Çalışanlara hayati tehlike gördükleri işleri reddetme hakkı tanındı.

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Makaleleriniz' kısmında sukru_ozgur tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. sukru_ozgur

  sukru_ozgur TÜİSAG Üyesi  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çalışanlara önemli haklar getirdi.

  Bundan böyle işyerlerinde ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan tüm çalışanlar çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabilecekler.(Madde.13)

  Her gün medyada okuduğumuz iş kazaları ve meslek hastalıklarına çalışanlar katlanmak zorunda değil.

  İşveren bu konuda çalışanlarını bilgilendirmek zorunda.(Madde 16)

  Çalışanlar özellikle 6331 sayılı yasanın kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar öğrenip kullanabilecekler.

  Yasanın 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası ödeyecekler.(Madde 26)

  Çalışmaktan kaçınma hakkı şu şekilde kullanılabilecek;

  Çalışanlar kendisine verilen görevin veya işin kendileri için ciddi ve yakın tehlike olduğunu düşünürlerse işyerindeki İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ kuruluna başvuracaklar.

  Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturacaklar. Burada sektör ve tehlike sınıfı ile kamu –özel sektör ayırımı bulunmuyor.

  İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır. (MADDE 22 – 1)

  Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.( MADDE 22 – (1-ç)

  Kurul durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gündemiyle acilen toplanacak.

  Kurulun olmadığı işyerlerinde ise işveren ise derhâl kararını verip durumu tutanakla tespit edecektir.

  Kurulun veya işverenin aldığı kararın çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor.

  Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.  Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. (2)  Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider.  Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. (3)  Çalışanlar bu haklarını, 30 Haziran 2012 tarihi referans olmak üzere;  50 den fazla çalışanı olan işyerleri için 6 ay sonra,  50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, ,  Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,  Tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlar getirmesini diliyorum.


   
 2. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  şükrü bey,biz uzmanlara da çalıştığımız işletmeyi şikayet etme hakkı tanındı ama uygulanabilirliği ne derece olur orası muamma...

   
 3. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  evet yazılanların uygulanması ,işçinin buna cesaret etmesi çok zor

     

   
 4. sukru_ozgur

  sukru_ozgur TÜİSAG Üyesi

  seçimle gelen çalışan temsilcisi var.çalışanlar kendilerine verilen hakları kullanacak kadar medeni cesarete sahip değillerse ,şikayet etmeye de hakları yok demektir.Bu arada sendikalar da bu konulara ne zaman ilgi duyacaklar diye merak ediyorum.Aslında çalışanların bu konuda bilinçlenmesi orta vadeden işveren yararına.Çünkü hayati tehlike demek çalışma ortamının zarar görmesi sonucu işlerin durması demek oluyor.Dolayısıyla bu durum para kaybıyla sonuçlanacaktır.İşverenler buna benzer tamamen duygusal ! konularda yüfka yüreklilikleriyle bilinirler.Çapraz kontrol mekanizması bir win-win projesidir.Kurul kararlarını uygulamak istemeyen işveren ,benzeri konuların çalışan temsilcisi tarafından işleri reddetme hakkı olarak gelmesi konusunda bir kere daha düşünecektir.

   
 5. Okan67

  Okan67 TÜİSAG Üyesi

  Tehlike anında çalışmama hakkı süper bir hak. Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde mutlaka kullanılacaktır ancak bu hakkı kullananları işten de atabilirler. İşten atılanlar geçerli bir sebep olarak bu hakkı kullandıklarını söyleyebilirler. Sonuçta kazanan yine işçi olur, işveren hem deneyimli işçisini kaybeder hem de durduk yerde tazminata mahkum olur. Bunlara hiç gerek yok. Uygar bir demokratik iş ortamı olması lazım. Bu sistemler hep OHSAS'dan geliyor. OHSAS'ı gerçekten uygulamaya karar veren işverenler için bir sorun olmayacaktır. Bu ayrıca işverenlerin ve işyerinin kalitesini de gösterir. Her yerde demokratik katılım olması gerekiyor, işyerlerinde bile. Sendikalar, bu konularda öncü olmalı ama bu konulara nedense hiç girmiyorlar.

     

   
 6. sukru_ozgur

  sukru_ozgur TÜİSAG Üyesi

  Çalışanların eğitilmesinde tehlike anında çalışmama hakkından bahsetmek gerekiyor.Aynı zamanda kurul üyelerinide bu konuda bilgilendirrmek gerekiy or.Birde çalışanın bu hakkını kullandığını ve işverenin veya kurulun tehlike olmadığına karar verdiğini düşünün.Daha sonra o çalışanın sözkonusu tehlikeden dolayı iş kazası yapmış olsun.Mahkeme sürecinde uzman ve işveren vekilinin durumu ne olur dersiniz.Ben uzmanların böyle bir kültürün oluşması için konuyu her platformda dile getirmelerinde yarar görüyorum.Çalışanların desteğini almak içinde bu madde bulunmaz bir fırsattır.Özellikle risk analizi yaparken çalışanlar acaba çalışma performansım mı ölçülüyor diye tedirginlik içindedir.Bu tedirginlik ancak bu tür çalışan lehine uygulamaları vurgulamakla aşılabilir.

   
 7. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica