işaretleme

  1. M

    Kimyasal Depolama Tankları Üzeri Etiketleme

    Kimyasal stok tankları üzerine etiketleme standartı nedir bilen var mı? Sülfürik asit stoklanacak 200 tonluk tank , kostik stoklanacak 150 tonluk tank Stoklanan maddenin ismi Tehlike işaretleri vs vs??? Tank bilgileri olarak neler yazmalı?
Üst