İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürü

Konu, 'OHSAS 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sis. Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi
  1.0 AMAÇ : Bu prosedürün amacı; ………………..'ta "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" Standardına göre yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğunu ve sorumlulukları ifade etmektir.

  2.0 KAPSAM : Bu prosedür; …………………..'ta uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" (İSG) kapsamında yapılacak faaliyetlerde kullanılır.

  3.0 SORUMLULUKLAR: İş Sağlığı ve Güvenliği ile faaliyetlerin yerine getirilmesinden, koordinasyonundan ve kontrolünden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.
  Merkez Ofis için "İş sağlığı ve güvenliği " faaliyetleri, Kalite ve İSG Yöneticisi tarafından yürütülür.
  Şantiyeler için "İş sağlığı ve güvenliği" faaliyetleri, Kalite ve İSG Yöneticisi ve Şantiye Şefleri tarafından yürütülür.

  4.0 UYGULAMA :

  OHSAS 18001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" Standart şartlarına göre;


  4.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi:

  "İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında; Tehlike tanımlamaları, risk değerlendirmesi, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre riskin kontrol altına alınması ve kontrollerin belirlenmesi konuları "İSG risk değerlendirme Prosedürü”nde (P 009) verilmiştir.

  Risk değerlendirmeleri; Merkez Ofis ve Şantiyeler için ayrı ayrı olarak "İSG risk değerlendirme Planı Formları"
  (F 065) – (F 066) kullanılarak yapılır.  4.2 Yasal ve Diğer Şartlar:

  Firmamızın kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, İş Kanunu ve ilgili Mevzuatlar özel yayın şirketlerinden abonelik yoluyla temin edilir. İSG mevzuatlarında olan değişmeler abone olunan yayın kurumu tarafından firmamıza bildirilmektedir.

  Firmamızın kanuni yükümlülüklerini en iyi seviyede yerine getirmesinden ve sürekliliğinin sağlanmasından İSG için Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.
  Abone olunan yayın kuruluşlarından mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin firmamıza bildirilmesinden sonra İSG için Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi değişiklikleri inceler. Oluşan değişikliklerde firmamızı ilgilendiren mevzuatlardaki yeni yükümlülükler ve / veya değişiklikler belirlenir.

  Belirlemeden sonra Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi'nin onayı alındıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılır. Yapılan düzenlemeler "Dokümanların Kontrolü Prosedürü”ne (P 001) göre yapılır.

  Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği iç denetimler sonucu anlaşılırsa düzeltici faaliyet kararları alınır ve sonuçtan Üst Yönetim İSG için Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından bilgilendirilir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında olası iş kazaları; "İSG risk değerlendirme Prosedürü”ne (P 009) göre tanımlanmış, tehlike sonuçları ve sebepleri belirlenmiş, tehlikeye yönelik önlemlerin neler olduğu ve iş kazası durumunda yapılacak faaliyetlerde belirlenmiştir. Bunun için "İSG risk değerlendirme Planı Formu" (F 065 – F 066) kullanılır.

  Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi, Kalite ve İSG Yöneticisi ve Şantiye Şefleri sorumludur.  4.3 Hedefler ve Programlar :


  "İSG Yönetim Programları" Merkez Ofis ve Şantiyeler için Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır. Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İSG Yönetim Programlarının oluşturulmasında "İSG yönetim programları formları" (F 060 – F 061) kullanılır.

  Hazırlanan "İSG yönetim programları", "İSG Politikası"nın ilgili bölümü, "İSG amacı", "İSG Hedefi", önemli "İSG tehlikesi", gerçekleştirilecek faaliyet, gerçekleştirilecek faaliyette sorumlu kişi ve / veya bölüm, tahmini gerçekleştirme zamanı, kullanılacak maddi ve / veya beşeri kaynak ve açıklama kısımlarından oluşur.

  Belirlenen hedef doğrultusunda, "İSG yönetim programları" oluşturularak sorumlular belirlenir.

  "İSG yönetim programları" sistemin ilk kurulması aşamasında hazırlanır. İSG risklerinde olabilecek değişiklikler ve yeni şantiye kurulması durumunda revize edilir. İSG Yönetim Programı hiçbir değişiklik olmasa bile kaynak ihtiyaçlarının güncellemesi ve gerekli onayın alınması amacıyla her YGG toplantısında gözden geçirilir.

  Ayrıca İSG risklerine / tehlikelerine göre oluşturulmuş "İSG yönetim programları"nın gerçekleşme durumları ve yapılan faaliyetler, Üst Yönetimin bir sonraki dönem gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.  5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR:


  OHSAS 18001:2007 Sistem Şartı Madde 4
  (F 060) Merkez Ofis İSG Yönetim Programı Formu
  (F 061) Şantiye İSG Yönetim Programı Formu
  (F 065) Merkez Ofis risk değerlendirme Planı Formu
  (F 066) Şantiye risk değerlendirme Planı Formu
  (PRG 01) Merkez Ofis İSG Yönetim Programı
  (PRG 02) Şantiye İSG Yönetim Programı
  (PL 05) Merkez Ofis risk değerlendirme Planı
  (PL 06) Şantiye risk değerlendirme Planı

   
  babacann, Volcano, ema ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica