Korkuluk, Merdiven Vb Standart Ölçülere Nereden Ulaşabiliiriz?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında ceylinada tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi  Tüzükler kalkmış olduğundan sayısal verilere çoğu yönetmelikte ulaşamıyoruz.Örneğin İşyeri bina ve eklentileri yönetmeliğinde ;
  "Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır." diyor. Bu bilgi mevzuatın neresinde yer almaktadır?


   
  Koray Satıcı bu yazıya teşekkür etti.
 2. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü yasal dayanağından yoksun kalmadan önce, içerisindeki bilgilere dayanılarak 40 yıl boyunca bu alanda alınması gereken tedbirlere kaynak teşkil etmiştir. Tüzüğün yürürlükten kalkması veya yasal dayanaktan yoksun kalması, içerisinde yer alan bilgilerin bundan sonra yanlış veya geçersiz olduğu anlamına gelmeyecektir. Yürürlükte olan herhangi bir mevzuatta, tüzükteki hükümlerin aksine bir hüküm bulunmadıkça tüzük içerisindeki evrensel norm haline gelmiş bilgiler kullanılabililir.

  Örnek: Tüzük yürürlükte değil diye; merdivenlerde 4 basamaktan sonra korkuluk ve trabzan koyma zorunluluğu değişip 6 basamak olacak değil, veya korkulukların tabandan yüksekliği en az 90 cm yükseklikte olması gerekliyken, artık 75 cm olacak da değil. (Bu hususta aksini söyleyen yeni bir hüküm olana kadar.)

   
  oğuz bakar, burakyuksel, keskinkilic ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi     

   
 4. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi

  Sorun da burada değil mi zaten?sınav odaklı düşünürsek Tüzük yok, uygulamada var...Tüzüklerin kaldırılma amacı nedir?Yenileri mi çıkacak??

   
 5. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Tüzüklerin son yasal dayanağı olan yasa maddesi(4857 sayılı İş Kanununun Geçici 2 nci maddesi) yürürlükten kalktığı için, tüzükler dayanaksız kalmıştır. Tüzüklerin yerine, 6331 sayılı kanuna bağlı yönetmelikler çıkarılmaktadır.

     

   
 6. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi   
 7. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi

  Evet yönetmeliklerin yenisi çıkarılmakta ancak sayısal veri yerine genel ifadeler kullanılmaktadır.
  Örneğin İşyeri Bina ve eklentileri Yönetmeliğinde;

  "Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır.
  Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. "Örneğin eskiden oturarak çalışma, ayakta çalışma ve ağır bedensel güç gerektiren çalışmalar için sıcaklık limitleri vardı, şimdi neye göre belirleyeceğiz?

  İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.
  "İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standartları esas alınır."Bu standartlardan sorumlu muyuz?(sınav için)

  -"İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır."Bunun standartını neye göre belirleyeceğiz?

  "(suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır."Yine genel bir ifade; ölçüsü nedir?   
  yaşar26 ve Koray Satıcı bu yazıya teşekkür etti.
 8. Koray Satıcı

  Koray Satıcı TÜİSAG Üyesi

  evet arkadaşlar tam da ben bu başlıktaki sorulan soruların cevaplarını aramaktayım.Kesin bir bilgiye ulaşamadım   
 9. NUROL

  NUROL TÜİSAG Üyesi

  Ben de çalışırken buralara çok takılıyorum.Ne yapmalı?Ne kadar muallak...

     

   
 10. Şahin Hamarat

  Şahin Hamarat TÜİSAG Üyesi

   

  Ekli Dosyalar:

 11. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  resmi gazete Tarihi: 02.11.1985 resmi gazete Sayısı: 18916 mükerrer


  PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1)

  Merdivenler


  Madde 43 - (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile merdiven basamaklarının ölçüleri ve bunların yapımında uyulacak kurallar aşağıda belirlenmiştir.

  a) Merdiven kolu ve sahanlıklar:

  Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında (1.20) m.den, diğer yapılarda (1.50) m.den az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz.

  Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.

  Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

  Merdivenlerin her iki tarafında da (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

  b) Merdiven basamaklarının ölçüleri:

  Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği (0.16) m.den, asansörlü binalarda (0.18) m.den fazla olamaz.

  Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a= yükseklik, b= genişlik'tir.

  Ancak bu genişlik (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) (0.27) m.den az olamaz.

  Balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) (0.10) m., basamak ortasında(Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) (0.27) m.den az olamaz.

  Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan merdivenlerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

  Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

  Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512
  Yürürlük Tarihi : 23.06.2007
  (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile)
  (Değişik: 12.05.2011-1113 sayılı Meclis Kararı ile)
  (İptal: 28.12.2011-2011/2089 sayılı İstanbul 10. İdare Mahkemesi Kararı ile )
  (Değişik: 18.05.2012-1110 sayılı Meclis Kararı ile)

  MERDİVENLER
  MADDE 8.06
  8.06.1. Genel Hükümler
  Genel olarak bu Yönetmelikte adı geçen umumi binalarla otel, iş hanı, büro, pasaj v.b. birden
  fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak merdivenleri ahşap olamaz.
  Merdivenlerin çatı, bodrum ve benzeri ortak alanlara ulaştırılması zorunludur. İstanbul İmar Yönetmeliği
  Meclis Kararı Tarihi: 15.06.2007 Sayısı: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007 58
  Merdiven kovasının dar kenarı (0,10) m.’den az olamaz.
  Basamak genişliği: 2a+b=60 ile 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a= yükseklik, b=
  genişliktir.
  Merdiven tanziminde en çok 18 rıhtan sonra ara sahanlık bırakılacaktır.
  İmar Kanunu ile imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre korunması mümkün olan
  binalarda kat ilavesi halinde, mevcut merdivenler bu madde hükümlerine uymadığı takdirde,
  bu konuda yapılacak işlemi saptamaya ilgili belediyesi yetkilidir.
  Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve
  küpeşte yapılması ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da
  standartlara uyulması zorunludur. Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE
  standartlarının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde
  hükümleri geçerlidir.
  Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması nizami şekil ve ölçülerde merdiven yapılması
  koşulunu ortadan kaldırmaz.
  Merdiven Kolu ve Sahanlık Genişlikleri İle Merdiven Basamaklarının Ölçüleri
  8.06.2. Konut Binalarında:
  Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri (l.20) m.’den az olamaz. Çatıya ve bodrum katlara
  ulaşan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur.
  Bu ölçüler tek aileye mahsus evlerde veya bağımsız bölümlerde (dubleks, tripleks,...vb.)
  (0,90) m.’ye, servis merdivenlerinde (0,70) m.’ye kadar indirilebilir.
  İskan edilmeyen çatı aralarına çıkan merdivenlerde bu ölçüler aranmayabilir. Merdivenin
  çatıya ulaşmaması durumunda çatıya çıkışı sağlayacak gemici merdiveni bulunması şarttır.
  Çatılı binalarda çatıya çıkmak için en az (0,80 x 0,80) m. boyutlarında kapaklı bir delik
  bulundurulur.
  Merdivenin çatı ile irtibatlandırılması zorunludur ve Merdiven boşluklarında, yangın anında
  duman tahliyesi için en az (0,4.x0,40)m. veya (Ø= 0,30) m. ölçülerinde hava bacası
  bırakılması ve doğalgaz kaçakları anında doğal gazın tahliyesi için serbest en kesit alanı en az
  150cm2 olan havalandırma kanallarının olması veya gaz alarm cihazının kullanılması
  zorunludur.
  Merdiven Basamaklarının Ölçüleri:
  Basamak yüksekliği; 0.17 m.’den fazla olamaz.
  Basamak genişliği; 0.27 m.’den az olamaz.
  Balansmanlı merdivenlerde, merdiven genişliği kova kenarında asgari basamak genişliği
  0.10m. olacak, bu genişlik basamak ortasında (0.27) m.’den aşağı düşmeyecektir.
  İskan edilmeyen çatı arası ve çatılar ile bodrum katlara ait merdivenlerde rıht yüksekliği
  (0.20) m’den çok basamak genişliği ise (0.25) m’ den az olamaz.

