sgk

 1. gultekin cangul

  İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ( Sektörel Kodlanması )

  NACE (Nomenclature of Economic Activities), İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ ( Sektörel Kodlanması ) - Kasım 2017
 2. gultekin cangul

  İş Kazaları-meslek Hastalıkları-sosyal Güvenlik İstatistikler

  2000 / 2016 SGK İstatistik verilerinin grafiksel değerlendirme çalışmaları
 3. gultekin cangul

  Sgk İstatistikler / Grafikler (2000 /2016)

  Bazı SGK istatistik verilerinin grafiksel değerlendirmesi. İŞ KAZASI SIKLIK HIZLARI İş kazası sayısı / 1.000.000 saat İş kazası sayısı / 100 kişi İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZLARI Gün / 1.000.000 saat Kayıp saat / 100 saat YILLARA GÖRE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PRİM GÜN SAYILARI (prim gün sayısı / toplam...
 4. Xzenon

  Sgk Prim Oranları Nasıl Hesaplanır ?

  Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)
 5. Xzenon

  Sanatçıların Sgk Sigortalılığı Nasıl Olur ?

  Sanatçıların SGK Sigortalılığı 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne...
 6. Xzenon

  Tarımda Kendi Nam Ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları Nasıl Olur ?

  Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları Nasıl Olur ? Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat odası...
 7. Xzenon

  4/1-a Kapsamındaki Tarım İşçilerinin Sigortaları Nasıl Olur ?

  4/1-a kapsamındaki Tarım Sigortalıları Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar: Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır. Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar: Tarımsal...
 8. Xzenon

  Bağımsız Çalışanların Sgk Primlerini Ödemeleri Nasıl Olur ?

  Bağımsız Çalışanların SGK Primlerini Ödemeleri Nasıl Olur ? Bağımsız Çalışanların Prim Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak...
 9. Xzenon

  Esnek Çalışma Nedir, Esnek Çalışanların Sigortası Nasıl Olur ?

  Esnek Çalışma (kısmi süreli çalışma) Nedir, Esnek Çalışanların Sigortası Nasıl Olur ? Esnek Çalışma ve Sigortalılık Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar...
 10. Xzenon

  Sgk Da Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir ?

  Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda; • Gelir vergisi mükellefi olanlar ilgili vergi dairesince, • Gelir vergisinden...
 11. Xzenon

  Sgk İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir ?

  İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri...
 12. Xzenon

  Sgk Çalışanların Hakları Nelerdir ?

  SGK Çalışanların Hakları Nelerdir ? Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her...
 13. gultekin cangul

  2007 / 2015 Sgk İstatistikleri Değerlendirmeler

  2007 / 2015 yılları yayımlanan SGK istatistikleri hakkında öncelikle iş kazaları hakkında bazı grafiksel çalışmalar ve değerlendirmeler
Üst