeli ve tehlikeleri iyice öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bu tür kesici ve delici makinalar aynı zamanda büyük bir güçle çalıştığı için yakın çevreye topraktaki çakıl ve taş gibi bazı sert nesneleri de fırlatırlar.
  Kıstırma noktaları
  Dönen iki parçanın tıpkı çamaşır makinalarının sıkmak için kullanılan merdanelerinde olduğu gibi nesneleri kıstırma noktaları oluşturması oldukça tehlikelidir. Kayış ve zincirlerle çalışan silindirik dişliler de yine aynı şekilde kıstırma noktaları oluşturular.
  Elbette kendi başlarına hareket ederken bu parçaların oluşturduğu bir tehlike yoktur. Bu kıstırma noktalarına ellerin, parmakların ya da ayakların yaklaşması tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle giyilen elbislere son derece dikkat edilmelidir. Yırtık, sökük ve bol elbiseler her zaman çok tehlikelidir. Sarkan kumaş parçaları, bu dönen parçalara yaklaşırken kişilerin haberi olmamakta ve bir anda parmakların, ellerin veya ayakların kısıtırılmasına neden olmaktadır.
  Sıkışma noktaları
  Özellikle hareket eden iki parçanın birbirinin içine geçmesi veya yaklaşması sırasında bazı önemli tehliekeler meydana gelebilir. Traktörlerin arkasına takılan ve bağlanan bazı parçalar vardır. Traktörler bu parçaları çekerken, bu parçaların üzerindeki makinalar kesme ve biçme gibi çeşitli işleri yaparlar. Bu parçalar traktöre bağlanırken motor hala çalışıyorsa eller ve parmaklar ani bir hareket sonucunda iki parçanın arasına sıkışablir.
  Spiral yaylar
  Yaylar genellikle esneklik özelliklerine sahip oldukları için tarım makinalarında da sıkça kullanılırlar. Bir güç ile esnetilmemişken ya da gerilmemişken bir tehlike arz etmezler. Ancak gergin durumdayken, gevşeme sırasında hareket yönlerine bağlı olarak kıstırabilir ya da sıkıştırabilirler. Bu nedenle spiral yaylarla da dikkat etmek gerekmektedir.
  Hidrolik sistemler
  Hidrolik makinalar çok yüksek basınç altında sıvılar içerirler. Bu nedenle bu sistemlere ayit olan parçalar sıkıştırılır, gevşetilir ya da çıkarılırken öncelikle basıncın alınması gerekir. İğne deliği kadar bir aralıktan bile jet hızıyla fışkıran basınçlı sıvılar insan derisini rahatlıkla delebilirler. Ayrıca unutmamak gerekir ki bu sıvılar genellikle çok sıcaktır. Hidrolik makinalarla ilgili çalışmalar yapılmadan önce sistemi çalıştıran motor kapatılmalı ve basınç alınmalıdır aksi takdirde çok tehlikeli kazalarla karşılaşmak olasıdır.

  isguvenligi.net sitesinden alinmiştir.


   
  dilekaltinok bu yazıya teşekkür etti.
 2. leventsert

  leventsert TÜİSAG Üyesi

  Kimyasallar sağlığımızı tehdit ediyor


  23.02.2012

  İş Güvenliği İş Sağılığı Uzmanı Levent Sert sağlığımızı tehdit eden kimsayal maddeleri, zirai ilaçları ve alabileceğimiz önlemleri yazdı. Kendimizi ve ailemizi bu zararlı maddelere karşı nasıl koruyabiliriz; işte yanıtları…​


  Ekolojik sistemdeki dengeler, sürekli değişiyor, kimya bilimi tarafından yapılan araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yeryüzündeki elementlerden, yanlış okumadınız,dokuz milyon çeşit kimyasal, fayda amaçlı insanlığın hizmetine sunulmuş durumdadır. Her yıl 8000 çeşit yeni kimyasal madde , günlük yaşantımıza giriyor. İnsanın biyolojik yapısı bu kimyasal maddelere karşı kendini koruyamıyor ve yüzyılın hastalığı kanser, kendini her geçen gün artarak gösteriyor.
  Yaşamın Ekolojik düzeni, insanlığın kendisine yaptığı her davranışa bir reaksiyon göstererek tepkisini, bir şekilde yansıtıyor.

