tespit

  1. gultekin cangul

    İşyeri Tehlike Tespit Kontrol Takip Listesi

    Saha ziyaretlerinde, risk değerlendirme çalışmalarında , OHSAH 18001 uygulamalarında da kullanılabilecek örnek taslak niteliğinde , "Tehlike Tespit Takip Listesi".
  2. gultekin cangul

    Form Saha Gözlem Tespit Formu (örnek)

    Sahada, matbu "form" olarak ya da "rapor" olarak kullanılabilecek saha gözlem tespit formu örneği.
Üst