Soru Baş Ve Diplerindeki Koruyucu Düzenek Karakol Hakkında Bilgisi Olan Var Mı?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında Mükremin AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Mükremin AKYILDIZ

  Mükremin AKYILDIZ TÜİSAG Üyesi  arkadaşlar vinç ve varagel baş ve diplerindeki koruyucu düzenek karakol hakkında bilgisi olan var mı? Bu ne demek ve bu koruyucu düzeneğin ne zaman kullanılması gerekiyor?


   
 2. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  CEVAP:
  "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

  Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No: 84/8428 - 16 Ağustos 1984

  resmi gazete: 22 Ekim 1984 - 18553

  BİRİNCİ KISIM

  KAPSAM, DEYİMLER VE GENEL HÜKÜMLER

  KAPSAM

  MADDE 1 - Doğada element bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde çalışan işyerlerinde, taş ocaklarında, ve tünel yapımında, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında genel olarak öngörülenler yanında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

  DEYİMLER

  MADDE 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden; Açık işletme, yer üstündeki işletmeleri, Alçak gerilim, 42-1000 volt arasındaki gerilimleri, Aksoraj, dik ve eğilimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra yerlerini, bu yerlerde bulunan düzenleri

  Alev sızdırmaz (antigrizüto) aygıt, içine girebilecek grizünun patlaması halinde, hasara uğramaksızın, alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış olan aygıtı, Askıya almak, bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılması Ateşleme, kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını, Ateşleyici (barutçu) bu Tüzükte yazılı patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip en az ilkokul mezunu kişiyi, Ayak, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri, Baca, maden içerisinden sürülen galeriyi, Başaşağı (desandr) yeraltında, başaşağı sürülen eğimli yolları, Baraj, yeraltında yangın, su zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,

  Bür, yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, Cep (niş) galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli işçilerin ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları,

  Çatlak (kavlak) ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları,

  Çatlak (kavlak) sökümü, bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini,

  Daimi nezaretçi; fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve Maden Kanunu'nun 82'nci maddesine göre atanmış kimseyi

  Dekupaj, kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını,

  Dolgu (ramble), yer altında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulmasını,

  Fenni nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisini,

  Freno, varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,

  Gerilimin etkin (efikas) değeri,alternatif akımda gerilim tepe değerinin 1,41'e bölünmesinden elde edilecek değeri,

  Grizu, metanın havayla karışımını,

  Hava köprüsü ( krosing) bir hava akımının diğer bir hava akımı yoluyla karışmadan belirlenmiş doğrultuda gitmesini sağlayan geçidi,

  Kademe, açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerini,

  Karakol, vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni,

  Karo, maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yerüstü tesislerin bulunduğu alanı,

  Kendiliğinden emniyetli aygıt içinde normal çalışması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharları patlatmayacağı biçimde yapılmış aygıtı,

  Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb. koruyucuları,

  Küçük gerilim 42 volta kadar olan gerilimleri,

  Lağım, taş içerisinde sürülen galeriyi, Maden ocağı kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı veya düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma (ihraç) taşıma, havalandırma tesislerini yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, (kendine özgü havalandırma tesisi bulunan her maden ocağı bağımsız bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri bulunmakla beraber, aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve yeraltından birbirlerine bağlı olan birden çok maden ocağı tek bir ocak kabul edilir.)

  Molet, kuyularda vinç halatını yönlendiren özel makarayı,

  Nefeslik, ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,

  Nezaretçi, fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim ve teknik bilgiye sahip en az ilkokul mezunu kişiyi,

  Paraşüt, asansörlerde çekme halatının kopması halinde kafesin düşmesini önleyecek düzeni,

  Potkabaç, kazı işlemini kolaylaştırmak amacıyla alında derinlemesine açılan boşluğu,

  Rekup, ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galerileri,

  Röset, Kuyu ve başaşağıların (desandr) dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini,

  Sıkılama, lağım deliklerine, patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde doldurulmasını,

  Şev, kademe alın ve yüzlerindeki eğimi,

  Şövelman, kuyu ağzındaki asansör kulesini,

  Topuk, yeraltı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,

  Varagel, dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarı çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,

  Yüksek gerilim, 1000 voltun üstündeki gerilimleri,

  Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ifade eder.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica