katılım belgesi

  1. gultekin cangul

    Form Eğitim Katılım Belgesi Örneği (yeni Yönetmeliğe Göre)

    "ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" Resmi Gazete -24/5/2018-30430 ile revize edilmiş konu ve diğer hususlar ışığında hazırlamış olduğum örnek "Eğitim Katılım Belgesi" (Diğer Konular- kısmında işyerine özgü olarak değişik eğitim konuları...
  2. gultekin cangul

    Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi (örnek)

    Örnek olarak değerlendirilebilecek "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım" Belgesi
Üst