  8.06.3. Konut Dışı Binalarda:
  Herhangi bir merdivenin, yapıda merdiven merkez olmak üzere (25,00) m. yarıçaplı daire
  içindeki piyeslere hizmet edebileceği kabul edilir. Bunu sağlamayan büyük boyutlu binalarda
  yukarıdaki ölçüye uyularak gerekirse ikinci veya üçüncü merdiven tesis edilir.
  Umumi binaların merdiven genişliği (1,60) m.’den az olamaz.
  Umumi binalarda basamak genişliği ve yüksekliği:
  İç merdivenlerde rıht yüksekliği : 0,l6 m.’den fazla
  Dış merdivenlerde rıht yüksekliği : 0,l5 m.’den fazla
  İç merdivenlerde basamak genişliği : 0,29 m.’den az
  Dış merdivenlerde basamak genişliği : 0,32 m.’den az olamaz.
  Balansmanlı merdivenlerde, merdiven genişliği kova kenarında asgari basamak genişliği
  0.15m. olacak, bu genişlik basamak ortasında 0.32 m.’den aşağı düşmeyecektir.
  Bu yönetmelikte oluşturulması zorunlu tutulan ana merdivenler dışında düzenlenen
  merdivenlerde, umumi bina tanımına girmeyen yapılarda düzenlenen bağımsız bölüm içi
  merdivenlerde ve cephesi (8.00) m.den ve/veya kat alanı (150.00) m2
  .den küçük binalarda
  düzenlenecek merdivenlerde; merdiven kolu ve sahanlık genişliği (1.20)m.den az, basamak
  yüksekliği iç merdivenlerde (0.17) m.den, dış merdivenlerde (0.16) fazla, basamak genişliği
  ise; iç merdivenlerde, çıkış hattında (0.27) m.den, dış merdivenlerde (0.30) m.den az olamaz.
  8.06.4. Korkuluklar:
  Her türlü binada; balkon ve teras etrafında 5’den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde,
  kotu (0.90) m.’den az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az (0.90) m.
  yüksekliğe kadar teknik şartlara uygun olarak, gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle
  korkuluk yapılması mecburidir.
  İstinat duvarı üstünde ve her ne sebeple olursa olsun daha önce ön bahçelerin yaya kaldırımı
  seviyesine göre (0.50) m.’den daha aşağıda teşekkül etmiş bahçelerde yol kenarına bahçe
  duvarı yapılmadığı takdirde, korkuluk yapılması zorunludur.   
 12. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  dahası da var, İBB İmar Yönetmeliğine bakınız arkadaşlar

   
 13. HANDE GÜL

  HANDE GÜL TÜİSAG Üyesi

  elektrik işlerinde kullanılması gereken merdivenler ne özellikte olmalıdır? sadece papuçları mı yalıtkan olmalı yoksa fiberglas malzemeden mi yapılmalıdır?
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. merdiven korkuluk yüksekliği

  ,
 2. iş güvenliği merdiven yönetmeliği

  ,
 3. balkon duvarı yüksekliği

  ,
 4. balkon yüksekliği,
 5. korkuluk yüksekliği yönetmelik 2016,
 6. tse kupeste standart,
 7. apartmanda merdiven boşluğu kaç m2 olmalı,
 8. bina merdivenleri hakkında yonetmelik,
 9. fabrikalarda merdiven standartlari,
 10. balkon ve merdiven korkulukları yükseklikleri ve ara boşlukları ne kadar olmalıdır
Yandex.Metrica