21 Aralık 2013 Tarihli C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında emineerdoğan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi  41. Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ve ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?


  a. Yalnız alternatif akım kullanılabilir.

  b. Yalnız doğru akım kullanılabilir

  c. Doğru akım da, alternafif akım da kullanılabilir.

  d. 80 voltu geçmeyen alternatif akım ve 100 voltu geçmeyen doğru akım kullanılabilir.


   
 2. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  41. Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün kaç katı yük frenine sahip

  olacaktır?


  a) En ağır yükün en çok 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

  b) En ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

  c) En ağır yükün en çok 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

  d) En ağır yükün en az 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

   
 3. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi bakım- onarım işlerinde uygun bir davranış değildir?


  a. Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.

  b. Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.

  c. Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir

  d. Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.

     

   
 4. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  54. 17. Ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen, belirtilerini saptayan, iş- işçi uyumnun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak “bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan” İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

  a. Hipokrates

  b. Heredots

  c. Nicander

  d. Ramazzini

   
 5. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi, İSG yönünden “güvensiz davranış” olarak ifade

  Edilmektedir?


  a. Kişisel koruyucu kullanmamak

  b. Koruyucusu olmayan makine

  c. Kırık fiş-priz

  d. İşyeri ortamına yayılmış zararlı toz

     

   
 6. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir?

  I. Patlamadan korunma dökümanı


  II. Sağlık Güvenlik Planı


  III. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantılarında, görüşülen konularla ilgili alınan

  kararları içeren tutanaklar,


  IV. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları


  a. I, III b. II, III, IV c. I, III, IV, d. II, III, V

   
 7. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek

  hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir?


  a.Yerine koyma

  b. Kapalı çalışma

  c. Yerel havalandırma

  d. Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma
   
 8. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıklarının tanı amaçlı

  muayene değildir?

  a. Portor muayenesi

  b. Periyodik muayene

  c. Erken kontrol muayenesi

  d. Takip muayenesi   
 9. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi Meslek Hastalığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır?


  a. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde

  Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

  b. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği

  c. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

  d. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

  Yönetmelik

     

   
 10. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangisinde yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir?


  a.İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre (5 yıl)


  b. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre ( 10 yıl)

  c. Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre

  d. Yukarıda sayılanların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir   
 11. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  74. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.


  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; düşük tehlike sınıfında her ……. orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her …… yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.”


  a. 400 m2, 150 m²

  b. 450 m2, 200 m²

  c. 500 m2, 250 m²

  d. 600 m2, 300 m²   
 12. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Kurşunla çalışan işçiler hangi sıklıkla sağlık muayenesinden geçirilmelidir?

  a) 1 ay

  b) 3 ay

  c) 6 ay

  d) 1 yıl

   
 13. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Gürültü Yönetmeliği’ne göre hangisi hesaplanırken işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır?

  a) Maruziyet etkin değeri

  b) Maruziyet sınır değeri

  c) Maruziyet limit değeri

  d) Hiçbiri
   
 14. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakil bilgilerden hangisinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gerekmemektedir?


  a. Ekolojik Bilgi

  b. Kişisel Korunma

  c. Tüketicinin Adresi

  d. Bertaraf Bilgileri

   
 15. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  86. Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerinden değildir?


  a. İşin vücudun bükülmesi ile yapılabilmesi

  b. Yükün kaba olması

  c. Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması

  d. Yükün vücuda yakın taşınması   
 16. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Titreşim vücudun hangi kısımlarına zarar verir?


  I. Kemikler

  II. Periferik damarlar

  III.İç kulak denge organı

  IV.Gözler


  a.Yalnız I b.Yalnız IV c. I, II, III d. Yalnız II

   
 17. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  İşyerinde risk değerendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken aşağıda belirtilen önlemlerin öncelik sıralamasını yapınız.


  I. İşçilere kişisel koruyucu verilmesi.

  II. Tehlikeli bölümde daha az sayıda işçi çalıştırılması

  III.Tehlikenin ortadan kaldırılması

  IV.Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi


  a.I, II, III, IV b. III, I, IV, II, c. I, III, II, IV d. III, IV, II, II

   
 18. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  İşyerlerinin koğuşlarında kişi başına düşen hava hacmı en az kaç metre küp olmalıdır?

  a. 8

  b. 10

  c. 12

  d. 15

   
 19. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi

  B

   
 20. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi

  Cevaplar yanlış.Doğru cevap 1,25 katı olacak

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica