İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Prosedürü

Konu, 'OHSAS 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sis. Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Prosedürü


  1.0 AMAÇ : …………………...'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş
  Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,


  2.0 KAPSAM : ……………………….'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
  Sistemi"(İSG) kapsamında yapılacak risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılır.


  3.0 SORUMLULUKLAR: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanuni mevzuatların incelenmesi ve sisteme
  adaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatların
  değerlendirilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.


  4.0 UYGULAMA:

  4.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması:

  Risk değerlendirilmesi ile ilgili bazı tanımlamalar;

  Risk Değerlendirilmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının oluşturulması için kullanılan yöntemdir.
  Tehlike: Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır.
  Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır
  Risk: Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.
  Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.

  Risk Sonucu (Şiddet): Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür.
  (Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)

  Risk Derecesi: risk değerlendirme Formülünde ve risk değerlendirme Planında kullanılacak olan
  Risk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.
  Bir başka deyişle;
  Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal) X Şiddet (Sonuç)
  RD= RO x RŞ


  4.2 risk analizi:

  Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir

  Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.

  İHTİMAL (OLASILIK)
  ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

  PUAN
  ÇOK KÜÇÜK

  NEREDEYSE MÜMKÜN DEĞİL

  Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.
  1
  KÜÇÜK
  AZ OLASILIKLA (Yılda bir)
  Sistem ve / veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol açabilir.
  2
  ORTA
  OLASILIK DÂHİLİNDE (Yılda birkaç kez)
  Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına karşın çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol açabilir.
  3
  YÜKSEK
  ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA
  (Ayda bir)
  Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı vardır.

  4
  ÇOK YÜKSEK
  KAÇINILMAZ
  (Haftada bir-her gün)
  Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.
  5


  SONUÇ (ŞİDDET)
  DERECELENDİRME
  PUAN
  ÇOK HAFİF
  İLK YARDIM GEREKTİREN
  İlk yardımın yeterli olduğu haller
  1
  HAFİF
  İLK YARDIM GEREKTİREN
  Geçici iş göremezlik
  2
  ORTA
  TEDAVİ GEREKTİREN
  Hafif yaralanmalar, el, ayak, parmak kesilmeleri, kopmaları, yanıklar, işitme kayıpları, meslek hastalıkları vb.
  3
  CİDDİ
  UZUV KAYBI
  Ağır yaralanmalar, göz, kol, bacak veya elin en az birinin tamamen kaybı
  4
  ÇOK CİDDİ
  ÖLÜM
  Sürekli iş göremezlik
  5

  * İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.
  SONUÇ
  EYLEM
  ÖNEM DERECESİ
  20,25
  15,16
  KABUL EDİLEMEZ RİSK
  Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
  A
  10,12
  8,9
  DİKKATE DEĞER RİSK
  Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli
  B
  4,5,6
  1,2,3
  KABUL EDİLEBİLİR RİSK
  Acil tedbir gerektirmeyebilir.
  C
  SONUÇ (ŞİDDET)
  OLASILIK
  ÇOK CİDDİ
  5
  CİDDİ
  4
  ORTA
  3
  HAFİF
  2
  ÇOK HAFİF
  1
  ÇOK YÜKSEK
  5
  25
  20
  15
  10
  5
  YÜKSEK
  4
  20
  16
  12
  8
  4
  ORTA
  3
  15
  12
  9
  6
  3
  KÜÇÜK
  2
  10
  8
  6
  4
  2
  ÇOK KÜÇÜK
  1
  5
  4
  3
  2
  1


  Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:

  RİSK = OLASILIK X ŞİDDET


  Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin risk puanına eklenir.  4.3 Risk Önem Derecelerine Göre Kontrol ve Önlem Faaliyetleri:
  A- Kabul Edilemez Riskler; (15, 16, 20, 25)


  Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir  B- Dikkate Değer Riskler; (10, 12, 8, 9)

  Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale yapılmalı, müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilmelidir

  C- Kabul Edilebilir Riskler; (4, 5, 6, 1, 2,3)

  Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin devamlılığı sağlanmalıdır.  4.4 Önlemlerin Belirlenmesi:
  Değerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için aksiyonlar planlanır. Bu aksiyonlar, aksiyon tablosuna kaydedilir ve aksiyonlar gerçekleştirilmeden önce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Aksiyonların gerçekleştirilmesinin ardından risk yeniden değerlendirilir.


