lockout-tagout

  1. F

    Kilitleme Ve Etiketleme Sunumu, Mayıs-2021

    Hazırlamış olduğum Kilitleme ve Etiketleme Sunumu ektedir.
  2. F

    Kilitleme Ve İkazlandırma Talimatı (kiliktal), 11.04.2021

    Sadece elektrik işlerinde değil ve fakat öteki bazı riskli işlerde de enerji kaynaklarının kesilmesi ve ikazlandırılması çok önemlidir. Bu tedbirler hakkındaki talimat ektedir.
Üst