tozlar

  1. W

    Soru : Tozlar

    Çevresel faktörler arasında tozlar, kimyasal etkenler başlığı altında değerlendirilebilir mi? Yoksa fiziksel,biyolojik etkenler gibi ayrı bir faktör müdür?
Üst