işkazaları

  1. gultekin cangul

    Form İş Kazası , Olay, Meslek Hastalıklarının Dönemsel Bazda Takip Form Örneği

    İşyerlerinde Meydana Gelen Olay İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Dönemsel Bazda Takip Edilmesine Yardımcı Olacak Form Örneği
  2. gultekin cangul

    Eğitim-Sunum İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması

    Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , Teknik Konular ; "İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması"
Üst