  4.5 risk değerlendirme Planı Oluştururken;

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirmesi; Kalite ve ISG Yönetim Temsilcisi, Şantiye ISG Yönetim Temsilcisi, Şantiye Şefi, Genel Müdür ve yapılan faaliyetler konusunda tecrübeli teknik bir kişi ile "Beyin Fırtınası" şeklinde toplantı ile yapılır.

  Bu toplantıda ilk olarak mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında riskler yapılan faaliyet ve işe göre belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağının ve tehlikesinin ne olacağının tespiti sırasında yasal yükümlülükler göz önünde bulundurulur.

  Yapılan tespit ve belirlemelere göre "risk değerlendirme Planı”ndaki formülasyon uygulanır. "risk değerlendirme sonucu “Risk Derecesi” (RD) tespit edilir. Çıkan sonuca göre "Riskin Önem Derecesi" (RÖD) belirlenir. İSG risk değerlendirmesi için "Merkez Ofis risk değerlendirme Planı Formu (F 065) , "Şantiye risk değerlendirme Planı Formu (F 066), "Merkez Ofis İSG Yönetim Programı Formu” (F 060) ve "Şantiye İSG Yönetim Programı Formu"
  (F 061) kullanılır.

  Riskin önem derecesi en önemliden başlanarak, yapılması gereken düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler KYS/İSG Yönetim Temsilcisi tarafından üst yönetime raporlanır ve gerekli faaliyetler için karar beklenir.

  risk değerlendirme; işletme yeni kurulduğunda ve ilaveten yapılan değişiklikler durumunda gözden geçirilir.

  Ayrıca YGG toplantılarında risk değerlendirme planları da gözden geçirilir.

  Risk önem derecesine bağlı öncelik sırasına göre yapılacak düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri için uzun bir süreç gerektiği durumlarda yapılacak faaliyetlerin planlaması Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır ve Genel Müdür'den onay alınır.


  ATN İNŞAAT LTD.ŞTİ.'de olaylar, kazalar; yapılan faaliyetler, personelin işe gidiş - geliş imkanları, taşeronlar ziyaretçiler ve çalışılan bölgede risk altında bulunan çevre halkı göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve risk değerlendirme planında verilmiştir.

  İş kazalarına sebep olabilecek tehlikeler “Ramak Kalma-Tehlike Bildirim Formu (F 063) ile İSG sorumlusuna bildirilir. İş kazasının oluşmasına muhtemel hatalar, tedarik edilen sağlık şartlarına uygunsuz malzemeler İSG Uygunsuzluk Raporu (F 064) ile İSG Sorumlusuna bildirilir


  ATN İNŞAAT LTD.ŞTİ.'de kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karşılaşılabilinecek sonuçlar bu kazaların önlenmesi için alınan önlemler ve kaza sonrasında yapılması gereken faaliyetler de "risk değerlendirme Planı"nda verilmiştir.

  Herhangi bir iş kazası durumunda; Merkez Ofiste Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından, Şantiye içinde ise Şantiye İSG Yönetim Temsilcisi / Şantiye Şefi tarafından "Olay-İş Kazası Kayıt formu" (F 062) doldurulur ve bu uygunsuzluk için gerekli faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetler; iş kazası konusunda inceleme yapılması, olayların soruşturulması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsamaktadır.


  risk değerlendirme Merkez Ofis ve Şantiye olarak yapılan iki değişik faaliyet için ayrı ayrı oluşturulur.

  Oyak Renault’un İçerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarımız için her iş öncesinde Şantiye Denetimi ve risk analizi yapılmaktadır. Yapılan denetim ve analizlerde Oyak Renault’un formları kullanılır.


  5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

  OHSAS 18001 Sistem Şartı Madde 4.3.1

  (F 060) Merkez Ofis İSG Yönetim Programı Formu
  (F 065) Merkez Ofis risk değerlendirme Planı Formu
  (F 061) Şantiye İSG Yönetim Programı Formu
  (F 066) Şantiye risk değerlendirme Planı Formu
  (F 062) Olay-İş Kazası Kayıt Formu
  (F 063) Ramak-Kalma Tehlike Bildirim Formu
  (F 064) İSG Uygunsuzluk Raporu
  (PL 05) Merkez Ofis risk değerlendirme Planı
  (PL 06) Şantiye risk değerlendirme Planı
  O/R Şantiye Denetimi Formu


   

  Ekli Dosyalar:

  Sezer Emre, arzu_91, Volcano ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica