Isgüm 2013 Yili Ölçüm Ve Değerlendirme Fiyatlari Belli Oldu

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Cihazları' kısmında rs_6 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi  A- 2013 yılı mal ve hizmet birim fiyat listesi.
  EK 1
  Madde
  Hizmetler
  2013 Fiyatı
  (TL)
  1
  n İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
  50.00 *
  2
  n Hava Akım Hızı Ölçümü
  10.00 *
  3
  n Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
  20.00 *
  4
  n Günlük Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlendirmesi (LEX, 8 saat)
  100.00 *
  5
  n Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm 3-eksende yapılmaktadır.)
  50.00 *
  6
  n El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm 3-eksende yapılmaktadır.)
  50.00 *
  7
  n Aydınlatma Ölçümü
  15.00 *
  8
  n Fourier Transform İnfrared Spekt. Serbest Silis Analizi (Numune alınması ücrete dahildir.)
  140.00 *
  9
  n İşyeri Havasından Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü (En az dört ölçüm yapılır.)
  60.00 *
  10
  n Gaz Kromatografi Analizi (Her bir numune için )

  150.00 *
  11
  n Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini
  150.00 *
  12
  n Lifsi Tozların Tür Analizi
  250.00 *
  13
  n Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz (Her bir numune için)
  300.00 *
  14
  n İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için)
  200.00 *
  15/1
  n Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
  250.00 *
  15/2
  n Atomik Abs.. Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi
  40.00 *
  16
  n Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
  65.00**
  17
  n İdrarda Fenol Analizi
  35.00**
  18
  n İdrarda Hippürik Asit Analizi
  35.00**
  19
  n İdrarda TCA (Triklororasetikasit) Analizi
  35.00**
  20
  n İşitme Testi (Odyometri)
  10.00**
  21
  n Elektrokardiyografi (EKG)
  5.00**
  22
  n Kanda Glikoz Tayini
  5.00**
  23
  n Kanda Kolesterol Tayini
  5.00**
  24
  n Kanda Albumin Tayini
  5.00**
  25
  n Kanda Total Protein Tayini
  5.00**
  26
  n Kanda GGT Tayini
  5.00**
  27
  n Kanda AST Tayini
  5.00**
  28
  n Kanda ALT Tayini
  5.00**
  29
  n Kanda ALP Tayini
  5.00**
  30
  n Kanda Üre Tayini
  5.00**
  31
  n Kanda Ürik Asit Tayini
  5.00**
  32
  n Kanda Kreatinin Tayini
  5.00**
  33
  n Tam İdrar Tetkiki
  5.00**
  34
  n PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi
  13.00**
  35
  n Solunum Fonksiyon Testi
  15.00**
  36
  n Tam Kan Sayımı
  5.00**
  37
  n Sedimantasyon
  4.00**
  38
  n Kontrol Belgesi
  200.00*
  39
  n Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri
  100.00*
  40
  n Toluen Analizi
  450.00*
  41
  n Ksilen Analizi
  450.00*
  42
  n Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi (Kişi Başına )
  1.500.00*
  43/1
  n Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (A Okuyucu Film Başına )
  5.50**
  43/2
  n Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (B Okuyucu Film Başına )
  5.00**
  44
  n Danışmanlık Hizmetleri (Risk değerlendirmesi) Gün/TL)
  300.00*
  45
  n Kurumsal Yetki Belgesi
  8.000.00*
  46
  n Kişisel Yetki Belgesi
  300.00*
  47
  n Kişisel Yetki Belgesi Vizesi
  75.00*
  48
  n İşyeri Ön İncelemesi (Gün/TL) (firma ölçüm yaptırmaktan vazgeçerse bu miktarı ödeyecek.)
  300.00*
  Not:
  * İşyeri ortamından alınan numune analizlerinde, birim fiyatlara, genel KDV oranı,
  ** Kişilerden alınan biyolojik numunelerin analizinde ve kişi üzerinde yapılan tetkikler, çekilen filmler ve bu filmlerin okunması ile kitap satışlarında, birim fiyatlara, % 8 KDV ilave edilecektir.

  A- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGÜM Merkezi Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2. fıkrası gereği, maliyet - işletme gideri - kar unsurları ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle tespit edilen mal ve hizmetlerin 2013 yılı içindeki satışlarında Katma Değer Vergisi hariç EK:1’de belirtilen birim fiyatlar uygulanacaktır.

  B- 2013 yılı içinde piyasadan gelecek taleplerde Kurumsal tercihin artırılması amacıyla toplamda 5.001 – 10.000.TL arasındaki talepler % 10, 10.001- üzerindeki taleplere % 15, 50 kişinin altında personel çalıştırılan küçük işletmelere %25 indirim uygulanacaktır.
  Gelen taleplerin birden fazla indirimi gerektirdiği durumlardayukarıda belirtilen indirim tutarlarının en yükseği uygulanacaktır.

  C-İşletme bütçesinde yer alan ödeneklerden kullanılmayan veya kısmi olarak kullanılan kalemlerdeki bakiyelerin, mevcut diğer kalemlere aktarılması ile ilgili bütçe revize işlemleri, bütçe toplam tutarının % 10 unu geçmemek şartı ile Harcama Yetkilisi tarafından yapılacaktır,

  D- Uygulanacak metot ve analizlerde uyulması gereken usul ve esaslar.

  1- Birim fiyat listesinin (1) maddesinde belirtilen toz numunesi alma ve gravimetrik değerlendirme, MDHS 14/3 metoduna göre yapılacaktır.

  2- Birim fiyat listesinin (4) maddesinde belirtilen gürültü ölçüm fiyatı; görev tabanlı, iş tabanlı ve/veya tüm gün süreli ölçüm stratejileri kullanılarak yapılacak günlük gürültü maruziyet değerlendirmelerinin (Lex, 8 saat) her biri içindir. Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri TS EN ISO 9612 metoduna göre yürütülecektir.

  3- Birim fiyat listesinin (5) maddesinde belirtilen Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümleri, TS ISO 2631–2 metoduna göre yapılacaktır.

  4- Birim fiyat listesinin (6) maddesinde belirtilen El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümleri TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 metoduna göre yapılacaktır.

  5- Birim fiyat listesinin (8) maddesinde belirtilen işyeri havasında bulunan Silis’in örneklenmesi ve analizini kapsamaktadır. Havada bulunan silis tayini Fourier Transform İnfrared Spektroskopisinde (FTIR); MDHS 101 metoduna göre yapılacaktır.

  6- Birim fiyat listesinin (9) maddesinde belirtilen İşyeri Havasından Tüp İle Anlık Gaz Ölçümünü kapsamaktadır. Anlık gaz ölçümü ile iş yeri ortam havasındaki konsantrasyonu belirlenmeye çalışan kimyasalın, sekiz saatlik mesai süresi boyunca maruz kalınan ortalama konsantrasyonun tespit edilebilmesi için en az 4 ölçüm yapılmalıdır. Bir kimyasala ait yapılan her 4 ölçüm sonucunda ortalama değer olarak bir analiz sonucu hesaplanır. Bu ölçüm türü için ölçülen her bir kimyasal başına için tek bir birim fiyat ücreti esas alınır.

  7- Birim fiyat listesinin (10) maddesinde belirtilen İşyeri havada bulunan aromatik hidrokarbonların (Benzen, Toluen, Etilbenzen- ( (m-o-p)-ksilen ) örneklemesi ve gaz kromotografisinde analizini kapsamaktadır. NMAM 1501 (NIOSH) Aromatik Hidrokarbon metoduna göre yapılacaktır. Tek numunede, tek metot ile birden fazla kimyasal madde analizi yapıldığında ayrı ücretlendirme yapılmayacaktır. İşyeri ortamında yapılan iş tüm mesai süresini kapsıyorsa, ölçülen kimyasalın zaman ağırlıklı ortalamasını (TWA) hesaplayabilmek için 2 numune, yapılan iş daha kısa süreli ise işin süresi boyunca 1 numune veya ölçülen kimyasala ait kısa süreli maruziyet (STEL) limit değeri hesaplanacaksa 1 numune alınacaktır. Ücretlendirmede örnekleme yapılan iş süreci başına (TWA hesabı için 2 numune alınsa bile) tek bir analiz ücreti esas alınacaktır.

