işe başlama

  1. gultekin cangul

    Form İşe Başlama Eğitim Belgesi Örneği (güncel Yönetmelik)

    Güncel ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği işveren ya da işverence görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilecek ve eğitim sonunda belgelendirilmesi gerekecek olan işe başlama eğitimi belgesi örneğidir.
Üst