tehlike tanımlama

  1. gultekin cangul

    İşyeri Tehlike Tespit Kontrol Takip Listesi

    Saha ziyaretlerinde, risk değerlendirme çalışmalarında , OHSAH 18001 uygulamalarında da kullanılabilecek örnek taslak niteliğinde , "Tehlike Tespit Takip Listesi".
  2. gultekin cangul

    İş Sağlığı Ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (döküman Checklist)

    İşyeri Saha ziyaretlerinde dökümanların kontrolünde kullanılabilecek örnek "İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi" .
Üst