  İnsanın ekolojik düzeni değiştirmeye karşı kullandığı Zirai ilaçlar içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu zirai kimyasal maddelerin en hafifi bile genelde sağlığa zararlıdır. Ciddi Zirai ve kimyevi madde üreticileri ürün ambalajları üzerlerine tehlike sınıflarını yazmaktadırlar. Fakat kullanıcılar bu tehlikelere karşı ne kadar duyarlı ve bilinçli olmalılar?

  Kullanılan kimyasal madde ambalajı üzerinde örnek olarak sarı zemin üzerine siyah çarpı işareti varsa, bilinmelidir ki sağlığa zararlı maddedir. Bu işarete evinizdeki bulaşık detarjanları çoğunlukta olmak üzere işyerinizde ve çevrenizde her yerde rastlayabilirsiniz.
  Bize bir şey olmaz, mantığı terk edilme zamanı gelmiştir..Zaman,bilgi ve eldeki verileri kullanma zamanıdır. Eldeki veriler, geçmişte doğru bildiğimiz yanlışları terk etme zamanının geldiğini söylüyor. Veriler tarımda ve sanayide kullanılan kimyasal maddelerden etkilenen insanların çok fazla olduğunu gösteriyor.Bu durumun önlenmesi hepimizin sağlığı için önemlidir.Önlemek her zaman daha değerlidir.Bu tip vakaların oluşmasını tabii ki hepimiz istemeyiz. Aşağıdaki birkaç pratik öneri önleme konusunda yardımcı olabilir. Hepsi bildiğimiz konular, fakat zaman zaman unuttuğumuz ve göz ardı ettiğimiz oluyor.Fakat insan anlayabildiği kadar öğreniyor, anlayabildiği kadar uyguluyor.Çok yönlü bir konu, fakat işin temeli eğitime dayanıyor Bu olumsuz etkiler eğitim ile ortadan kaldırılabilir.

  Kimyasal Maddelerin Sağlığa etkileri,

  Tarımsal ve Sanayi dezenfeksiyon (Halk ağzı ile ilaçlama) çalışmalarından sonra şiddetli baş ağrıları , görme bozukluğu, halsizlik, bulantı, kusma, bayılma, halüsünasyon hali, dengede duramama varsa acilen doktora başvurulmalıdır Zehirlenme vakası belirtisi 3 gün sonra dahi ortaya çıkabilir. Zehirlenme halinde gittiğiniz doktora kullandığınız kimyasal maddenin ambalajını (mümkünse kapalı bir torba yada ambalajda) götürünüz.

  Basit bir kimyasal maddeyi tarımda kullanırken soluduğumuzda beyinde milyonlarca hücre ölümü gerçekleşiyor, akciğerlerde, sinir sisteminde, müthiş bir geri dönülemez tahribat oluşuyor. Organizmada sistem bozukluğu olarak kendini gösteriyor.

  Şu bir gerçek, tarım, ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden, bu işi yapmadan gelir elde edemeyeceğimize göre , tarım kesimi mensubu isek mutlak olarak tarımı yapacağımıza göre, işi kuralına uygun yaptığımızda, bize etkisi azalır veya ortadan kalkar.

  Su dahil hiçbir kimyasal madde vücut ve deri ile temas etmemelidir.(Kişisel temizlenme hariç) Zehirlenme halinde yoğurt yemek suretiyle geçiştirme yapılmamalı, dezenfeksiyon çalışmalarında acilen en hafif baş ağrısında sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