  8- Birim fiyat listesinin (11) maddesinde belirtilen asbest ve sentetik lifsi tozların (MMMF) Faz Kontrast mikroskobunda konsantrasyon tayin analizleri yapılacaktır.

  9- Birim fiyat listesinin (12) maddesinde belirtilen asbest ve sentetik lifsi tozların (MMMF) Elektron mikroskobunda tür tayin analizleri yapılacaktır. Numune iş yeri ortam havasından İSGÜM tarafından alınacaktır. Numunenin analizi VDI 3492 metoduna göre yapılacaktır.

  10- Birim fiyat listesinin (13) maddesinde belirtilen işyeri havasında bulunan formaldehitin örneklenmesi ve analizini kapsamaktadır. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde (HPLC) havada bulunan formaldehit tayini örnekleme türüne göre (aktif veya pasif) OSHA 1007 veya TSE ISO 16000-3 metoduna göre yapılacaktır.

  11- Birim fiyat listesinin (14) maddesinde belirtilen işyeri havasında bulunan inorganik asitlerin (HCI: Hidroklorik asit, HF: Hidroflorik asit, HBr: Hidrobromik asit, H2SO4: Sülfürik asit, HNO3: Nitrik asit, H3PO4: Fosforik asit) ve amonyağın (NH3) örneklemesini ve iyon kromotografisinde (IC) analizini kapsamaktadır. İyon kromatografisinde havada NH3 tayini NIOSH 6016 metoduna göre, HCI, HF, HBr, H2SO4, HNO3, H3PO4 tayinleri ise NIOSH 7903 metoduna göre yapılacaktır. İnorganik asitlerin analizinde, tek numunede aynı metot ile tüm inorganik asitlerin (HCI, HF, HBr, H2SO4, HNO3, H3PO4) analizi yapılabildiğinden her bir asit için ayrı ücretlendirme yapılmayacaktır. İşyeri ortamında yapılan iş tüm mesai süresini kapsıyorsa, ölçülen kimyasalın zaman ağırlıklı ortalamasını (TWA) hesaplayabilmek için 2 numune, yapılan iş daha kısa süreli ise işin süresi boyunca 1 numune veya ölçülen kimyasala ait kısa süreli maruziyet (STEL) limit değeri hesaplanacaksa 1 numune alınacaktır. Ücretlendirmede örnekleme yapılan iş süreci başına (TWA hesabı için 2 numune alınsa bile) tek bir analiz ücreti esas alınacaktır.

  12- Birim fiyat listesinin (15/1), (15/2) maddesinde belirtilen atomik absorpsiyon cihazı (Alevli / Grafit ) ile işyeri havasında bulunan Pb(kurşun), Cd(kadmiyum), Cr(krom), Ni(nikel), Zn(çinko), Cu(bakır), Mn(mangan), Fe(demir), Al(aliminyum) ağır metallerinin örneklemesini ve analizini kapsamaktadır. Havada bulunan kurşun ve kurşun bileşikleri tayini TS ISO 8518, Mars5 CEM metotlarına; kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri tayini NIOSH 7048, Mars5 CEM metotlarına; krom ve krom bileşikleri tayini NIOSH 7024, Mars5 CEM metotlarına; çinko ve çinko bileşikleri tayini NIOSH 7030, Mars5 CEM metotlarına; bakır ve bakır bileşikleri tayini NIOSH 7029, Mars5 CEM metotlarına; alüminyum ve alüminyum bileşikleri NIOSH 7013, Mars5 CEM metotlarına; nikel ve nikel bileşikleri tayini, demir ve demir bileşikleri tayini, mangan ve mangan bileşikleri tayini OSHA ID-121 ve Mars5 CEM metotlarına göre yapılacaktır.

  13- Birim fiyat listesinin (17) maddesinde belirtilen idrarda fenol analizi, benzen etkilenmesinde kullanılan bir metottur.

  14- Birim fiyat listesinin (18) maddesinde belirtilen idrarda hippürik asit analizi, toluen etkilenmesinde kullanılan bir metottur.

  15- Birim fiyat listesinin (19) maddesinde belirtilen idrarda TCA analizi, trikloroetilen etkilenmesinde kullanılan bir metottur.

  16- Birim fiyat listesinin (44) maddesinde belirtilen Danışmanlık Hizmeti kapsamında yapılacak olan Risk Değerlendirmesi ön inceleme gerektirmektedir.


   
  arzu_91, Tokat ve hafizegönen bu yazıya teşekkür etti.
 2. utku öz

  utku öz TÜİSAG Üyesi  Olcay bey hangi ölçümler hangi sektör ya da işler için zorunlu bu konuda resmi bir yazı var mıdır? bilginiz var mı? mesela tornacılık ya da boyacılık işlerinde yapılması gereken ölçümler gibi.
  Olcay bey hangi ölçümler hangi sektör ya da işler için zorunlu bu konuda resmi bir yazı var mıdır? bilginiz var mı? mesela tornacılık ya da boyacılık işlerinde yapılması gereken ölçümler gibi.

   
  arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
 3. Alper Erkmen

  Alper Erkmen TÜİSAG Üyesi

  Dosya halinde 2013 fiyat listesi ektedir.

     

   

  Ekli Dosyalar:

  arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
 4. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi

  Utku araştırmalarım sonucu sekör bazında yapılması gereknler ile ilgili olarak bir liste mevcut değil. yapılan risk değerlendime sonucunuza göre yapılması gereken ölçümlere sizin karar vermeniz gerekecek. misal gürültü düzeyinde çok yüksek değişkenlikler olan bir iş yeri ise, gürültü ölçümleri, titreşime maruziyetin yoğun olduğu bir iş yeri ise el kol vetüm vücut titreşim ölçümleri gibi...yani bu noktada karar verme merci siz ve iş yeri hekimi olacaktır.

  saygılarımla

   
  arzu_91, utku öz ve nurcan bu yazıya teşekkür etti.
 5. aslan

  aslan TÜİSAG Üyesi

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınları arasında çıkan meslek hastalıkları ile ilgili Sn. Dr. Rana GÜVEN'in kitabından yararlanabilirsiniz.

     

   
  arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
 6. ozgurcemil

  ozgurcemil TÜİSAG Üyesi

  Bu listenin bulunduğu resmi gov.tr uzantılı web sayfasıdır.
  http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/Fiyat%20Listesi%202013.doc

  Paylaşılan bilgilerin resmi gov.tr uzantılı bir web sayfasına olmasına, paylaşan arkadaşlarında kaynağı ile paylaşmasına özen göstermesini rica ediyorum.

   
 7. Eray ATALAY

  Eray ATALAY TÜİSAG Üyesi

  "İşyeri Ön İncelemesi (Gün/TL) (firma ölçüm yaptırmaktan vazgeçerse bu miktarı ödeyecek.)
  300.00*"

  Her halukarda bu miktar ödenecek değil mi?
   
 8. İsmail HAN

  İsmail HAN TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar merhaba,

  çalıştığım firmada genel anlamda ofis ve lojistik depo faaliyetlerinin yanında otopark vb eklentilerde bulunmaktadır. Sizce hangi ölçümleri nerelerde yaptırmam daha sağlıklı olacaktır. İyi çalışmalar dilerim...   
 9. sdmühendis

  sdmühendis TÜİSAG Üyesi


  risk analiz ve ön değerlendirme çalışmalarında işyeri hekimi de bulunacağından hangi tahililerin yaptırılacağına doktor tarafından kannat getirilmesi daha doğrudur.

     

   
 10. fehmi

  fehmi TÜİSAG Üyesi

  2014 e girince bu liste geçerlimi acaba arjkadaşlar.

  bide fiyatlar neden özel şirketlerden daha ucuz benm yanlış okuyorum:)   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica