sınıfı

  1. gultekin cangul

    İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ( Sektörel Kodlanması )

    NACE (Nomenclature of Economic Activities), İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ ( Sektörel Kodlanması ) - Kasım 2017
Üst