  Koruyucu maskeler,

  Öncelikle, piyasada satılan herhangi bir kimyasal madde( Tarım ilaçları,sanayi kimyasalları, deterjanlar,araba motor yakıtları, yağları, inşaat malzemeleri v.s.) üzerindeki etikete bakınız. Üzerinde uyarı işaret yoksa biliniz ki merdiven altı üretim dediğimiz resmi kontrollere tabi olmayan, genelde sağlığı şiddetli derecede etkileyen kimyasallardır. 2004 Yılında çıkan Kimyasal Maddeler Yönetmeliğine göre her ambalajın üzerinde riskleri ve kullanım şekli ithal malzeme olsa dahi Türkçe olarak yazmak zorundadır.Her kullanım öncesi kullanım talimatı ve dikkat edilecek hususlar tekrar okunmalıdır. Etiketin üzerinde en basit şekli ile ölü balık, kurumuş ağaç resmi varsa, biliniz ki çevreye ve canlılara doğrudan etkili zararlı maddedir. Bu tür malzemeler kullanımı için özel tedbir alınması gereklidir, doğrudan teneffüs edilmemeli, çıkan buharlarından uzak durulmalıdır. Koruyucu maske kullanılmalıdır. Bu maskeleri kullandığınız kimyasal maddeye göre değişik tipte alınmalıdır. Örnek olarak metil bromür kullanılan kimyasal kullanırken bir toz maskesi kesinlikle işe yaramaz. Özel tip maskenin ucundaki asker matarası gibi olan yuvarlak kısım her zararlı maddeye göre değişir. Her ne kadar teknik konular olsa da kendi sağlığımız için bunları araştırmayı bilmek değerlidir.En kolay bilgi edinme yöntemi de kuşkusuz internet ve resmi çevre sağlık kuruluşları ve konunun uzmanlarıdır.Hemen hemen her türlü kimyasal maddenin bilgisini internette bulabilirsiniz. Bir tarladaki ve işletmedeki üründen değerli olsa gerek, kişisel sağlığımız.

  Proaktif yani önleyici olarak düşünerek hareket ettiğimizde , aşağıdaki tedbirleri alırsak muhtemel rahatsızlıkları ve riskleri önlemiş oluruz.
  Öncelikle, Dezenfeksiyon gereken tarım alanında önce biyolojik önlemler Tarım Müdürlüklerinden ya da özel tarım danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti alınarak öğrenilmeli, sonra kimyasal tedbirlere başvurulmalıdır.

  Karışım Oranları,

  Kimyasal madde üzerinde belirtilen karışımı olması gereken değerden daha fazla artırmayınız. Bu oranları geçtiğiniz takdirde hem kullandığınız tarla bitkisi yada hayvan fazla doza maruz kalmış olacak. Dolayısı ile kimyasalı tatbik eden de aynı dozda kimyasala maruz kalacak.Zehirlenme riskini artıran bir durumdur.

  Kimyasalların Muhafazası,

  Kimyasal maddelerin ambalajlarının muhafaza edildiği ortamda insan yada hayvan yiyecek, giyecek bulunmamalıdır. Genelde dezenfeksiyon kimyasalları pahalı malzemeler olduğu için baş köşelerde,yaşam alanlarında muhafaza edilmeleri maruziyeti hızlandırıyor. Çocuk ve evcil hayvanların olmadığı,çocukların hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.Oturulan odada kapağı kapalı dahi olsa kimyasal madde bulundurulmamalıdır. Önerimiz,hava alan hava sirkülasyonu olan yağmur almayan bir dolap içinde kapakları kapalı olarak kilitli tutulmasıdır.

  Ambalajların Yeniden Kullanımı

  Kullanılan kimyasal maddenin ambalajları genelde dayanıklı maddelerden yapılmıştır.. Şeker kutusu tuz kutusu,un kabı, süt bidonu, hayvanlara yem kabı olarak kullanılmamalıdır. Bu amaçla kullanılan kaptaki kimyasal , evdeki aile bireylerine ve dolayısı ile evden dağılan her türlü gıdaya da bulaşmış olabilir.

  Hiçbir şeyden habersiz pazardan gıda alan kişi dahi bu duruma maruz kalabilir.Önerimiz aldığınız gıda maddelerinin ikinci defa kullanılan ambalajda olmamasına, yada bizzat bizim verdiğimiz ambalajda olmasına dikkat edilmelidir.Çok iyi yıkanması bir ihtimal riskleri önleyebilir.

