kanun

  1. gultekin cangul

    Bilgi : İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Başlıca Mevzuatların Listesi

    Alfabetik ve Hiyerarşik Sıralamaya Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Dolaylı yada Direkt Olarak İlgilendiren Başlıca Mevzuatlar Listesi.
  2. gultekin cangul

    Bilgi : Türk Ceza Kanununda İş Sağlığı Ve Güvenliği

    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, ceza kanununda muhatap olduğumuz ya da olabileceğimiz başlıca ilgili maddeler
Üst