sgk doğum borçlanması

  1. Xzenon

    Sgk Doğum Borçlanması İçin Nereye, Nasıl Başvurulur?

    SGK Doğum Borçlanması İçin Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan...
Üst