  Artık kimyasalın su kaynaklarına dere yataklarına yada akar durumdaki sulara dökülmemesi,

  Basit bir ifade ile örnek olarak havada bulunan 5 miligram/metreküp boya tozu yada buharı ülkemiz yasal genel maruziyet sınırıdır. Bu değerin üzerindeki maruziyetler kişiye doğrudan etkilidir. Genelde kişinin farkında olmadığı hasarlar verebilir.Tedbir alınması zorunludur.Bu tür ölçümler Çevre Banlığının yetki verdiği Akreditif ölçüm firmaları tarafından kolaylıkla ölçülebilmektedir. Havadaki ortamda maruziyet bu kadar sınırlanmışken, su kaynaklarına doğrudan dökülen yada bulaşık kimyasal kapların temizlendiği su kaynaklarının devamındaki balık ve su canlılarına yaşama şansı bırakılmıyor. Bu tür dikkatsiz durumlar sebebi ile çevrede balık ölümleri çevrede ciddi bir kimyasal tehlikenin habercisi olabilir.

  Kullanılan kaplar, pınar, çeşme, dere, göl, deniz, gibi yerlerin etrafında yıkanmamalı, su havzalarına gitmesi önlenmelidir.Bunun için arıtma tesisleri kuruldukları bölgeler için bir önleyici tampon görevi görür.
  Kimyasal Uygulamaları,tatbiki,kişisel koruyucular,

  Zirai mücadele yada Kimyasal uygulaması yaparken, başladığınız andan işi bitirene kadar sigara içilmez, sakız çiğnenmez, temizlik yapılmadan yiyecek yenmez. Kullandığınız kimyasala göre alacağınız miligram seviyesinde doz , kişinin hayatını beklenmedik,anlam veremediği tahribatlarla karşı karşıya bırakabilir.Elde eldiven mutlaka olmalı, eldiven nitril olmalı içine kimyasal sızıntı almamalıdır.

  En çok ihmal edilen konu da gözlük konusudur. Göz yuvalarına ve retina tabakasına kimyasal madde işlediğinde göz iltihaplanmaları, göz kurulukları, göz şişmeleri, kızarıklıklar,görme bozuklukları, göz yüzeyi aşınmaları hatta görme kaybına sebep olabilir.

  Göze kimyasal kaçmalarında ilk yapılacak gözü yaklaşık olarak 15-20 dakika temiz su ile durulamaktır, asla göz ovuşturulmamalıdır. Sağlık merkezine başvurulmalıdır. İlkyardım kurslarına katılmalıdır.

  Mümkünse kimyasal dezenfeksiyon işinde giydiğiniz iş elbiseniz farklı olmalıdır.Mümkünse tanesi 5-10 TL civarında olan tyvek elbise (Kağıt elbiseler) kullanılmalıdır.

  Kullandığınız koruyucu maske şayet nefes almanızı zorlaştırıyorsa, ömrü dolmuştur. Filtresi değiştirilmelidir.Koruyucu maske kullanım ömrü, kullanım sıklığına ve maruziyet miktarına göre değişir, kullanım süresine, kullanıcı karar verir.Kimyasal dezenfeksiyon işlemi rüzgarlı havalarda yapılmamalı, hafif rüzgar varsa rüzgar arkaya alınmalıdır.

  Sağlığınıza göstermiş olduğunuz ilgi ve yazıyı sonuna kadar okuma duyarlılığını gösterdiğiniz için, teşekkür ederim.


  AMBALAJLARDAKİ TEHLİKE İŞARETLERİ

  X Sağlığa zararlı

  Xi Tahriş Edici

  N Çevre için zararlı

  Xn Zararlı

  T Toksik (Zehirli)

  C Korosif, aşındırıcı

  O Oksitleyci

  F Kolay alevlenir

  E Patlayıcı

  Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam Dileklerimle,Saygılarımla,

  Levent SERT

  İş Güvenliği İş Sağlığı Uzmanı

  Öneriler ve yorumlarınız,eleştirileriniz için lsert@hotmail.com


   
  Mehmet KOCABAŞ ve Huseyin_Turkoglu bu yazıya teşekkür etti.
 3. sonez

  sonez TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar merhaba zirai ilaç ve tarım aletleri ama en önemlisi zirai ilaçlarla ilgili risk analizi çalışmaı ,fikri olan varmı yardımcı olursanız sevirim şimdiden teşekkürler.

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica