listesi

  1. gultekin cangul

    İşyeri Tehlike Tespit Kontrol Takip Listesi

    Saha ziyaretlerinde, risk değerlendirme çalışmalarında , OHSAH 18001 uygulamalarında da kullanılabilecek örnek taslak niteliğinde , "Tehlike Tespit Takip Listesi".
Üst