kimler başvurabilir

  1. Xzenon

    Sgk Doğum Borçlanması Kimler Borçlanma Talebinde Bulunabilir?

    SGK Doğum Borçlanması Kimler borçlanma talebinde bulunabilir? Doğumdan önce, - Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ), - Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar...
Üst